Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Pekao jako Marka pracodawcy

Bank Pekao jest miejscem, w którym możesz dokonać realnych zmian.

Chcemy budować nowoczesne Pekao, dlatego tworzymy kulturę, w której cenimy inicjatywę i śmiałość w podejmowaniu wyzwań. Zależy nam, aby działać jako jeden silny zespół: wspierać się nawzajem swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie tworzyć dynamiczny i odpowiedzialny bank, który idzie z duchem czasu i aktywnie wpływa na otoczenie.

PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU

Pracując w Banku Pekao S.A. przekonasz się, jak łatwo tu dostrzec nowe możliwości i perspektywy własnego rozwoju. 

Znajdziesz tu przestrzeń do działania: wiele projektów czeka na nieszablonowe wdrożenie.

Realizując swoje zadania, będziesz kreować nowoczesny Bank i doskonalić się razem z nim. Bo tutaj każdy ma szansę zostać liderem zmian w swoim obszarze. 

WSPÓŁPRACOWNICY-SOJUSZNICY

Dołączysz do zespołu ekspertów, którzy w każdej sytuacji będą wspierać Cię swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Odkryjesz, że we wszystkim co robimy staramy się działać razem, jak jedna drużyna: doceniamy i szanujemy się wzajemnie, dbamy o dobre relacje i aktywnie współpracujemy. 

Dostrzeżesz, że nawet w obliczu wyzwań możesz liczyć na współpracowników z najbliższego otoczenia. Bo nikogo nie zostawiamy samego.

SENS PRACY I ZNACZENIE

6,2 mln klientów Banku oraz jego pozycja na rynku oznaczają dla Ciebie ciekawe projekty, ogromne możliwości i poczucie wpływu.

Pracując w Banku Pekao S.A. będziesz aktywnie wspierać zrównoważony rozwój gospodarki, społeczności oraz ochronę środowiska–poczujesz dumę, że jesteś w takim miejscu.

Poczujesz sens tego co robisz: nadamy kontekst Twojej pracy i pokażemy cele na miarę Twoich ambicji.

Programy staży i praktyk w Pekao S.A. https://karieranabank.pl/go/Sta%C5%BCe-i-praktyki/4507901/

 

Skrót najważniejszych informacji o Banku z perspektyw pracy:

→ Obsługujemy ponad 6,2 mln klientów detalicznych i posiadamy drugą co do wielkości

sieć oddziałów w Polsce. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce obsługujemy co

drugą korporację w kraju.

→ Zatrudniamy blisko 13 tys. pracowników i jesteśmy jednym z większych pracodawców

w Polsce.

→ Jesteśmy nowoczesną instytucją, która stale się rozwija i wykorzystuje najnowsze

technologie. Inwestujemy m.in. w sztuczną inteligencję, robotyzację procesów, aplikacje

mobilne, biometrię twarzy i głosu, big data, data science, a także architekturę

i infrastrukturę systemów.

1. PROGRAMY ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW 

Nasz bank od lat inwestuje w edukację i rozwój swoich pracowników. Stawiamy na rozwój kompetencji zapewniając udział w szerokiej ofercie programów edukacyjnych, obejmujących szkolenia lokalne i webinary ogólnorozwojowe, szkolenia i programy międzynarodowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny, szkolenia certyfikacyjne (CFA/ ICCA/ CIA / Inne).

Wśród licznych, ogólnorozwojowych  inicjatyw podjętych w 2021 i 2022 roku pragniemy wymienić kolejno: 

 • Program Talents Up, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2021 r., a udział w niej pozwolił pracownikom zdobyć doświadczenie w pracy projektowej, poprzez  realizację wyzwania biznesowego przy wsparciu liderów i ekspertów.

 • Learning Week „Tydzień Odkryć”, czyli warsztaty szkoleniowe, organizowane przez  5 uznanych firm szkoleniowych takich jak: Sandler Polska, Talent Chase, ODiTK, Certes oraz CS Jet. 

 • Program „CyberStudnia”, dedykowany pracownikom z obszaru IT i bezpieczeństwa, którego podstawowym celem było doskonalenie ich kompetencji cyfrowych. Opierał się na cyklu  inspiracyjnych wydarzeń, w które zaangażowali się także znani mówcy i eksperci z obszaru, jak m.in. Piotr Konieczny, Adam Haertle oraz Goście Specjalni IBM, Google, Microsoft, Omnilogy, Cisco, IT Solution Factor.

