Poradnik Pracownika

PPK w urzędzie – jak powinno wyglądać wdrożenie?

Termin wdrożenia PPK w budżetówce to 1 stycznia 2021 roku. Jednak przygotowanie do tego złożonego prawnie i organizacyjnie procesu należy rozpocząć zawczasu.

Na 1 stycznia 2021 roku ustawodawca wyznaczył termin na podpisanie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli urzędach i organizacjach państwowych.

Jak wygląda wdrożenie PPK w urzędach państwowych?

Pracodawca z sektora finansów publicznych ma takie same prawa i obowiązki w kwestii wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jak pracodawca z sektora prywatnego. Musi przygotować wdrożenie na takich samych zasadach i za niedotrzymanie terminów również grożą mu kary finansowe.

Najważniejsze terminy to:

  • 1 stycznia 2021 roku – do tego dnia należy podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.
  • 10 kwietnia 2021 roku – to ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK.

Zatem pracodawcom pozostało już niewiele czasu na przygotowanie i wdrożenie odpowiednich zmian, szczególnie jeśli chodzi o działy kadrowo-płacowe.

Wybór partnera do zarządzania PPK jest kluczowy

Najważniejszym elementem na obecnym etapie jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać rachunkami pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który ma wspierać długoterminowe budowanie oszczędności na przyszłość, zatem wybór instytucji finansowej, która będzie inwestować te środki w imieniu pracowników i pracodawcy, powinien być doskonale przemyślany. Dlaczego jest to tak istotne? Urzędnicy państwowi nie są najlepiej opłacaną grupą zawodową w Polsce, zatem ich oszczędności na rachunkach PPK będą skromne. Ich wysokość zależy bowiem od wysokości wynagrodzenia pracownika, bo wpłaty liczone są procentowo od wynagrodzenia brutto. Zgodnie z ustawą o PPK, wpłata pracodawcy wynosi od 1,5 do 4% pensji brutto.

Już dziś wiadomo, że pracodawca państwowy na początek proponuje swoim pracownikom niewiele ponad minimalną wpłatę, czyli 2%. Budżetówka startuje skromnie, zatem tym ważniejszy jest wybór partnera do PPK. Instytucja, która ma zarządzać oszczędnościami pracowników, powinna wykazywać się doświadczeniem nie tylko we wdrażaniu nowego rządowego programu, ale przede wszystkim w długoterminowym oszczędzaniu i fachowym inwestowaniu powierzonymi środkami. Z punktu widzenia pracodawcy liczy się również realne wsparcie w procesie wdrożenia. Dzięki dobrze przygotowanym procedurom dostosowanie systemów kadrowo-płacowych do obsługi PPK całość procesu przebiegnie sprawniej. Takiego wsparcia udziela np. Nationale-Nederlanden.

Pamiętaj, że decyzję o wyborze instytucji finansowej do prowadzenia rachunków PPK pracodawca podejmuje w porozumieniu z pracownikami. Wybór ten powinien uwzględniać przede wszystkim interes wszystkich przystępujących do programu pracowników. Jest to proces złożony – biorą w nim udział pracodawca oraz przedstawiciele pracowników. Kryteria wyboru są ściśle określone i powinny być dobrze rozumiane przez wszystkie osoby biorące udział w tym procesie.

Artykuł zewnętrzny, tekst partnera