Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop wychowawczy a ubezpieczenie w ZUS-ie

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aby obliczyć podstawę bierze się pod uwagę wynagrodzenie z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

Wysokość podstawy wymiaru składek nie może przekroczyć pewnej granicy, która wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie może też być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynoszą w 2021 roku:

Graniczna podstawa

Kwota

Maksymalna podstawa

3155,40 zł (5259 zł x 60%)

Minimalna podstawa

2100 zł (2800 zł x 75%)

Składki podczas urlopu wychowawczego

W czasie przebywania na urlopie wychowawczym opłacane są składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Wysokość składek oblicza płatnik składek, natomiast są one opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzaj ubezpieczenia

Stopa procentowa składki

Źródło finansowania

Emerytalne

19,52 %

składki finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS

Rentowe

8 %

Zdrowotne

9 %

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, które korzystają z dobrodziejstw jakie daje urlop wychowawczy, stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, który w 2021 roku wynosi 620 zł.