Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

24. Banking Forum &20. Insurance Forum: Polska gospodarka w obliczu wyzwań

25-26 października 2022 r., w The Westin Warsaw Hotel oraz online, odbędzie się 24. Banking Forum &20. Insurance Forum. Po raz drugi w tym roku liderzy świata finansów spotkają się, aby przedyskutować priorytety oraz wyzwania sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce.

 

 

Kongres zainauguruje wystąpienie Transformacja gospodarki w erze pocovidowej, które wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP. Debata otwierająca zostanie poświęcona kondycji polskiej gospodarki w obliczu aktualnych wyzwań. Uczestnicy podejmą kwestie stabilności europejskiego systemu finansowego i polityki makroostrożnościowej, polityki pieniężnej i polityki fiskalnej w dobie wysokiej inflacji, a także wpływ sytuacji geopolitycznej na sektor finansowy. Następnie przedstawiciele sektora bankowego i ubezpieczeniowego przeanalizują zdolność reprezentowanych podmiotów do finansowania gospodarki w 3-letniej perspektywie oraz nakreślona zostanie szacunkowa wartości luki kapitałowej. Poruszony zostanie temat zmienności rynku finansowego i kapitałowego, jak również możliwych negatywnych konsekwencjach tego zjawiska. Ponadto podjęta zostanie kwestia inwestycji w suwerenność energetyczną i infrastrukturę krytyczną.

Ważnym tematem jesiennej edycji Banking Insurance Forum będzie cyfryzacja procesów. W agendzie pojawią się takie kwestie jak m.in. cyfrowa dojrzałość, zapobieganie i łagodzenie zagrożeń cybernetycznych, zarządzanie danymi i automatyzacja procesów.

Kluczowym zagadnieniem części bankowej będzie wskazanie w którym kierunku banki chcą się rozwijać i jakie cele strategiczne są dla nich najważniejsze. W agendzie uwzględniony zostanie także wątek dotyczący cyberbezpieczeństwa jako wspólnego mianownika strategii instytucji bankowych oraz kwestia nowej architektury systemu finansowego. Nie zabraknie komentarza na temat przewidywań potrzeb klienta oraz tworzenia doświadczeń hybrydowych.

Panele dyskusyjne dedykowanej ścieżki Insurance Forum zawierać będą analizę rynku ubezpieczeń w obliczu sytuacji gospodarczo-politycznej w Polsce i na świecie. Prelegenci porozmawiają na temat świadomości emerytalnej i zarządzania ryzykiem starości oraz poruszą kwestie zdrowotne w sektorze ubezpieczeń. Zbadany zostanie proces kształtowania nowego profilu pracownika w sektorze ubezpieczeń, kierunki rozwoju uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w ujęciu technologicznym. Prelegenci rozważą również elementy bancassurance – modelu opierającego się głównie na stałych partnerstwach bankowo-ubezpieczeniowych.

W gronie prelegentów 24. Banking Forum &20. Insurance Forum wystąpią m.in.:

 •  Aleksandra Agatowska, Prezes Zarządu, PZU Życie
 •  Matthias Baltin, Prezes Zarządu, Allianz
 •  Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 •  Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 •  Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu Banku
 •  Andrzej Jaworski, Prezes Zarządu, PZU Zdrowie
 •  Liwia Kwiecień, Członek Zarządu, Nationale Nederlanden
 •  Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu, Alior Bank
 •  Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich
 •  Aneta Podyma, Prezes Zarządu, Unum
 •  Arkadiusz Przybył, Wiceprezes Zarządu, Santander Bank Polska
 •  Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 •  Leszek Skop, Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia
 •  Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank
 •  Agnieszka Wolska, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kongres jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest on doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. 

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.