Poradnik Pracownika

9 Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej już 25 kwietnia!

9 Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej już 25-26 kwietnia w Warszawie!

Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w tym roku odbywa się już po raz dziewiąty. Zwyczajowo podsumowane zostaną na niej efekty i defekty już prawie dekadę funkcjonującej kontroli zarządczej w Polsce. Omówione zostaną wyzwania, stawiane przez nowe regulacje i konieczność naprawy systemu w tych obszarach, które nie działają właściwie.

Jest to temat na tyle ważki, że przyciąga nie tylko przedstawicieli organizacji zobowiązanych do wdrożenia kontroli zarządczej w swoich organizacjach, ale z roku na rok coraz większą grupę zainteresowanych skutecznym i sprawnym funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Wszak dobrze funkcjonujący system KZ, to recepta na efektywne osiąganie celów i zaufanie interesariuszy do organizacji publicznych.

9 Krajowa konferencja Kontroli Zarządczej – o czym opowiedzą zaproszeni eksperci?

Zaproszeni przez organizatora eksperci posiadają kompetencje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Reprezentują szereg dziedzin, jak: zarządzanie ryzykiem, audyt i kontrola czy compliance. Połączenie ich wiedzy i różnorodnych doświadczeń wskazać może najlepsze rozwiązania eliminujące nieprawidłowości, uniemożliwiające realnie oszczędne gospodarowanie publicznymi finansami i efektywne działania na rzecz obywateli.

Bilety oraz szczegółowy program na stronie wydarzenia.