Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rolnik podejmujący pracę a ubezpieczenie w KRUS 2023 r.

Prowadzę wraz z mężem gospodarstwo rolne, a co za tym idzie, jestem ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Chciałabym jednak zatrudnić się dodatkowo w jakiejś firmie, żeby trochę dorobić. W związku z tym mam następujące pytanie: czy rolnik podejmujący pracę traci świadczenia przysługujące z KRUS?

Anna, Suchy Las

 

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęła dodatkowe zatrudnienie. Jednakże w większości przypadków wiąże się to z utratą świadczeń KRUS. Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się z objęciem takiej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, wynikiem czego jest utrata uprawnień w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Głównym zadaniem należącym do KRUS jest zapewnienie ubezpieczeń społecznych rolnikom. Przepisy normujące funkcjonowanie tej instytucji znajdują się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS natomiast ma za zadanie realizować zadania z obszaru ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zakres działań ZUS określają art. 66-72 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ile może "dorobić" rolnik podejmujący pracę w 2023 r.?

Jedynym dozwolonym przypadkiem, który nie spowoduje tak negatywnych konsekwencji dla rolnika podejmującego pracę jak utrata świadczeń w KRUS, jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Jednakże oprócz tego należy spełnić jeszcze jeden konieczny warunek - wysokość przychodu zleceniobiorcy - rolnika nie może przekroczyć kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2023 roku wynosi ono 3 490,00 zł brutto od stycznia do czerwca, a od lipca do grudnia 3 600,00 zł, a co z tego wynika, rolnik może “dorobić” na podstawie umowy zlecenie co najwyżej wspomniane kwoty.

Osoby spełniające wyżej wymienione warunki mogą odstąpić od opłacania ubezpieczenia społecznego rolników. Aby to zrobić należy złożyć odpowiednie oświadczenie w KRUS w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje nie wcześniej niż w dniu, w którym zostało złożone takie pismo.

Oskładkowanie umowy zlecenie rolnika

W związku z wejściem w życie przepisów nakazujących oskładkowanie wszelkich umów zawartych na kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia, rolnik powinien zostać objęty ubezpieczeniem społecznym ZUS na takich samych zasadach jak zleceniobiorca, który nie ma innego zatrudnienia.

Rolnik podejmujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien zgłosić taki fakt w KRUS, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.