Poradnik Pracownika

Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

26-27 września 2019 r. | Kraków

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zapraszają na ostatni czwartek i piątek września (26-27 września 2019 r.) do Krakowa na XVIII Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw. Tym razem polscy i zagraniczni eksperci dzielić się będą swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat:

  • Bezpieczeństwa informacji,

  • Compliance,

  • Cyberbezpieczeństwa,

  • Etyki,

  • Governance,

  • Ochrony danych osobowych w kontekście wymogów RODO,

  • Systemów i narzędzi antykorupcyjnych,

  • Systemów i narzędzi antyfraudowych,

  • Whistleblowing,

  • Zarządzania Ryzykiem.

Stali bywalcy Kongresu podkreślają jego wyjątkowy charakter: jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce, na którym poznać można najważniejsze zmiany, dokonania i problemy poszczególnych obszarów. Ci, którzy uczestniczą w Kongresie po raz pierwszy, deklarują swój udział w następnym, bo: skuteczne wczoraj metody i „mechanizmy obronne”, dzisiaj mogą nie działać, a świat jest coraz bardziej dynamiczny, przestępcy zdeterminowani i coraz sprytniejsi. Niezbędna jest więc regularna wymiana doświadczeń i wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed członkami zarządów i nadzoru, audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance na poziomie międzynarodowym.

XVIII Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw odbędzie się w Krakowie 26-27 września 2019 r. w gmachu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się na internetowej stronie organizatora www.pikw.pl