Poradnik Pracownika

Nie pracuj za darmo – sprawdź, czy twój zleceniodawca jest wypłacalny

Jesteś podwykonawcą, dostawcą towarów lub freelancerem? Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa mógł dotknąć firmy, z którymi współpracujesz, jak również Twoich nowych potencjalnych zleceniodawców. Dlatego koniecznie pamiętaj o zachowaniu ostrożności oraz o tym, aby przed wykonaniem zlecenia zweryfikować sytuację finansową kontrahenta. Dowiedz się zatem, jak sprawdzić firmę pod kątem wypłacalności i uniknąć braku zapłaty za wykonaną pracę.Czy Twój zleceniodawca ma długi?

Epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na sposób funkcjonowania, przeorganizowała tryb pracy i nauki, jak również wywołuje obawy o przyszłość finansową. Wsparcie rządowe w ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej to łącznie ponad 140 mld złotych, choć ze względu na dynamiczny przebieg pandemii, nie można go traktować jako gwarancję braku kłopotów finansowych.

Mamy do czynienia z nietypowym kryzysem o trudnym do przewidzenia przebiegu, który wywołuje jednak wiele typowych skutków. Jednym z nich jest wzrost zadłużenia przedsiębiorstw, a także fakt, że wiele z nich boryka się z rosnącym ryzykiem niewypłacalności. W najtrudniejszym położeniu znalazły się firmy z sektorów turystyki, kultury, rozrywki i rekreacji, jednak negatywne konsekwencje epidemii mniej lub bardziej odczuła tak naprawdę większość branż.

Zgodnie z danymi ERIF BIG S.A., w IV kwartale 2020 roku, łączna liczba zobowiązań firm wyniosła 21 536 911, a wartość zadłużenia podmiotów gospodarczych wyniosła niemal 1,47 mld złotych. Trzy miesiące później, czyli na koniec I kwartału 2021 r., a więc w trakcie trwania trzeciej fali pandemii, łączna liczba zobowiązań wyniosła 22 214 515, a wartość zadłużenia podmiotów była o około 8 mln złotych wyższa i wynosiła ponad 1,48 mld złotych. Tym samym liczba zobowiązań wzrosła kwartał do kwartału o prawie 700 tysięcy.

Powyższe dane nie oznaczają, że należy spodziewać się masowych bankructw lub przynajmniej problemów z płynnością wielu firm. Faktem jest jednak, że polskie przedsiębiorstwa zadłużają się coraz bardziej, przez co u części z nich ryzyko niewypłacalności jest wyższe, niż jeszcze na początku 2020 roku.

Zleceniodawca - czy jest wypłacalny?

Przed rozpoczęciem współpracy z nowym zleceniodawcą…

Niepewna sytuacja związana z pandemią koronawirusa to wystarczający powód, aby dobrze przyjrzeć się sytuacji finansowej swoich kontrahentów. Analizą warto objąć dotychczasowych partnerów biznesowych, ale istotne jest przede wszystkim sprawdzenie nowych zleceniodawców. Ci ostatni nie muszą mieć wobec Ciebie nieuczciwych zamiarów – po prostu ich kondycja finansowa może być na tyle zła, że nie będą w stanie zapłacić za wykonaną pracę. Przed nawiązaniem obarczonej niewypłacalnością kontrahenta współpracy może uchronić sama weryfikacja zadłużenia potencjalnego kontrahenta.

…Sprawdź jego długi

Zadłużenie kontrahenta możesz sprawdzić w szybki i prosty sposób, korzystając z bazy danych firmy ERIF BIG S.A. W tym celu w pierwszej kolejności skontaktuj się z biurem obsługi klienta ( poprzez formularz na stronie internetowej erif.pl lub telefonicznie 71 790 23 00). Otrzymasz profesjonalną pomoc oraz wszelkie niezbędne informacje w jaki sposób szybko sprawdzić informacje na temat Twojego kontrahenta. Będziesz miał dostęp do systemu w każdym momencie i sprawnie sprawdzisz informacje na temat dowolnej firmy lub osoby fizycznej.

