Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy można zaciągnąć pożyczkę gotówkową bez historii kredytowej lub stałego zatrudnienia?

Pożyczka gotówkowa może być dobrym sposobem na sfinansowanie zarówno pilnych, niespodziewanych wydatków, jak i przedsięwzięć od dawna planowanych. Pożyczkę gotówkową znajdziemy bez problemu w ofercie większości banków. Czy jednak można ją zaciągnąć bez historii kredytowej i stałego zatrudnienia?

Czym jest pożyczka gotówkowa?

Pożyczkę gotówkową można zaciągnąć na dowolny cel. Nie trzeba wyjaśniać, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Takie pożyczki są bardzo popularne wśród konsumentów – zauważa ekspert banku Pekao. – W naszym banku klienci mogą dostosować pożyczkę do swoich potrzeb. Można pożyczyć np. na cele ekologiczne od 5 do 100 tys. zł (RRSO 13,78%), a okres kredytowania to nawet 120 m-cy* – dodaje ekspert. 

Czym jest historia kredytowa?

Aby sprawdzić, czy pożyczkę gotówkową można zaciągnąć bez historii kredytowej, należy najpierw wyjaśnić, czym w ogóle jest taka historia. Historia kredytowa to dane zgromadzone na temat kredytów i pożyczek konsumenta, które zostały już spłacone lub które są w trakcie spłacania. Taka historia zawiera zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Najważniejsza informacja dotyczy tego, czy raty były lub są regulowane terminowo. 

Informacje na temat Twoich zobowiązań są przechowywane w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Wgląd w historię kredytową pomaga bankom ocenić, jakie jest ryzyko związane z pożyczeniem pieniędzy danemu klientowi. Pozytywna historia kredytowa ułatwia zaciągnięcie pożyczki, a negatywna może to utrudnić lub wręcz uniemożliwić.   

Czy możliwa jest pożyczka gotówkowa bez historii kredytowej?

Historia kredytowa ułatwia bankowi ocenę wiarygodności klienta i podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki gotówkowej. Brak takiej historii to utrudnienie. Należy jednak jasno napisać, że brak historii kredytowej nie wyklucza możliwości otrzymania pożyczki gotówkowej. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie są dochody konsumenta i jego zobowiązania oraz jaką kwotę chce pożyczyć i jak wysokie raty miesięczne trzeba będzie płacić. Bank każdego klienta ocenia indywidulanie. 

Czym jest stałe zatrudnienie?

Kolejną ważną kwestią przy analizowaniu sytuacji osoby wnioskującej o pożyczkę gotówkową jest jej sytuacja związana ze źródłem dochodu. To kluczowa informacja, ponieważ wpływa na zdolność pożyczkobiorcy do spłaty zobowiązania. Osoby bez żadnego dochodu nie mają szansy pożyczyć pieniędzy w banku. To samo dotyczy osób, które otrzymują dochód z nieudokumentowanych źródeł.

Dla banków najwiarygodniejszy jest pożyczkobiorca, który ma stałe zatrudnienie, a więc otrzymuje regularne wynagrodzenie. Co rozumie się przez termin „stałe zatrudnienie”? Najczęściej chodzi tu o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Brak takiej umowy nie zamyka jednak wcale możliwości zaciągnięcia pożyczki gotówkowej.   

Jakie formy zatrudnienia akceptuje bank?

Brak stałego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony nie jest obecnie przeszkodą do pożyczenia pieniędzy w banku. Instytucje finansowe akceptują bowiem różne formy zatrudnienia. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnej oceny konkretnego konsumenta i jego sytuacji finansowej. W przypadku umowy o pracę na czas określony zwykle spłata zobowiązania powinna zakończyć się przed końcem okresu zatrudnienia. Banki akceptują także umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło), jeśli są zawierane regularnie i mają ciągłość.

Niestety, niektóre rodzaje dochodów nie są akceptowane przez bank. Można tu wymienić m.in. stypendia, dodatki mieszkaniowe, ryczałt na samochód itp.

Nie ma przeszkód, żeby zaciągnąć pożyczkę gotówkową bez historii kredytowej. Wszystko zależy bowiem od oceny zdolności kredytowej konkretnego konsumenta. Coraz częściej banki nie wymagają także stałego zatrudnienia i akceptują różne jego formy. Ważne jednak, żeby dochody były regularne, udokumentowane i w odpowiedniej wysokości.

 *RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 13,78% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 6354 zł, pożyczka zaciągnięta na 35 miesięcy, oprocentowanie zmienne 12,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 1 313,42 zł (w tym: odsetki 1 313,42 zł), całkowita kwota do zapłaty 7667,42 zł, płatna w 34 ratach miesięcznych po 219,07 zł, 35. rata wyrównująca 219,04 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 6354 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 23.06.2022 r. Długość okresu kredytowania zależy od kwoty pożyczki – dla pożyczek od 5000 zł do 14 999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 8 lat, a dla pożyczek od 15 000 do 100 000 tys. zł do 10 lat. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. i min. 75% kwoty pożyczki należy przeznaczyć na cele związane z zakupem lub instalacją odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych), kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych oraz na ekogroszek), dachów, okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu, pomp ciepła, samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, rowerów elektrycznych, przydomowych oczyszczalni bio, wentylacji z odzyskiem ciepła, domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, systemu odzysku wody deszczowej. Pożyczkodawcą jest Bank Pekao S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. 

Artykuł sponsorowany