Poradnik Pracownika

Nowy Polski Ład a wynagrodzenia – czyli kto zyska!

Według rządzących dzięki zmianom podatkowym z Polskiego Ładu w kieszeniach większości Polaków zostanie więcej pieniędzy. Na czym będzie polegała zmiana? Czy przez Polski Ład wynagrodzenia Polaków zmienią się?

Czym jest nowy Polski Ład?

Nowy Polski Ład, nazywany też „Nowym Ładem”, to program PiS, który przewiduje zmiany w systemie służby zdrowia, podatkach oraz emeryturach. Szczegóły tego programu społeczno-gospodarczego zostały przedstawione w sobotę 15 maja 2021 roku. Na konferencji partia Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła również dużo zmian skierowanych do pracowników, m.in.:

 • zaproponowanie wyższej kwoty wolnej od podatku;
 • zwiększenie progu podatkowego z 85 tys. na 120 tys. złotych;
 • likwidację umów cywilnoprawnych;
 • uregulowanie pracy zdalnej;
 • wprowadzenie ulgi w podatku PIT;
 • ułatwienie pracy w niepełnym wymiarze.

Zgodnie z zapewnieniami projekt przepisów wprowadzających te zmiany ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Natomiast sam proces legislacyjny ma się zakończyć w listopadzie i wówczas zmiany podatkowe będą wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku.

Nowy Polski Ład – wynagrodzenia

Jak już wiadomo, nowy Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia Polaków. W obecnej chwili w internecie można znaleźć wiele symulacji i wyliczeń wynagrodzeń. Jednak aby poprawnie zweryfikować, o ile zmieni się wynagrodzenie na rękę pracownika, najpierw warto zastanowić się, jakie zmiany wpłyną na jego wyliczanie.

Wyższa kwota wolna od podatku

Program zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł, jednak maleje ona albo zupełnie znika zależnie od dochodu. Podniesienie kwoty wolnej niewątpliwie należy uznać za dobrą zmianę. Od lat słychać było głosy, że konieczne jest podniesienie kwoty wolnej, ponieważ obecnie jest niższa niż minimum egzystencji. Ponadto jest to kwota degresywna, która obniża się wraz ze wzrostem dochodów, czyli osoby lepiej zarabiające w ogóle nie mają kwoty wolnej. Było to uznawane za krzywdzące u osób zarabiających najwięcej.

Zwiększenie progu podatkowego

Na nowym Polskim Ładzie skorzystają także osoby, których dochody mieszczą się w granicy 85–120 tys. złotych. Dzieje się tak, gdyż granica drugiego progu zostanie zwiększona i po zmianach podatek od wyższej stawki 32% będzie trzeba uiszczać dopiero po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu.

Brak odliczenia składki zdrowotnej

Zmianą zdecydowanie niekorzystną jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. W praktyce oznacza to podwyższenie stawki podatku o 7,75% podstawy wyliczenia tej składki. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to właśnie podwyższenie podatku o 7,75%. Brak odliczenia składki zdrowotnej spowoduje, że z poprzednich pozytywnych zmian nie skorzystają osoby średnio zarabiające, a osoby lepiej zarabiające czekają wyższe obciążenia podatkowe.

Jak zmienią się wynagrodzenia?

Jak już wspomniano, najwięcej na zmianach zyskają osoby, które otrzymują najniższe pensje. W internecie można znaleźć przewidywane zmiany wynagrodzeń z umowy o pracę. Zmiany te obrazuje poniższa tabela.

Wynagrodzenie brutto w zł (m–c)

Wynagrodzenie netto „na rękę” w zł (m–c)

Obecnie

Po zmianie

Zmiana (miesięcznie)

Zmiana (rocznie)

3000 

2202

2356

154

1845

4000

2908

3022

114

1365

5000

3613

3660

47

564

6000

4318

4299

–20

–236

Jeżeli chcesz sprawdzić, ile może wynieść Twoje wynagrodzenie po zmianach, skorzystaj z kalkulatora Nowy Polski Ład wynagrodzenia! Będzie dostępny już wkrótce!

Wiele osób zastanawia się także, jak wyliczane będą nowe pensje, dlatego przedstawimy to na przykładach.