Dzięki wspomnianej usłudze możesz sprawdzić firmę nie tylko w ERIF BIG S.A., ale również we wszystkich pozostałych biurach informacji gospodarczej działających w Polsce, a także zweryfikujesz, jakie informacje na temat Twojej firmy znajdują się w bazie ERIF.

Niewypłacalność zleceniodawcy

Prowadząc biznes, liczysz na to, że za wykonaną usługę w terminie otrzymasz swoje wynagrodzenie. Chcąc zwiększyć szanse na to, aby zdecydowana większość zleceń kończyła się w ten sposób, powinieneś zadbać o wspomnianą weryfikację finansów kontrahenta. Jeśli jednak i to nie pomoże uchronić się przed nawiązaniem współpracy z nierzetelną firmą, masz szansę odzyskać pieniądze. Masz do dyspozycji kilka rozwiązań, które mogą skłonić kontrahenta do uregulowania płatności. Możesz też użyć narzędzi pozwalających odzyskać pieniądze, gdy kontrahent nadal będzie uchylał się od zapłaty.

Czy zleceniodawca ma długi?

Jeśli nie uzyskasz w terminie wynagrodzenia za pracę, możesz rozpocząć działania z zakresu windykacji miękkiej. Wykonanie telefonu lub wysłanie monitu z ponagleniem do zapłaty może okazać się skuteczne, ale czasem wystarczy „grzeczne” zapytanie, czy kontrahent otrzymał wystawioną fakturę. W kolejnym kroku można przesłać przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem, że w razie braku płatności dane kontrahenta zostaną przekazane do biura informacji gospodarczej. Jeśli i to nie pomoże, pozostaje rozpocząć windykację twardą i skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

W sytuacji, gdy brak zapłaty wynika z powodów innych, niż poważne problemy finansowe kontrahenta, prędzej czy później najczęściej udaje się odzyskać należne środki. W takim przypadku zwykle można też sprzedać dług na giełdzie wierzytelności, co pozwoli uniknąć dodatkowego stresu i rozprawy sądowej. Znacznie gorzej wygląda już sytuacja, w której brak płatności wynika z niewypłacalności zleceniodawcy. Wówczas trudno jest otrzymać należność nawet, jeśli sąd wyda nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. W tym wypadku zwykle pozostaje liczyć, że roszczenie będzie można zaspokoić z masy upadłościowej upadłego kontrahenta.

Prowadzisz działalność? – sprawdź, komu wystawiasz faktury

Rosnące ryzyko niewypłacalności, a czasem także długa ścieżka prowadząca do odzyskania należności sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z systemu ERIF BIG. Upewnienie się, że nawiązujemy współpracę z firmą lub osobą, która jest wypłacalna i terminowa, może nie tylko uspokoić, ale także napędzić do dalszego działania. Zwłaszcza w trudnym okresie pandemii.

Zleceniodawca - sprawdzanie wypłacalności

ERIF BIG S.A. pozwala także na skuteczne odzyskiwanie należności – wsparcie w postaci konsultantów i opiekunów klienta, którzy zawsze doradzą i pomogą przygotować odpowiednie dokumenty i procedury. Wśród dostępnych opcji mamy między innymi możliwość: wysłania wezwania do zapłaty, dopisania kontrahenta do listy dłużników, skorzystania z pieczęci ostrzegawczej na fakturze, czy też bieżącego monitorowania informacji gospodarczych na temat swój lub kontrahentów.

Dzięki powyższym narzędziom można obniżyć ryzyko wykonania zlecenia dla firmy, która nie radzi sobie finansowo i może nie zapłacić za naszą pracę. Warto wejść zatem na stronę: https://erif.pl/przedsiebiorcy/ i dowiedzieć się więcej o możliwościach systemu ERIF BIG. 

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera

Strzałka