Poradnik Pracownika

Konferencja "Outsourcing usług i kompetencji IT"

Rozwój informatyzacji w firmie stawia pracodawców przed nowymi wyzwaniami - utrzymanie własnego działu IT często skorelowane jest z wysokimi kosztami, a jednocześnie gromadzi się coraz więcej danych, które trzeba sprawnie i skutecznie przetwarzać. Infrastruktura styka się ze światem zewnętrznym w wielu miejscach. Wszystko to bezpośrednio wiąże się z tematem bezpieczeństwa - sprawdzone kiedyś zabezpieczenia już nie wystarczają, a więc potrzeba bezpieczeństwa jest wielowarstwowa.

Czy outsourcing infrastruktury IT jest w ogóle możliwy?

Z jakimi kosztami wiąże się outsourcing IT?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań padną już 5 grudnia w Warszawie, podczas konferencji „Outsourcing usług i kompetencji IT", którego organizatorem jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

W trakcie konferencji poruszone zostaną tematy rozwiązań technologicznych, bezpieczeństwa danych, a także aspektów prawnych zawierania umów outsourcingowych. Będzie mowa także m.in. o usługach w chmurze czy zarządzaniu dokumentami.

Konferencja kierowana jest do osób odpowiedzialnych za infrastrukturę IT i strategię finansową z branży telekomunikacyjnej, finansowej, przemysłowej, medycznej i szeroko pojętego sektora usług. Udział w konferencji jest bezpłatny dla grupy docelowej, jednak wymagana jest rejestracja.

Więcej o wydarzeniu mogą się Państwo dowiedzieć tutaj: strona www-»>