Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

ZATRUDNIENIE

2023-11-30

Stosunek pracy

Obowiązki recepcjonistki - na czym polega praca recepcjonistki?

Obowiązki recepcjonistki - na czym polega praca recepcjonistki? Recepcjonistka to osoba, która stanowi nieodłączną część kadry pracowniczej każdego biura, biurowca, ale również innych instytucji, w których niezbędna jest osoba mająca kontakt z klientami. Dowiedz się więcej jakie są obowiązki recepcjonistki! czytaj dalej
2023-11-30

Stosunek pracy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy - data upływu połowy okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy - odmowa przyjęcia warunków Wypowiedzenie warunków pracy i płacy stanowi jednostronną zmianę warunków uzgodnionych przez pracownika lub pracodawcę. Kiedy pracownik może odmówić przyjęta zaproponowanych przez pracodawcę warunków? Dowiedz się tego czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Urlop wychowawczy na dziecko urodzone w czasie zlecenia

Urlop wychowawczy na dziecko urodzone w czasie zlecenia Urlop wychowawczy należy do sfery uprawnień pracowniczych, co oznacza, że jest udzielany na wniosek pracownika, przy czym pracownik nie ma obowiązku korzystać z tego uprawnienia w ogóle. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat urlopu wychowawczego! czytaj dalej

Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Czy otrzymam jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy? Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Odszkodowanie to może obejmować m.in. jednorazowe odszkodowanie za utratę zdolności do pracy. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Czy możliwe jest odrzucenie wniosku o pracę zdalną?

Czy możliwe jest odrzucenie wniosku o pracę zdalną? Pracodawca ma swobodę w zakresie rozpatrywania wniosków pracowników o wykonywanie pracy zdalnej. Obowiązek pozytywnego załatwienia takiego wniosku dotyczy tylko pewnych grup pracowników. Kiedy możliwe jest odrzucenie wniosku o pracę zdalną? Przeczytaj! czytaj dalej
2023-11-23

Stosunek pracy

Podpisanie umowy o pracę zdalnie – czy jest zgodne z prawem?

Podpisanie umowy o pracę zdalnie – jaka jest podstawa prawna? Zawarcie stosunku pracy powinno spełniać określone wymogi formalne. Kiedy podpisanie umowy o pracę zdalnie może zostać uznane za wadliwe? Jakie warunki muszą zostać zrealizowane w tym przypadku? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2023-11-23

Stosunek pracy

Kiedy pracodawca może otrzymać odszkodowanie od pracownika?

Kiedy pracodawca może otrzymać odszkodowanie od pracownika? W razie wyrządzenia przez pracownika szkody pracodawca może żądać stosownej rekompensaty. Ile może wynosić odszkodowanie od pracownika? Jak wygląda proces dochodzenia roszczeń w tym przypadku? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2023-11-23

Stosunek pracy

Kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę (i odwrotnie)?

 Kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę ? Zawieranie umów czasami sprawia wiele problemów. Często zdarza się bowiem, że mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej współpraca posiada znamiona stosunku pracy. Przeczytaj i dowiedz się kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę! czytaj dalej

Przywrócenie do pracy na podstawie orzeczenia sądu

Przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy przez pracodawcę jest bezprawne, może złożyć odwołanie do sądu pracy. Jednym ze skutków takiej sytuacji może być przywrócenie do pracy. Co w sytuacji, gdy pracodawca odmówi ponownego zatrudnienia? Sprawdź! czytaj dalej

Zasiłek wychowawczy – co to za świadczenie i ile wynosi?