Przykład 1.

Pan Karol obecnie zarabia 3000 zł brutto, czyli na rękę otrzymuje 2202 złotych. Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian jego pensja wzrośnie do około 2356 złotych, czyli zyska 154 złote miesięcznie i 1845 złotych w skali całego roku. Wyliczenie owego wynagrodzenia będzie wyglądać następująco:

 1. Podstawa składek społecznych 3000 zł

  • składka na ubezpieczenie emerytalne: 3000 zł x 9,76% = 292,80 zł

  • składka na ubezpieczenie rentowe: 3000 zł x 1,5% = 45,00 zł

  • składka na ubezpieczenie chorobowe: 3000 zł x 2,45% = 73,50 zł

  • suma składek społecznych: 411,30 zł

 2. Podstawa składki na ubezpieczenia zdrowotne: 3000 zł – 411,30 zł = 2588,70 zł

 • składka na ubezpieczenia zdrowotne: 2588,70 x 9% = 232,98 zł

 1. Wyliczenie podstawy zaliczki na podatek 

  • wynagrodzenie brutto minus składki społeczne: 3000 zł – 411,30 zł = 2588,70 zł

  • koszty uzyskania przychodu: 250 zł

 • podstawa zaliczki na podatek 2588,70 zł – 250 zł = 2338,70 zł po zaokrągleniu 2339 zł

 • podstawa zaliczki po zaokrągleniu jest niższa niż 2500 zł, czyli brak zaliczki na podatek do zapłaty w US

 1. Wynagrodzenie netto wynosi: 3000 zł – 411,30 zł – 232,98 zł – 0 zł = 2355,72 zł

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych spowodowało, że jeżeli podstawa zaliczki na podatek będzie niższa niż 2500 zł (30 000 zł / 12 miesięcy = 2500 zł), wówczas podatek nie będzie wyliczany. Inaczej natomiast będzie wyglądała sytuacja, gdy kwota ta będzie wyższa – wtedy zaliczka na podatek będzie obliczana od nadwyżki ponad 2500 zł.

Przykład 2.

Pani Joanna zarabia 5000 zł miesięcznie, czyli obecnie otrzymuje 3613 zł na rękę, a po zmianach będzie to mniejsza kwota, 3660 złotych netto. Pani Joanna miesięcznie będzie otrzymywała więcej o 47 zł, co rocznie daje 564 zł. Wyliczenie wynagrodzenia w jej przypadku będzie wyglądać następująco:

 1. Podstawa składek społecznych 5000 zł

  • składka na ubezpieczenie emerytalne: 5000 zł x 9,76% = 488,00 zł

  • składka na ubezpieczenie rentowe: 5000 zł x 1,5% = 75,00 zł

  • składka na ubezpieczenie chorobowe: 5000 zł x 2,45% = 122,50 zł

  • suma składek społecznych: 685,50 zł

 2. Podstawa składki na ubezpieczenia zdrowotne: 5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł

 • składka na ubezpieczenia zdrowotne: 4314,50 zł x 9% = 388,31 zł

 1. Wyliczenie podstawa zaliczki na podatek

  • wynagrodzenie brutto minus składki społeczne: 5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł

 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 250 zł

 • podstawa zaliczki na podatek: 4314,50 zł – 250 zł = 4064,50 zł po zaokrągleniu 4065 zł, czyli jest to kwota wyższa niż 2500 zł, w związku z czym należy wyliczyć zaliczkę na podatek: 4065 zł – 2500 zł = 1565 zł

 • zaliczka na podatek (17%) 1565 zł x 17% = 266,05 zł

 • zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty w urzędzie skarbowym 266 zł

 1. wynagrodzenie netto wynosi: 5000 zł – 685,50 zł – 388,31 zł – 266 zł = 3660,19 zł

Jak wynika z powyższego, na zmianach zyskają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pewnych przypadkach; natomiast im wyższe zarobki, tym wyższa strata. Obecnie czekamy na szczegóły programu i projekty ustaw, które wprowadzą nowy Polski Ład. Wynagrodzenia Polaków w przyszłych latach będzie można wtedy dokładnie oszacować.