Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podatek od emerytury 2024 - jak wyglądają emerytury bez podatku w 2024 roku?

Rozwiązanie jakim są emerytury bez podatku, weszło w życie od 1 stycznia 2022 roku. Co oznacza to w praktyce? Kiedy osoby pobierające te świadczenia będą mogły z takiej ulgi skorzystać?

Czy emeryci płacą podatek - jak wyglądają emerytury bez podatku w 2024 roku?

Osoby pobierające emerytury i renty w wysokości do 2500 zł miesięcznie nie będą odprowadzać podatku dochodowego, a to oznacza podwyższenie wysokości tych świadczeń. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł. Na reformie zyskuje ogromna liczba uprawnionych do świadczeń, gdyż według wyliczeń dotyczy to aż 90% emerytów i rencistów, z czego 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. 

Aby otrzymać emeryturę bez podatku, nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych formalności.

Składanie zeznania podatkowego przy emeryturze wolnej od podatku

Po wejściu w życie emerytury bez podatku świadczeniobiorcy seniorzy zwolnieni z podatku nie będą obowiązani składać zeznania podatkowego, ale mogą to uczynić.

Złożenie zeznania podatkowego będzie mogło nastąpić w sytuacji składania zeznania podatkowego wspólnie ze współmałżonkiem, który uzyskuje opodatkowane dochody, czyli dochody w takiej wysokości, które przewyższają kwotę wolną od podatku. Wspólne zeznanie podatkowe małżonków obniży wysokość należnego podatku.

Potrącenia od emerytury brutto - składka zdrowotna przy emeryturze wolnej od podatku 

Po wprowadzeniu emerytur bez podatku zarówno emeryci, jak i renciści nadal będą płacić składkę zdrowotną. 

Zasady odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku emerytur nie ulegają zmianie, gdyż składkę tę tak jak dotychczas będzie pobierać organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku składki zdrowotnej odprowadzanej od emerytur i rent wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu zmieni się sposób jej finansowania. Aktualnie składka zdrowotna wynosi 9% i emeryci opłacają ją w pełnej wysokości.

Dotychczas wysokość emerytury netto kształtowała się następująco:

 • 1000 zł brutto – 875 zł netto;
 • 1100 zł brutto – 943 zł netto;
 • 1200 zł brutto – 1025 zł netto;
 • 1300 zł brutto – 1107 zł netto;
 • 1400 zł brutto – 1189 zł netto;
 • 1500 zł brutto – 1270 zł netto;
 • 1600 zł brutto – 1352 zł netto;
 • 1700 zł brutto – 1434 zł netto;
 • 1800 zł brutto – 1515,50 zł netto;
 • 1900 zł brutto – 1597 zł netto;
 • 2000 zł brutto – 1679 zł netto;
 • 2100 zł brutto – 1761 zł netto;
 • 2200 zł brutto – 1842,50 zł netto;
 • 2300 zł brutto – 1924 zł netto;
 • 2400 zł brutto – 2006 zł netto;
 • 2500 zł brutto – 2088 zł netto;
 • 2600 zł brutto – 2169,50 zł netto;
 • 2700 zł brutto – 2251 zł netto;
 • 2800 zł brutto – 2333 zł netto;
 • 2900 zł brutto – 2415,51 zł netto;
 • 3000 zł brutto – 2496,50 zł netto;
 • 4000 zł brutto – 3314 zł netto;
 • 5000 zł brutto – 4131 zł netto.

Emerytura brutto netto 2024 r. 

Po wprowadzeniu emerytury bez podatku wysokość świadczeń kształtuje się następująco:

 • 1588 zł brutto – 1445 zł netto;
 • 1750 zł brutto – 1593 zł netto;
 • 1952 zł brutto – 1776 zł netto;
 • 2296 zł brutto – 2089 zł netto;
 • 2870 zł brutto – 2567 zł netto;
 • 3444 zł brutto – 3021 zł netto;
 • 4018 zł brutto – 3474 zł netto;
 • 4592 zł brutto – 3928 zł netto;
 • 5740 zł brutto – 4835 zł netto.

Waloryzacja emerytur i trzynasta emerytura

Z dniem 1 marca 2024 r., nastąpiła waloryzacja emerytur i rent, która wynosi 12,12%. W marcu 2024 r. po raz pierwszy mamy do czynienia z zaniżeniem wskaźnika waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego.

