Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie w 2024 r.

Zgodnie z art. 151(7) Kodeksu pracy pora nocna obejmuje okres między godziną 21:00 a 7:00. Wynosi ona równo 8 godzin. Pracodawca zobowiązany jest określić w regulaminie zakładu pracy porę nocną. Wyjątek stanowi zasada odnosząca się do przedsiębiorców, na których nie został nałożony obowiązek sporządzania regulaminu przedsiębiorstwa. W takim przypadku pracodawca zobligowany jest do poinformowania pracowników o porze nocnej w informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Czy praca w porze nocnej wiąże się dla pracownika z jakimiś dodatkami do wynagrodzenia? Sprawdź!

Czy za pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Kwotę dodatku dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.

Praca w porze nocnej 2024 - ile wynosi dodatek za godziny nocne?

Ustalenie wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę następuje poprzez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. Wymiar czasu pracy w danym miesiącu ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin i poprzez dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego, które są dla pracownika dniami pracy.

Po wyliczeniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek za pracę w porze nocnej oblicza się jako 20% tej stawki za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej.

Wyliczenie dodatku za pracę w porze nocnej wygląda następująco:

W styczniu 2024 r. występuje 21 dni pracy:

21 dni x 8 godzin = 168 godzin
168 godzin pracy w styczniu 2024 r.
Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi:
4242 zł : 168 godzin = 25,25 zł
Styczeń 2024 r.:
Stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia wynosi: 25,25 zł
Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej: 20% x 25,25 zł = 5,05 zł (brutto za godzinę)

Przykład 1.

Pracownik pracuje w porze nocnej w wymiarze 18 godzin w styczniu 2024 r. W styczniu stawka za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 5,05 zł. W związku z tym dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 90,90 zł brutto (5,05 zł x 18 godzin). 

Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy będzie więc różna w poszczególnych miesiącach, gdyż zależy od wymiaru godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Tabela z informacją, jak kształtuje się dodatek za pracę w porze nocnej w 2024 roku:

Miesiąc

Liczba godzin  pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godz.

I

168 godz.

4242 zł / 168h x 20%

5,05 zł

II

168 godz.

4242 zł / 168h x 20%

5,05 zł

III

168 godz.

4242zł /168 h × 20%

5,05 zł

IV

168 godz.

4242 zł / 168h x 20%

5,05 zł

V

160 godz.

4242 zł / 160h x 20%

5,30 zł

VI

160 godz.

4242 zł / 160h x 20%

5,30 zł

VII

184 godz.

4300 zł / 184h x 20%

4,67 zł

VIII

168 godz.

4300 zł / 168h x 20%

5,12 zł

IX

168 godz.

4300 zł / 168h x 20%

5,12 zł

X

184 godz.

4300 zł / 184h x 20%

4,67 zł

XI

152 godz.

4300 zł / 152h x 20%

5,66 zł

XII

160 godz.

4300 zł / 160h x 20%

5,38 zł

Najczęściej zadawane pytania
Ile płacą za godziny nocne?

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W jakich godzinach są godziny nocne?

Praca w godzinach nocnych obejmuje 8 godzin pracy pomiędzy 21:00 a 7:00. Dokładne godziny trwania pracy nocnej są ustalone w przepisach wewnątrzzakładowych.