Poradnik Pracownika

Wypadek w czasie przerwy w pracy traktowany jak wypadek przy pracy?

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie produkcyjnej. W czasie przerwy zakrztusiłam się wodą, co spowodowało, że potknęłam się o ławkę, upadłam i złamałam nos. Czy wypadek w czasie przerwy jest traktowany tak samo jak wypadek przy pracy?

Anna, Legnica

 

Związek zdarzenia z pracą występuje również wtedy, gdy poszkodowany wykonuje inne czynności niż służbowe, w tym także służące zaspokojeniu własnych potrzeb. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, czyli także takie które spowodowane zostało zaniedbaniami pracodawcy. Jeżeli pomieszczenie, w którym doszło do wypadku, spełnia wymogi BHP - czyli poruszanie się po nim nie stwarza zagrożenia dla pracownika, wówczas zdarzenie takie nie mogło mieć charakteru wypadku przy pracy. Nie ma zatem znaczenia, czy był to wypadek w czasie przerwy w pracy, a czy zostały zapewnione bezpieczne warunki.

Dodatkowo wspomnę, że jeśli pracodawca nie uzna zdarzenia za wypadek przy pracy – pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy. Prawo wniesienia takiego odwołania przysługuje każdemu, kto ma w tym interes prawny.