Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Umowa zlecenie z małoletnim 2024 - jakie formalności należy spełnić?

Chcielibyśmy zawrzeć umowę zlecenie z osobą, która nie ukończyła 18 r.ż. Czy umowa zlecenie z małoletnim jest dopuszczalna? Jeśli tak, jakie formalności należy spełnić?

 Grzegorz, Wrocław

 

Oczywiście, umowa zlecenie z małoletnim jest dopuszczalna, z tym że jeśli małoletni nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na zatrudnienie.

Umowa zlecenie z małoletnim w 2024 roku

Zawierając umowę zlecenie z osobą niepełnoletnią, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Przyjmuje się, że wystarczy wiedza opiekuna o zawartej umowie oraz brak jego sprzeciwu. Jednak zalecana jest jego zgoda, która nie musi zostać wyrażona na piśmie (art. 63 Kodeksu cywilnego) oraz może zostać wyrażona przed lub po zawarciu umowy.

Do zawarcia umowy zlecenie z małoletnim wystarczy zgoda jednego z rodziców.

Umowa zlecenie z małoletnim poniżej 16 r.ż.

Zgodnie z zapisem w art. 3045 Kodeksu pracy małoletni, który nie ukończył 16 r.ż. może zostać zatrudniony przez podmiot prowadzący działalność:

  • kulturalną,
  • artystyczną,
  • sportową,
  • reklamową.

Dodatkowo, przez zatrudnieniem małoletniego podmiot ten musi uzyskać zezwolenie na zatrudnienie wydane przez inspektora pracy.

Składki ZUS od umowy zlecenie z małoletnim

Jeśli osoba małoletnia, z którą zawieramy umowę zlecenie, jest uczniem, nie będzie ona podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Z kolei, gdy niepełnoletni nie jest uczniem, będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. W tym przypadku ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Podatek od umowy zlecenie z małoletnim

Rozliczenie podatkowe małoletniego odbywa się na tych samych zasadach co rozliczenie osoby pełnoletniej. Zleceniodawca po zakończeniu roku będzie musiał przekazać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11. Na jego podstawie rodzic wypełnia PIT-37 z danymi niepełnoletniego, a podpisanym przez siebie.

Jeżeli z tytułu umowy zlecenia małoletni będzie osiągał wynagrodzenie nie wyższe niż 200 zł brutto, to od tych przychodów należy pobrać podatek zryczałtowany, którego nie wykazuje się na PIT-11.