Część emerytur została powiększona o gwarantowaną kwotę podwyżki, a część została pomnożona przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 r. wyniósł 12,12%, natomiast gwarantowana minimalna kwota podwyżki 192 zł brutto tj. około 174,72 zł netto.

Tak jak w latach ubiegłych mimo wprowadzenia emerytury bez podatku, emeryci i renciści otrzymają trzynaste emerytury, których wypłata została zaplanowana na kwiecień 2024 roku. 

Dodatkowe świadczenie stanowi równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku, czyli 1780,96 zł brutto.

W 2024 roku 13. emerytura decyzją rządu, nie będzie zwolniona podatku. Wynika to z faktu, że jest to dodatkowe świadczenie wypłacane obok comiesięcznego finansowania. Tym samym suma obu świadczeń w danym miesiącu w większości przypadków przekroczy kwotę 2500 zł brutto.  Dlatego też od 13. emerytury został potrącony zarówno podatek dochodowy jak i składka zdrowotna. 

Przykład 1.

Pani Zofia otrzymuje emeryturę w wysokości 1400 zł brutto, w kwietniu 2024 roku otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości 1780,96 zł brutto. Łącznie w kwietniu 2024 roku otrzyma świadczenie z ZUS-u w wysokości 3180,96 zł, co oznacza, że przekroczy ona kwotę 2500 zł wolną od podatku. Dlatego też poza składką zdrowotną w wysokości 9% będzie musiała ona w kwietniu odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Czy zmiany są korzystne?

Niestety emeryci, którzy liczyli na to, że wraz z podatkowym Polskim Ładem dostaną wyższe świadczenia, rozczarowali się. 

Wprawdzie emerytura nieprzekraczająca 2500 złotych jest wolna od podatku dochodowego, ale za to senior płaci pełną składkę zdrowotną, której nie odlicza od podatku. 

Od wysokości otrzymywanego świadczenia uzależnione będzie, kto zyska, a kto straci na tych zmianach. 

Do końca 2021 roku emeryci niemal całą składkę zdrowotną mogli odliczyć od podatku dochodowego. Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu w 2022 roku zarówno oni, jak i inni podatnicy utracili tę możliwość, ale podwyższona została kwota wolna od podatku z około 8000 zł do 30 000 zł. 

Na zmianach zyskali przede wszystkim emeryci, których roczna wartość emerytury znajduje się najbliżej kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł. 

Emeryci otrzymujący niższe świadczenia płacili mniej podatku, a tym samym mniej zyskają na wyższej kwocie wolnej od podatku.

Zbieg świadczeń a emerytury wolne od podatku

W przypadku osób pobierających dwa różne świadczenia, np. emeryturę i rentę z tytułu choroby zawodowej, świadczenia są wolne od podatku pod warunkiem, że nie przekroczą łącznie kwoty 2500 zł brutto. Jeśli ten próg zostanie przekroczony, to podatek zostanie pobrany tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł. 

Przykład 2.

Pan Janusz otrzymuje emeryturę w kwocie 1550 zł brutto i 50% renty z tytułu choroby zawodowej – 720 zł brutto, co w sumie daje 2270 zł brutto. W takiej sytuacji jego świadczenia będą wolne od podatku.

Przykład 3.

Pani Grażyna otrzymuje emeryturę w kwocie 1800 zł brutto i 50% renty z tytułu choroby zawodowej – 800 zł brutto, co w sumie daje 2600 zł brutto. W takiej sytuacji świadczenia pani Grażyny co do kwoty 2500 zł będą wolne od podatku, natomiast od kwoty 100 zł pobrany zostanie podatek.

Podsumowując, stwierdzić należy, że wprowadzone zmiany jedynie bez zagłębiania się w szczegóły wydają się korzystne dla seniorów, jednak w ostatecznym rozrachunku może okazać się, że bez możliwości odliczenia składki zdrowotnej w ich kieszeniach zmiany te nie są na tyle odczuwalne, jak było to zapowiadane przy ich wprowadzaniu w systemie podatkowym. Nawet jeśli seniorzy odczują wzrost środków w swoich portfelach w związku z prowadzeniem zmian, wszystko wskazuje na to, że środki te pochłoną stale rosnące wydatki, a to z uwagi na galopujący wzrost cen związany ze wzrostem inflacji, natomiast nic nie zapowiada tego, aby w najbliższym czasie miałoby się to zmienić, przeciwnie – już słyszymy o podwyżkach dóbr i usług.