Poradnik Pracownika

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca a wynagrodzenie

Pracodawca poinformował mnie, że w bieżącym miesiącu nie wypracowałam przypadającego na ten okres całego wymiaru czasu pracy, w związku z czym uzupełni to, wpisując mi urlop wypoczynkowy. Jednak nieprzepracowanie pełnego miesiąca w moim przypadku spowodowane było źle ułożonym przez szefa grafikiem. Czy za brakujące dni może wpisać mi faktycznie urlop, mimo że faktycznie go nie wykorzystałam? A jeśli nie, to czy nieprzepracowanie pełnego miesiąca wpłynie na wysokość mojego wynagrodzenia?

 

Maria, Radom

 

Uprawnienie do ustalenia przez pracodawcę terminu urlopu wypoczynkowego nie jest uprawnieniem do dokonania jednostronnej czynności. Przepisy prawa pracy pracy jasno wskazują, że pracodawca nie powinien udzielać pracownikowi urlopu w terminie, który nie został indywidualnie ustalony z tą osobą.

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca zgodnie z grafikiem

Jeżeli pracodawca ustalił grafik z wyprzedzeniem i wynikało z niego, że zatrudniony nie przepracuje pełnego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu, to kwestia ewentualnego urlopu (pod warunkiem, że pracownik się na niego zgodzi) powinna zostać ustalona wtedy. Jeśli w tych dniach pracownik nie przebywał na urlopie, to nieprzepracowanych godzin, które wynikają z harmonogramu czasu pracy, pracodawca nie możne rozliczać jako godziny urlopowe.

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca nie zawsze jest powodem do obniżenia pensji

Dodatkowo, gdy nieprzepracowanie pełnego miesiąca spowodowane jest z winy pracodawcy, nie ma prawa obniżenia pracownikowi wynagrodzenia za ten czas. Pracownik powinien otrzymać standardowe wynagrodzenie, czyli takie, jakby wypracował pełny wymiar czasu pracy w danym okresie. Wysokość pensji nie może być niższa od wynagrodzenia minimalnego.