Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

ZAROBKI

2024-04-19

Wynagrodzenia

Średnia krajowa 2024 r. – ile aktualnie wynosi i jak się ją wylicza?

Średnia krajowa - ile wynoszą przeciętne zarobki Polaków? GUS co miesiąc podaje informację o przeciętnym wynagrodzeniu. Czy ma to wpływ na zarobki? W jaki sposób wyliczana jest średnia krajowa? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jaka jest średnia krajowa i jak się to ma do wynagrodzeń Polaków! czytaj dalej

Opieka nad rodzicami a spadek

Opieka nad rodzicami a spadek Czy opieka nad rodzicami może mieć wpływ na kwestię dziedziczenia? Okazuje się, że wskutek niedawnej nowelizacji Kodeksu cywilnego to zagadnienie może odgrywać istotną rolę przy spadkobraniu po rodzicach. Jaką? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2024-04-18

Wynagrodzenia

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe w 2024 r.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe Zwolnienie lekarskie ma wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika. Kiedy wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 100%, a kiedy w 80%? Kiedy wypłacany jest zasiłek? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w artykule. Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2024-04-17

Wynagrodzenia

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie w 2024 r.

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie w 2024 r. Praca w porze nocnej wiąże się z udzieleniem pracownikowi dodatkowego wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca wskazuje w regulaminie zakładu pracy godziny obowiązywania pory nocnej. czytaj dalej

Komu i na jakich warunkach przysługuje emerytura pomostowa?

Czy emerytura pomostowa przysługuje każdemu? Emerytura pomostowa jest świadczeniem przysługującym po spełnieniu określonych warunków. Czy każdy pracownik może się o nią ubiegać ? Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź co się zmieni! czytaj dalej

Renta lub emerytura po mężu - zasady przyznawania

Renta lub emerytura po mężu Świadczenie emerytalne lub rentowe może zostać wypłacone przy spełnieniu konkretnych warunków prawnych. Co w sytuacji, gdy otrzymujący świadczenie umiera? Renta lub emerytura po mężu - czy jest to możliwe? czytaj dalej

Fundusz Socjalny - co to jest i kto może z niego korzystać?

Fundusz Socjalny - co to jest i kto może z niego korzystać? Co to jest Fundusz Socjalny? Jak funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i kto może z niego korzystać? Dlaczego nie ma go we wszystkich zakładach pracy? Na co przeznaczane są pieniądze z funduszu? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-04-15

Zasiłki

Od którego dnia pracownik po 50. roku życia otrzyma zasiłek chorobowy?

Od którego dnia pracownik po 50. roku życia otrzyma zasiłek chorobowy? Osoby, które osiągnęły określony wiek, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres krótszy niż pozostali zatrudnieni. Przeczytaj artykuł i sprawdź, ile wynosi zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia i co jeszcze się zmienia? czytaj dalej
2024-04-12

Wynagrodzenia

Komu i na jakich warunkach przysługuje 13 pensja w 2024 roku?

Komu i na jakich warunkach przysługuje 13 pensja? 13 pensja jest to świadczenie regulowane przepisami prawa i przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym w sferze budżetowej. Kto może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie i na jakich warunkach? Czy w firmach prywatnych też może być wypłacana? Sprawdź! czytaj dalej

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę, aby na tym skorzystać?

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę, aby na tym skorzystać? Wysokość emerytury zależy od wielu czynników – przede wszystkim od kwoty składek zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Jaki czas jest dla nas najkorzystniejszy, aby złożyć wniosek o emeryturę? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Żłobkowe – czym jest i ile wynosi?

Czym jest żłobkowe? Żłobkowe to potoczne określenie świadczenia „400 plus”, czyli comiesięcznej dopłaty do opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub opiekę dziennego opiekuna. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat świadczenia żłobkowego. czytaj dalej

Wypadek przy pracy – należne świadczenia

Wypadek przy pracy – przysługujące ubezpieczonemu świadczenia Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie świadczenie można otrzymać w przypadku wypadu przy pracy? Kiedy ich nie otrzymamy? Przeczytaj! czytaj dalej
2024-04-10

Wynagrodzenia

Ukończenie 26. roku życia – jak to wpłynie na wypłatę pracownika w 2024 r.?

Ukończenie 26. roku życia – jak to wpłynie na wypłatę pracownika? Osoby młode mogą korzystać ze specjalnych ulg w opłacaniu podatku, a jeśli są studentami lub uczniami, to także w składkach społecznych. Jak ukończenie 26. roku życia wpływa na wysokość wynagrodzenia młodego człowieka? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Ponowne przeliczenie emerytury – kto może skorzystać?

Ponowne przeliczenie emerytury – kto może skorzystać? Świadczenie emerytalne przysługuje osobom ubezpieczonym po osiągnięciu wieku emerytalnego lub odpowiedniego stażu pracy. Wskaźniki wpływające na to wyliczenie są co jakiś czas aktualizowane. Kiedy zatem można wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury? czytaj dalej

Odprawa dla pracownika - kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Odprawa dla pracownika - kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu z pracy? Odprawa przy zwolnieniu z pracy najczęściej należna jest przy zwolnieniach grupowych. Są jednak sytuacje, kiedy odprawa należy się także przy zwolnieniu indywidualnym. W jakich przypadkach tak jest? Przeczytaj o tym w naszym artykule! czytaj dalej
2024-04-05

Zasiłki

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy – kto płaci za L4?

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy – kto płaci za L4? Każda osoba ubezpieczona, która zgłoszona jest do ubezpieczenia chorobowego, w razie choroby ma prawo otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Kiedy i kto płaci za L4? Sprawdź to w naszym artykule! czytaj dalej
2024-04-04

Wynagrodzenia

Płaca minimalna w 2024 r. – jak wyliczona będzie Twoja wypłata?

Płaca minimalna w 2024 r.  – jak wyliczona będzie Twoja wypłata? Wynagrodzenie na rękę, zależy w głównej mierze od wysokości obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia. Jak będzie wyliczane netto? Czy wyższa płaca minimalna w 2024 roku sprawi, że każdy otrzyma więcej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-04-03

Zasiłki

Świadczenie przedemerytalne 2024 - komu przysługuje ?

Świadczenie przedemerytalne 2024 - komu przysługuje ? Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która spełni warunki określone w przepisach. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne 2024 i jaka jest jego wysokość? Sprawdź artykuł i przekonaj się, czytaj dalej

Babciowe – zasady, kwota

Babciowe – zasady, kwota Nowy rząd w jednej ze swoich propozycji wyborczych wskazywał na to, że wprowadzi tzw. babciowe. Czym jest? W jakiej kwocie będzie przyznawane i kto może je otrzymać? Przeczytaj poniższy artykuł i znajdź odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje?

Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje? Nagroda jubileuszowa jeszcze kilkanaście lat temu była popularnym sposobem premiowania pracownika za długi staż pracy. Dzisiaj nagroda jubileuszowa przyznawana jest tylko określonym grupom pracowniczym. Czy należy mi się nagroda jubileuszowa? Zobacz! czytaj dalej
Zostań naszym
ekspertem
Współpraca

Chcesz pisać dla Poradnika i współtworzyć serwis z przydatną wiedzą dla wszystkich pracowników?

Skontaktuj się z nami