Poradnik Pracownika

Rynek pracy i edukacja - Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ścieżka Rynek pracy i edukacja

W dniach 16 - 18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 12 ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART - SAFE - SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Organizatorzy planują wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Warto skorzystać z doświadczenia innych, poznać sposoby na rozwój i nowe tendencje na rynku biznesowym.

Udział w Kongresie jest bezpłatny! 
Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez stronę Kongresu i przeznaczony do tego formularz na www.ekmsp.eu.

Ścieżka Rynek pracy i edukacja

O szansach na rynku pracy decyduje dobre wykształcenie – takie, które równolegle z nauką zagadnień teoretycznych zapewnia umiejętność praktycznego podejścia do wyzwań czekających na młodych ludzi na ścieżce kariery. Regionalna Izba Gospodarcza od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Projekty realizowane w ramach partnerstwa są doskonałą okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich, planowania podnoszących kwalifikacje szkoleń skierowanych do pracowników aktywnych oraz warsztatów dla studentów i młodzieży. Przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, koordynujących działania na lokalnych rynkach pracy zaprezentują na 9.EKMŚP, możliwe do zaobserwowania na terenie całego kraju, problemy i bariery oraz koncepcje ich rozwiązań. Rynek pracy kształtuje się pod wpływem zmian demograficznych. Najmłodsi pracownicy nie znają świata pozbawionego multimediów, urodzili się w XXI wieku. Dla najstarszych stacjonarny aparat telefoniczny, maszyna do pisania, magnetofon kasetowy były sprzętami codziennego użytku. Problematyka zmiany pokoleniowej, również w kontekście nowych wymagań, które stawia przed pracodawcami, będzie ważnym elementem ścieżki edukacyjnej. Pracownicy PUP’ów przedstawią wiele przykładów zastosowania dobrych praktyk dla zażegnania problemów.

Zagadnienia z zakresu rynku pracy i edukacji obejmować będą wszystkie etapy kariery począwszy od przygotowania do aktywności zawodowej. Paneliści odpowiedzą na pytania z jakim bagażem doświadczeń społecznych rozpoczynają pracę współcześni młodzi ludzie i jak polskie szkoły są przygotowane na ich przyjęcie. Rodzime modele edukacyjne zostaną zestawione z zagranicznymi wzorcami. Jednym z przykładów, bardzo popularnym rozwiązaniem, także np. na rynku niemieckim, jest kształcenie dualne, czyli łączenie nauki z pracą. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za praktyczną naukę zawodu. O tym, że przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą przyczynić się do kształtowania edukacji dualnej kilka słów podczas Kongresu. 

Uczestnicy Kongresu poznają strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” w kontekście monitorowania polityki edukacyjnej, kierunku polityki oświatowej w Polsce, działania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz wsparcia młodych ludzi w wejściu na rynek pracy.

Szczegółowy plan ścieżki Rynek pracy i edukacja:

 1. Powiatowe Urzędy Pracy jako koordynatorzy działań na lokalnym rynku pracy

 • Bariery i problemy lokalnych rynków pracy – punkt widzenia.

 • Kreowanie rozwiązań na rzecz rozwoju rynku pracy.

 • Demografia a rynek pracy – spojrzenie globalne i lokalne.

 • Dobre praktyki – doświadczenia śląskich PUP-ów.

 1. Jak skutecznie monitorować politykę edukacyjną

 • Kierunki polityki oświatowej w Polsce.

 • Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego - diagnoza systemu edukacji woj. śląskiego w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego oraz kierunki działań.

 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. 

 1. Młodzi na rynku pracy

 • Kwalifikacje czy kompetencje?

 • Działania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz wsparcia młodych ludzi w wejściu na rynek pracy.

 • Rynek pracownika - jak długo jeszcze?

 • Dobry start – kształcenie dualne w polskim systemie oświatowym.

 • Absolwenci uczelni humanistycznych na rynku pracy.

 • Postęp społeczny i technologiczny – podejście interdyscyplinarne.

 • Praca 4.0 jako czynnik ludzki w przemyśle.

 1. Modele edukacji – wymiar krajowy i międzynarodowy

 • Edukacja w Polsce – czy odpowiada na potrzeby dynamicznego rynku pracy?

 • Jak kształcić pracownika przyszłości?

 • Kształcenie dualne w Polsce – szanse i bariery. 

 • Rola i znaczenie przedsiębiorcy-pracodawcy w kształtowaniu edukacji dualnej.

 • Praktyki zawodowe – alternatywa dla kształcenia dualnego w szkołach wyższych.

 • Edukacja dualna – inspiracje z zagranicy.

 1. Edukacja zawodowa a zmiana pokoleniowa na rynku pracy

 • Polski model edukacji.

 • Kiedy rozpocząć edukację zawodową?

 • Wyzwanie rynku pracy – zmiana pokoleniowa – jak się do niej przygotować?

 • Rola samorządów w kształtowaniu modelu edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb rozwoju gospodarki i lokalnych rynków pracy.

 • Edukacja zawodowa - rozwiązania z zagranicy. 

 1. Baza Usług Rozwojowych – perspektywy finansowania szkoleń dla przedsiębiorców

 • Funkcjonowanie BUR – przegląd w skali kraju.

 • Funkcjonowanie BUR – przegląd w skali województwa śląskiego.

___________________________________________________________________________ 

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

Współgospodarz: Katowice

Współorganizator: Politechnika Śląska

Patronat honorowy: Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego