Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Co to jest Human Resources (HR)?

Dział Human Resources – czym jest i jakie ma kompetencje? Jak wygląda praca tego działu i jakie stanowiska można w nim objąć? Dowiedz się więcej z poniższego artykułu.

Co to jest HR?

Human Resources to termin z języka angielskiego, oznaczający „zasoby ludzkie”. Pierwotnie wiązał się on ściśle z pojęciami ekonomicznymi i oznaczał siłę roboczą – jeden z trzech środków produkcji. Obecnie pojęcie to wiąże się z polityką personalną firm i najczęściej jest nazwą całego działu, który realizuje założenia polityki personalnej.

Czym zajmuje się dział HR w firmie?

Dział HR realizuje w firmie wiele różnych zadań – od zarządzania dokumentacją, po komunikację bezpośrednią z pracownikami i szefostwem firmy. Zadania te można podzielić na klika grup.

Zadania administracyjne, w tym:

 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników, m.in. zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, rozliczanie czasu pracy, zgłoszenia do instytucji takich jak ZUS, GUS, PFRON oraz Urząd Skarbowy itd.;
 • realizacja przepisów BHP na stanowiskach pracy;
 • zapewnienie zgodności wewnętrznych regulaminów z zasadami i przepisami prawa pracy oraz RODO;
 • dostarczanie pracownikom wiedzy dotyczącej ich praw w firmie.

Zadania rekrutacyjne, w tym:

 • rozpoznawanie bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie zatrudniania pracowników;
 • tworzenie i publikacja ogłoszeń o pracę;
 • selekcja napływających CV;
 • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych;
 • rekrutacja kandydatów na stanowiska;
 • pozostałe działania rekrutacyjne, m.in. tworzenie testów kwalifikacyjnych, ankiet satysfakcji z przebiegu procesu itp.

Zadania związane z onboardingiem / offboardingiem pracowników, w tym:

 • zarządzanie procesami przyjęcia do pracy, szkolenia, uczenia się i rozwoju w celu zwiększenia wydajności;
 • zarządzanie rozwojem pracownika w trakcie zatrudnienia;
 • prowadzenie procesów offboardingowych w przypadku zakończenia zatrudnienia.

Zadania komunikacyjno-motywacyjne, w tym:

Jak wygląda praca w nowoczesnym dziale HR?

Praca w dziale HR jest dynamiczna, bo nieustanny rozwój nowych technologii pomaga przyśpieszać wiele jej etapów.

Sposobem na zwiększenie wydajności działu HR jest np. wdrożenie kompleksowego oprogramowania HRMS (Human Resources Management System, czyli System Zarządzania Zasobami Ludzkimi), które automatyzuje m.in. procesy rekrutacji, procesy onboardingowe, zarządzanie rozwojem pracowników, nadzór nad świadczeniami, oceny pracownicze i wiele innych.Takie rozwiązania składają się z modułów, więc można je łatwo dostosować do potrzeb własnej firmy. Przykładowym dostawcą takiego oprogramowania jest firma PeopleForce, która w 2022 roku weszła na rynek Europy Środkowo-Wschodniej.

Jakie stanowiska pracy można objąć w dziale HR?

HR-owiec to bardzo pojemny termin, który obejmuje wiele stanowisk w dziale HR. Można podzielić je według etapu rozwoju zawodowego oraz specjalizacji.

Typowa ścieżka rozwoju zawodowego zaczyna się od pracownika niższego szczebla, najczęściej jeszcze niewyspecjalizowanego. Wraz z dalszym rozwojem pracownik zyskuje miano:

 • młodszego specjalisty ds. / junior specialist,
 • specjalisty średniego szczebla ds. / mid specialist,
 • starszego specjalisty ds. / senior specialist,
 • zastępcy kierownika ds.,
 • kierownika ds. / managera.

Wiele nazw stanowisk funkcjonuje zamiennie – i tak w jednej firmie można być specjalistą ds. rekrutacji, a w innej – specjalistą ds. pozyskiwania talentów. 

Specjalizacje, które można wybrać na drodze rozwoju zawodowego wiążą się z obszarami:

 • rekrutacji – przykładowe stanowiska: HR business partner, rekruter HR, specjalista ds. rekrutacji, doradca zawodowy, doradca personalny, asystent ds. personalnych, konsultant ds. rekrutacji, headhunter, HR Onboarding Specialist;
 • analityki – przykładowe stanowiska: HR diversity and inclusion analyst, analityk HR;
 • kadr i płac – przykładowe stanowiska: kadrowa/y, specjalista ds. kadrowych / ds. kadr i płac, asystent działu kadr, specjalista ds. wynagrodzeń, Compensation & Benefits Specialist;
 • administracji i zarządzania – przykładowe stanowiska: HR Manager, administrator HR, asystent administracyjny ds. zasobów ludzkich, koordynator ds. personalnych, inspektor / specjalista ds. BHP;
 • szkoleń – przykładowe stanowiska: specjalista ds. szkoleń, trener-coach.

Czy warto mieć dział HR w firmie?

Im więcej pracowników zatrudnia firma, tym ich obsługa staje się bardziej skomplikowana. Stąd zapotrzebowanie na delegowanie specjalistom zadań kadrowo-płacowych.

Odpowiadając więc na pytanie – tak, tam gdzie ludzie, tam dział HR. Warto mieć w firmie takie „ogniwo” łączące zarząd firmy z pracownikami. HR pomaga wspierać realizację celów firmy, poprzez maksymalizację wydajności pracowników.

Artykuł sponsorowany

Strzałka