 • Przyszłość zaczyna się dziś, masz na nią wpływ, to program, który bazuje na 3 modułach -  rozwijaniu kompetencji przyszłości, przechodzenia przez zmiany oraz efektywnej współpracy. 1 edycję uruchomiliśmy w październiku 2021 r. 

 • Ambasadorzy zmian to program rozwojowy dla obszaru Centrum Operacji. Sukces I edycji programu zaowocował decyzją o jego kontynuacji w nowym roku. Program Ambasadorzy zmian dla CO 2.0. wystartował już w styczniu 2022 w nowej jeszcze lepszej odsłonie! 

 • Program dla Kobiet „Bez cukru”, którego założeniem jest wspieranie i inspirowanie rozwoju kobiet w życiu i w biznesie. Warto dodać, że kobiety stanowią 70 procent pracowników banku. W 2021 r. zrealizowaliśmy blisko 50 różnych aktywności tj. webinary, szkolenia czy sesje Action Learning. „Bez cukru” był również obecny na jednym z najważniejszych wydarzeń rynkowych - „Perspektywy Women in Tech Days” skierowanym do kobiet zainteresowanych nowoczesną technologią. 

 • Akademia Przyszłości, czyli kompleksowy projekt rozwojowy został przygotowany przez doświadczony sztab ekspertów, którzy od wielu lat specjalizują się w kompetencjach przyszłości. 

 • Siła Sprzedaży to nowa, wspólna inicjatywa dla obszaru sprzedażowego. Składają się na nią cztery dni inspiracyjnych wykładów i warsztatów online, doskonalących kompetencje z zakresu profesjonalnej sprzedaży. Nasza propozycja to szeroki wachlarz tematów, które pozwalają poszerzyć horyzonty, zdobyć inspiracje i rozwinąć swoje umiejętności sprzedażowe w najistotniejszym obszarze.

2. PROGRAMY DEDYKOWANE PRACOWNIKOM 

Bank Pekao pragnie motywować swoich pracowników do kreatywności oraz  innowacyjności. W tym celu bank uruchomił narzędzie do zbierania pomysłów w organizacji – platformę crowdsourcingową. To aplikacja w serwisie intranetowym, gdzie pracownik może zgłaszać swoje pomysły w odpowiedzi na wyzwania tematyczne,  publikowane na platformie, komentować i popierać zgłoszone projekty. W rozwiązywaniu konkretnych problemów wspomagają pomysłodawców zespoły projektowe. Pekao chce, by pracownicy banku czuli, że współtworzą instytucję, w której są zatrudnieni, że ich pomysły się liczą i mogą być wdrażane.

Jednym z projektów realizowanych w oparciu o tę ideę jest transformacja kultury organizacyjnej banku, która będzie:

 • sprzyjać zaangażowaniu naszych pracowników, 

 • wspierać proces tworzenia się  innowacyjnego środowiska pracy,  

 • pomagać w realizacji strategii biznesowej banku. 

Oraz kolejnych jej etapów jak  implementacji nowych wartości,  czyli „ŻUBR PEŁEN WARTOŚCI” którego promocji stylu pracy opartego  o nowe wartości w praktyce dnia codziennego. Odbywało się to poprzez różne formy angażujące pracowników, jak np. akcja „Współpracuję więc dziękuję” czy konkurs « Gwiazdy Współpracy ».

3. ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY

Bank Pekao SA w specjalnym wewnętrznym serwisie prozdrowotnym „Bierz zdrowie za rogi!” – przekonuje swoich pracowników do zdrowego stylu życia. To właśnie tu pracownicy znajdą wszystkie inicjatywy firmy, nastawione na zaspokajanie zdrowotnych potrzeb.

Corocznie organizujemy Olimpiadę, która znakomicie wpływa na integrację pracowników w warunkach innych, niż związane z wykonywaniem codziennych obowiązków. Ponadto Olimpiada wzmacnia zaangażowanie pracowników w sport oraz prozdrowotne nawyki. Jak dotąd zorganizowaliśmy 11 edycji. W wydarzeniu uczestniczy ok. 600 osób: pracownicy z całej Polski, kadra managerska i Zarząd Banku oraz spółki zależne. Uczestnicy rywalizują w kilkunastu dyscyplinach sportowych, rozgrywanych na profesjonalnych obiektach i sędziowanych przez wykwalifikowaną kadrę. 

EKOlogia na bank! to autorski program edukacyjny dla pracowników banku, który powstał we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Rok temu Bank PEKAO SA przystąpił do Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska, określając tym samym bankowe priorytety w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz działania na rzecz edukacji przyrodniczej, ochrony bioróżnorodności i poszanowania środowiska.

