Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Gdzie szukać środków na rozwój biznesu?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to plan na życie wielu osób, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele wyzwań i trudności się z tym wiąże. Problematyczne bywa przede wszystkim zgromadzenie kapitału niezbędnego do uruchomienia i późniejszego rozwoju biznesu. Jakie źródła finansowania biznesu znać powinien każdy przedsiębiorca?

Metody finansowania przedsiębiorstw

Biznes finansować można dziś na wiele różnych sposobów. Źródła finansowania biznesu dzieli się co do zasady na dwie główne kategorie – wewnętrzne i zewnętrzne. Przez wewnętrzne źródła finansowania rozumieć należy przede wszystkim kapitał własny założycieli oraz zysk generowany z prowadzonej działalności, a także odpisy amortyzacyjne oraz faktoring. W wielu przypadkach wewnętrzne źródła finansowania biznesu są wystarczające, jednak nie jest to zasadą. Różne biznesy pociągają za sobą konieczność stałego ponoszenia dużych kosztów związanych z rozwojem, co w konsekwencji oznacza konieczność sięgnięcia po kapitał obcy.

Najpopularniejszymi i najchętniej wybieranymi przez przedsiębiorców zewnętrznymi źródłami finansowania są produkty kredytowe – kredyty, pożyczki, limity w koncie, karty kredytowe, leasing itp. Proces wnioskowania o środki bankowe wprawdzie nie jest przesadnie złożony, jednak wymaga udokumentowania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej i pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez bank. Niestety nie jest to takie oczywiste. Między innymi z tego powodu, a także mając na uwadze względy ekonomiczne, wielu przedsiębiorców decyduje się na sięganie po różnego rodzaju dotacje i dofinansowania. Środki w ramach programów wsparcia biznesu oferowane są przeważnie na bardzo preferencyjnych warunkach, jednak wymagają spełnienia wielu warunków, by móc się o nie starać. Adresowane są na przykład do przedsiębiorców w konkretnym wieku lub zamieszkujących określony region.

Duże podmioty poszukujące dodatkowych środków na rozwój biznesu mogą zdecydować się na emisję akcji lub obligacji. Dlaczego duże? Gdyż sama organizacja emisji pociąga za sobą bardzo duże koszty i wymaga dopełnienia wielu formalności – przy niewielkiej skali biznesu jest to po prostu nieopłacalne.

Finansowanie dla młodych podmiotów

Nie da się ukryć, że źródła finansowania działalności gospodarczej są obecnie bardzo różnorodne i w większości przypadków dostępne dla podmiotów gospodarczych niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Nieco inaczej wygląda to w kontekście przedsiębiorstw młodych, a więc takich, które nie mogą się pochwalić zbyt długim stażem rynkowym. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Banki niechętnie udzielają pożyczek i kredytów podmiotom, które nie mogą się pochwalić zbyt długą historią i tym samym udowodnić, że są w stanie generować przewidywalne zyski, które wystarczą do tego, by na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Między innymi z tego względu młodzi przedsiębiorcy poszukujący finansowania powinni zainteresować się alternatywnymi sposobami pozyskania kapitału, m.in. faktoringiem, który jest niezwykle szybką i elastyczną formą finansowania działalności gospodarczej.

Artykuł sponsorowany