Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje?

Jestem pracownikiem z długim stażem pracy. Czy po ukończeniu przeze mnie 30 lat pracy przysługuje mi nagroda jubileuszowa?

Halina, Wrocław

 

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem uregulowanym w Kodeksie pracy. Tym samym niestety nie przysługuje wszystkim zatrudnionym, nawet jeśli przepracowali w jednym zakładzie pracy wiele lat. Jak sama nazwa wskazuje, nagroda jubileuszowa ma być nagrodą za wieloletnią pracę w zawodzie bądź u jednego pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że pracownicy zatrudnieni u prywatnych pracodawców nie mogą liczyć na tego rodzaju wynagrodzenie. Może ono być przyznawane z woli pracodawcy.

Nagroda jubileuszowa a Kodeks Pracy - komu przysługuje tzw jubileuszówka?

Nagroda jubileuszowa jest określona w aktach wykonawczych do ustaw dotyczących pewnych grup zawodowych. Tym samym należy się ona m.in.:

  • nauczycielom,
  • pracownikom samorządowym,
  • pracownikom służby cywilnej,
  • pracownikom służby zdrowia,
  • pracownikom urzędów skarbowych,
  • górnikom,
  • pracownikom bibliotek,
  • pracownikom instytucji kultury.

Zasady wypłacania nagród dla powyższych grup zawodowych oraz wysokości otrzymywanych nagród określają poszczególne akty wykonawcze do ustaw dotyczących zawodów.

Dla przykładu poniżej została przedstawiona tabela uwzględniająca wysokość nagród jubileuszowych dla pracowników służby cywilnej:

staż pracy

wysokość nagrody

20 lat

75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat

100% wynagrodzenia miesięcznego

30 lat

150% wynagrodzenia miesięcznego

35 lat

200% wynagrodzenia miesięcznego

40 lat

300% wynagrodzenia miesięcznego

45 lat

400% wynagrodzenia miesięcznego

Nagroda jubileuszowa w regulaminie wynagradzania

Nie ma jednak przeciwwskazań, aby prywatny pracodawca z własnej woli wprowadził do zakładu pracy nagrodę jubileuszową. Jeśli się na to zdecyduje, to zasady przyznawania nagrody oraz jej wysokość powinny być uregulowane w regulaminie wynagradzania, w układzie zbiorowym pracy lub w innych wewnątrzzakładowych regulacjach płacowych obowiązujących w danym zakładzie pracy. Co ważne, jeśli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie i wypłacanie nagrody jubileuszowej, powinna ona obowiązywać wszystkich pracowników, a nie tylko wybranych grup. W przeciwnym razie zajdzie podejrzenie o nierównym traktowaniu i wynagradzaniu.