Poradnik Pracownika

Dyrektywa NIS i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dyrektywa NIS i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

Zapraszamy na szkolenie Dyrektywa NIS i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze energetyki, ciepła, paliw i gazu, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zweryfikować odpowiedni stan środków technicznych i organizacyjnych, ocenić ryzyko bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonej usługi oraz wdrożyć działania zabezpieczające. Do wystąpienia i zaangażowania zapraszamy zarówno przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się kwestiami cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz do przedstawicieli sektorów energetycznego, paliwowego, wydobywania kopalin.

Dlaczego organizujemy szkolenie Dyrektywa NIS i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

Głównym celem wydarzenia Dyrektywa NIS i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest zgromadzenie ekspertów przedsiębiorstw reprezentujących sektor energetyczny, aby mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podczas wydarzenia przedstawimy warte uwagi inicjatywy oraz rozwiązania, które mamy nadzieję, zainspirują nowe działania i współprace. Uczestnicy szkolenia podczas sesji plenarnej będą dzielić się swoimi doświadczeniami. 

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

      Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy oraz najważniejsze terminy;

      Kary za brak implementacji przepisów; 

      Ocena ryzyka bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonych usług;

      Wdrożenie działań zabezpieczających; 

      Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i raportowanie incydentów do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie krajowym (CSIRT);

      Audyt bezpieczeństwa i raporty z audytu;

      Powołanie wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo lub zawarcie umów z podmiotami świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;

      Systematyczne szacowanie ryzyka wystąpienia incydentu, zarządzanie tym ryzykiem;

      Procedura zgłaszania CSIRT poważnych incydentów (nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia);

      Dokumentacja dotyczącą cyberbezpieczeństwa. 

Dyrektywa NIS i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa  kto poprowadzi wykłady i szkolenia?

Prelegentami podczas szkolenia Dyrektywa NIS i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będą:

  • Monika Bogdał – Radca Prawny ds. energetyki, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy 
  • Wojciech Wrzesień – Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, NASK SA
  • Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Pionu Technologii, NASK SA
  • Piotr Jagielski – NASK SA

Formularz zgłoszeniowy: https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-dyrektywa-nis.html

Kontakt z biurem:

Telefon: (22) 82 77 123,

e-mail: biuro@cbepolska.pl