Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o urlop wychowawczy – wzór z omówieniem

Nie każdy pracownik może skorzystać z urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Co warunkuje nabycie takiego uprawnienia? Kiedy można złożyć wniosek o urlop wychowawczy u pracodawcy i co jeszcze należy wiedzieć o tym urlopie? Odpowiadamy poniżej!

Pobierz darmowy wzór wniosku o urlop wychowawczy w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

pdf
Poradnik przedsiębiorcy - wniosek o urlop wychowawczy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Poradnik przedsiębiorcy - wniosek o urlop wychowawczy.docx druk do ręcznego wypełnienia

Kto może korzystać z urlopu wychowawczego?

Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu wychowawczego, powinien mieć co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Wymagany okres zatrudnienia nie musi przypadać przed urodzeniem dziecka. Do stażu wlicza się:

 • poprzednie okresy zatrudnienia (również u innych pracodawców),
 • okres urlopu macierzyńskiego,
 • okres nieświadczenia pracy z powodu choroby,
 • okresy zaliczane do stażu pracy na podstawie przepisów szczególnych.

Wniosek o urlop wychowawczy może złożyć zarówno matka, jak i ojciec dziecka.

Przepisy wskazują, że rodzice dziecka mogą korzystać z takiego uprawnienia w tym samym czasie.

W jakim wymiarze i w ilu częściach można wykorzystać urlop wychowawczy?

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że dany rodzic będzie przebywać na tym urlopie przez całe 3 lata. Jeden miesiąc ze wskazanej puli przysługuje zawsze drugiemu z opiekunów – czyli osoba zatrudniona może wnioskować maksymalnie o udzielenie jej 35 miesięcy wolnego na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Do urlopu w wymiarze 36 miesięcy rodzic ma prawo tylko w ściśle określonych i szczególnych sytuacjach, które wymienione zostały w art. 186 § 9 Kodeksu pracy

Wychowawczy podzielić można na co najwyżej 5 części, przy czym ich liczbę określa się na podstawie liczby złożonych wniosków.

Jedną z ważniejszych informacji jest to, że urlop wychowawczy może zostać przyznany do:

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Pracownik powinien złożyć wniosek o urlop wychowawczy w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. 

Jeżeli zatrudniony nie dochowa terminu wskazanego wyżej, wówczas urlop zostanie udzielony maksymalnie z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Co powinien zawierać wniosek o urlop wychowawczy?

Najważniejsze elementy, jakie powinien zawierać wniosek o urlop wychowawczy, to:

 • datę złożenia wniosku;
 • dane pracownika ubiegającego się o urlop;
 • określenie pracodawcy;
 • prośbę o udzielenie urlopu ze wskazaniem :
  • imienia i nazwiska dziecka,
  • daty jego urodzenia,
  • tygodniowego wymiaru urlopu,
  • terminu wykorzystania urlopu,
 • informację, czy pracownik korzystał już z urlopu, a jeśli tak, to w jakim wymiarze;
 • informację, czy drugi rodzic korzystał z urlopu, a jeśli tak, to w jakim wymiarze;
 • podpis pracownika.

Każdy pracownik planujący wykorzystanie urlopu wychowawczego powinien pamiętać o złożeniu poprawnego wniosku urlopowego.