Celem przedsięwzięcia jest promocja tematyki odpowiedzialnej konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem tematów środowiskowych. Pracownicy poznają  top – tematy inicjatywy uczestnicząc w konkursach wiedzy, rozwiązując quizy oraz podejmując EKOwyzwania Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!

4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA uzyskane przez firmę w okresie ostatnich dwóch lat 

Bank Pekao S.A. został wyróżniony tytułem Best Quality Employer, który definiuje firmy zapewniające wyjątkowe warunki pracy, stale je rozwijając, stawiając swoich pracowników na pierwszym miejscu, jednocześnie wyróżniają się najwyższymi kompetencjami w szeroko rozumianej dziedzinie HR.

Już po raz dwunasty z rzędu nasz Bank znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce otrzymując znak certyfikacji Top Employers. Ponownie udowadniając, że należy do grona najlepszych pracodawców w kraju. Dodatkowo – po raz pierwszy w historii swojego uczestnictwa w procesie certyfikacji prowadzonym przez Top Employers Institute – uplasował się w pierwszej dziesiątce uhonorowanych tym tytułem firm w Polsce.

Bank Pekao S.A. uzyskał certyfikat HR Najwyższej Jakości 2022 przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (PSZK). Certyfikat HR Najwyższej Jakości to potwierdzenie dla pracowników oraz kandydatów, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Nasz Program „Bez cukru” nagrodzony w prestiżowym konkursie "HR OF CHANGE", w kategorii „Zarządzanie zmianą” Jury wyróżniło organizacje, które wprowadziły śmiałe i pozytywne zmiany w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w czasie pandemii.

6. EDUKACJA - Działania skierowane do studentów i absolwentów. współpraca z uczelniami.

Nastawienie na współpracę, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy organizacją  a światem akademickim jest dla Banku Pekao S.A. kluczowa. Dlatego Bank Pekao S.A. podjął współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to wyróżnienie dla uhonorowania najwybitniejszych studentów studiów magisterskich, doceniając ich wytężoną pracę i osiągnięcia w którą zaangażowany jest Bank Pekao S.A. zarówno od strony merytorycznej jak i jako jedyny fundator nagrody.

Konkurs organizowany jest raz do roku od 2019 r., a jego celem jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszego studenta studiów drugiego stopnia.

Uważamy, że o oszczędzaniu powinniśmy się uczyć już od najmłodszych lat. Dlatego w Bank Pekao S.A. razem z Warszawskim Instytutem Bankowości zaangażowaliśmy się w projekt „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”. Dzięki niemu najmłodsi poznają tajniki przedsiębiorczości i finansów w przyjazny dla nich sposób i już na starcie wykształcą w sobie odpowiednie nawyki związane z pieniędzmi 

Projekt zainaugurowała lekcja online przeprowadzona przez Prezesa Leszka Skibę, Pawła Nowaka i Waldemara Zbytka. Wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników – ponad 5400 uczniów i nauczycieli z całej Polski! 

A to tylko początek kampanii, przed nami jeszcze wiele przedsiębiorczych przygód m.in. w towarzystwie bohaterów Brygady #PeoPayKIDS  http://eduaktywni.pl/

7. AKCJE PROSPOŁECZNE – WOLONTARIAT

 W Banku Pekao kwitnie wolontariat pracowniczy. Pracownicy jako wolontariusze angażują się w  edukację seniorów zrzeszonych w klubach Polskiego Czerwonego Krzyża. Działają w ogólnopolskim programie BAKCYL  przekazując młodzieży szkolnej wiedzę o finansach. Wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce zachęcają do adopcji czworonogów, a także pomagają bezdomniakom ze schronisk i przytulisk w różnych miejscach w Polsce.

Bank wraz z Fundacją Banku Pekao SA zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów na inicjatywy dla lokalnej społeczności. Od 2019 roku grupy wolontariuszy realizują akcje w całej Polsce a granty pomagają sfinansować ważne cele społeczne. Dzięki inicjatywie „JESTEŚMY BLISKO” do końca 2022 roku zespoły bankowych ochotników zrealizują ponad 320 projektów pomocy. 

Z myślą o zielonej naturze Żubra eksperci z Centrum UNEP/GRID Warszawa zaprosili pracowników banku do udziału w webinarach o nawykach służących ochronie środowiska. Pamiętaliśmy o pszczołach organizując spotkania edukacyjne z miejskim pszczelarzem i szykując barcie dla pszczół z Puszczy Stromeckiej. Przed nami kolejne działania, a w propozycjach wolontariatu pod znakiem Żubra każdy znajdzie coś dla siebie.

Artykuł sponsorowany