Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zajęcie komornicze a zasiłek macierzyński

Otrzymałam pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za prace oraz wierzytelności zasiłku macierzyńskiego. Do jakiej kwoty może mieć miejsce zajęcie komornicze?

Weronika, Marcinkowice

 

Kodeks pracy reguluje sposób oraz rodzaj potrąceń, jakich można dokonać z wynagrodzenia pracownika. Pracodawca, który otrzyma informację od komornika o zajęciu części wynagrodzenia pracownika, zobowiązany jest się do tego dostosować.

Ważne!

Pracodawca nie musi posiadać zgody pracownika na  dokonanie potrącenia z wynagrodzenia na rzecz egzekucji komorniczej.

Zajęcie komornicze a rodzaje należności

Zajęcie komornicze i maksymalny jego wymiar zależy od rodzaju potrącanej należności. Potrącenie wynagrodzenia następuje z tytułu:

  • należności egzekwowanych na poczet alimentów (korzystających z pierwszeństwa) - potrąca się pełną kwotę dopuszczalną w wysokości ⅗  wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych i nie występuje tu kwota wolna od potrąceń,
  • należności niealimentacyjnych - potrącenie nie może przekroczyć ½  wynagrodzenia. Ponadto występuje kwota wolna od potrąceń, która stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych. Kwota wolna podlega zmniejszeniu w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zajęcie komornicze a zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński podlega egzekucji na zasadach określonych w ustawie emerytalnej. Przepisy te wskazują, że zasiłek macierzyński (tak samo jak zasiłek chorobowy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne) może podlegać egzekucji na poczet:

  • świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych - do wysokości ⅗  świadczenia,

  • innych egzekwowanych należności (do których zalicza się także należności związane z zakupem ratalnym) - do wysokości ¼  świadczenia