Poradnik Pracownika

Opieka naprzemienna a alimenty

Opieka naprzemienna a alimenty

Czasy, w których dzieci po rozwodzie rodziców praktycznie zawsze zostawały pod opieką matki, dawno już minęły. Obecnie znamy wiele sytuacji, w których sąd przyznaje sprawowanie opieki ojcom. Coraz częstszym rozwiązaniem jest także opieka naprzemienna, inaczej zwana pieczą wspólną. Na czym polega oraz jak wygląda kwestia alimentów w przypadku jej zastosowania? Dowiedźmy się z poniższego tekstu.

Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna nad dziećmi rozwiedzionych rodziców oznacza, iż dziecko na przemian przebywa raz u jednego, a raz u drugiego rodzica, przy czym sąd ustala okres, na podstawie którego opieka ta się odbywa. Jest to zwykle czas wynoszący tydzień lub dwa. Należy zaznaczyć także, że piecza wspólna nie pozbywa żadnego z rodziców praw rodzicielskich, lecz oboje zachowują je w pełni. 

Aby podczas sprawy rozwodowej sąd zadecydował, że opieka nad dziećmi będzie przebiegała właśnie w taki sposób, konieczne jest złożenie zgodnego wniosku o przyznanie wspólnej opieki nad dziećmi. Ponadto rodzice muszą udowodnić, że takie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze- przedstawić plan wychowawczy. Zaznaczyć należy także, że sąd nie zgodzi się na takie rozwiązanie, gdy rozwiedzeni rodzice mieszkają w innych miejscowościach, daleko od siebie, bowiem to uniemożliwi uczęszczanie do jednej szkoły. 

„Główną zaletą sprawowania opieki naprzemiennej nad dziećmi jest to, że dzieci mają możliwość zachowania równych relacji z obydwojgiem rodziców. Jest to jednak możliwe i ma sens tylko wówczas, gdy rodzice zachowują zgodność w tym temacie i potrafią wspólnie walczyć o szczęście swoich dzieci, mimo faktycznego rozpadu rodziny” – mówi nam Pan Robert z Kancelarii Prawnej Tokarczyk i Partnerzy

Kwestia alimentów w trakcie sprawowania opieki naprzemiennej

Biorąc pod uwagę system opieki naprzemiennej, nurtującym staje się pytanie dotyczące sposobu regulowania zobowiązań alimentacyjnych- czy w takim  przypadku obowiązek alimentacyjny w ogóle występuje? Otóż niema żadnych podstaw prawnych by móc stwierdzić, iż sprawowanie pieczy wspólnej znosi obowiązek alimentacyjny. Sądy najczęściej orzekają, iż koszt utrzymania małoletnich dzieci leży w gestii obojga rodziców w takim samym zakresie, a więc po połowie. Nie są przy tym określane żadne konkretne kwoty, natomiast to, kto pokryje większe wydatki, związane na przykład z dodatkowymi zajęciami dziecka czy wizytą u dentysty, rodzice muszą ustalić pomiędzy sobą. 

By jednak sąd mógł wydać takie orzeczenia, konieczna jest ku temu zgoda pomiędzy rodzicami. Jeśli jej niema, wówczas sąd może wydać orzeczenie o alimentach, wskazując kwotę oraz rodzica, który będzie zobowiązany ją wnosić. Bierze przy tym pod uwagę zarówno rzeczywistą ilość czasu spędzaną z dzieckiem, jak i możliwości finansowe każdego z rodziców.

Inną sytuacją może być to, że pomiędzy rodzicami występuje zgoda co do naprzemiennej opieki nad dziećmi, jednak jedno z  rodziców znajduje się w zdecydowanie gorszej sytuacji finansowej. Sąd takie kwestie również bierze pod uwagę, natomiast zaznaczyć przy tym trzeba, że jeśli już zasądzi alimenty na rzecz dzieci od jednego z rodziców, to z pewnością będzie to kwota niższa, niż w przypadku władzy rodzicielskiej przysługującej jednej osobie. Wskazane jest jednak, by w razie możliwości rodzice sami pomiędzy sobą zawarli stosowne porozumienie, na podstawie którego jeden z nich zobowiąże się do wpłaty określonej kwoty drugiemu rodzicowi, w ramach tzw. „wyrównywania szans”.

Opieka naprzemienna jest szczególnym sposobem sprawowania opieki nad dziećmi, bowiem w równym stopniu dotyczy obojga rodziców. Nie może być to jednak okazja do uniknięcia zobowiązań alimentacyjnych, zresztą jest to wręcz niemożliwie, bowiem sąd bardzo wnikliwie analizuje zarówno możliwość tego typu rozwiązania poprzez pryzmat dobra dzieci, jak i kwestie finansowe obojga rodziców. Wszystko po to, by nie doszło do pogorszenia ich sytuacji materialnej oraz by oboje rodziców w równym stopniu i na jednakowym poziomie mogło sprawować opiekę nad dziećmi.

Artykuł partnera, tekst zewnętrzny