Zasiłek wychowawczy – co to za świadczenie i ile wynosi? Urlop wychowawczy jest bezpłatny, jednak w określonych przypadkach można w tym czasie pobierać dodatkowe świadczenie. Czym jest zasiłek wychowawczy oraz ile wynosi? Dowiedz się, kiedy możesz liczyć na dodatkowe środki i czy przysługują one automatycznie. czytaj dalej
2023-11-21

Stosunek pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia Umowę o pracę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dopuszczalne jest także rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jakich zasad należy przy tym przestrzegać? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2023-11-20

Stosunek pracy

Przyrzeczona umowa na okres próbny a umowa przedwstępna

Przyrzeczona umowa na okres próbny Czasami strony decydują się na zawarcie współpracy w przyszłości. Dzieje się tak zwykle, gdy pracownik ma długi okres wypowiedzenia i musi świadczyć jeszcze pracę w innym zakładzie pracy. Co jeśli przyrzeczona umowa nie zostanie zawarta? Sprawdź! czytaj dalej

Polecenia przełożonego - do czego pracodawca może zmusić pracownika?

Polecenia przełożonego - do czego pracodawca może zmusić pracownika? Pracownik, który nie podporządkowuje się wydawanym mu poleceniom, naraża się na różnego rodzaju negatywne konsekwencje. Czy wszystkie polecenia przełożonego należy wykonać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat wykonywania poleceń w pracy! czytaj dalej
2023-11-17

Ubezpieczenia

Czy możliwe jest podejmowanie pracy na urlopach z tytułu rodzicielstwa?

Podejmowanie pracy na urlopach z tytułu rodzicielstwa W czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek macierzyński. Czy podejmowanie pracy na urlopach z tytułu rodzicielstwa jest możliwe? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat pracy na macierzyńskim! czytaj dalej

Jak rozumieć podporządkowanie pracownika pracodawcy?

Jak rozumieć podporządkowanie pracownika pracodawcy? Czy podporządkowanie pracownika pracodawcy musi być tak ścisłe, że pracodawca na bieżąco wydaje pracownikowi szczegółowe, detaliczne polecenia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na czym polega wykonywanie pracy podporządkowanej? czytaj dalej
2023-11-17

Stosunek pracy

Spory z zakresu prawa pracy – ugoda zawarta w drodze mediacji lub arbitrażu

Spory z zakresu prawa pracy – ugoda zawarta w drodze mediacji lub arbitrażu Spory z zakresu prawa pracy można skierować do właściwego sądu i poczekać na rozstrzygnięcie przez sędziego i wydany przez niego wyrok. Sąd to jednak ostateczność. Warto w pierwszej kolejności skorzystać z mediacji lub arbitrażu. Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Materiały a odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło

Materiały a odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło Wadliwe wykonanie dzieła rodzi odpowiedzialność po stronie przyjmującego zamówienie. Czym jest odpowiedzialność za wady przy umowie o dzieło? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat wadliwego wykonania dzieła z powodu materiałów! czytaj dalej
2023-11-15

Stosunek pracy

Świadectwo pracy - kiedy należy je skorygować lub wystawić duplikat?

Świadectwo pracy - kiedy należy je skorygować lub wystawić duplikat? Świadectwo pracy to dokument potwierdzający okres zatrudnienia. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać świadectwo pracy pracownikowi, z którym rozwiązano umowę. Co jednak w sytuacji, kiedy na świadectwie pracy występuje błąd? Przeczytaj w artykule! czytaj dalej
2023-11-13

Stosunek pracy

Umowa uaktywniająca dla niani – wzór z omówieniem

Umowa uaktywniająca dla niani Uwielbiasz dzieci i chciałabyś zostać nianią? A może szukasz opiekunki do swojego malucha, lecz nie jesteś pewien/a co do tego, w jaki sposób legalnie ją zatrudnić? Umowa uaktywniająca dla niani - sprawdź, na co zwrócić uwagę. czytaj dalej

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe - czym są? Czy wszyscy pracownicy przystępują do PPK? Kto będzie dokonywał wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe? Czy można zrezygnować z uczestnictwa w PPK? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat tego, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe! czytaj dalej
Zostań naszym
ekspertem
Współpraca

Chcesz pisać dla Poradnika i współtworzyć serwis z przydatną wiedzą dla wszystkich pracowników?

Skontaktuj się z nami