Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w 2024 roku - wzór z omówieniem

Urlop rodzicielski udzielany jest bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Skorzystać z niego może każde z rodziców, jednak aby tak było, należy złożyć pracodawcy odpowiednie dokumenty. Ile może trwać urlop rodzicielski? Komu ten rodzaj urlopu przysługuje? Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego? Czy drugi rodzic również musi składać dodatkowe oświadczenia? Sprawdź!

Pobierz darmowy wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego 2024 r. w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielski.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielski.docx druk do ręcznego wypełnienia

Urlop rodzicielski - komu przysługuje?

Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać każda osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do tego urlopu przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka.

Urlop rodzicielski może być udzielony zarówno rodzicom biologicznym, jak i rodzicom adopcyjnym.

Należy podkreślić również, że oboje rodziców może przebywać na nim w tym samym czasie. Wiąże się to jednak z jego proporcjonalnym zmniejszeniem.

Ile trwa urlop rodzicielski?

Wymiar urlopu rodzicielskiego zależny jest od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobionych bądź przyjętych jednocześnie na wychowanie dzieci.

We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy więc wskazać:

 • 41 tygodni - gdy urodzono bądź przyjęto jedno dziecko,
 • 43 tygodnie - jeżeli dzieci jest dwoje lub więcej.

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego?

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni po porodzie. 

Przepisy nie określają, w jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, gdyż przysługuje on z mocy prawa maksymalnie od dnia porodu. Kodeks pracy podaje jednak termin przekazania pracodawcy wniosku o urlop rodzicielski – powinno być to 21 dni od dnia porodu. Jest to istotne dla celów ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeśli pracownik wręczy wniosek w ciągu 21 dni, wówczas przez cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem będzie otrzymywał świadczenie w wysokości 81,5 % podstawy wymiaru zasiłku.

Długi wniosek o zasiłek macierzyński nie może dotyczyć 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla drugiego z rodziców. Za tą część urlopu zasiłek zawsze wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli pracownica nie wykorzysta ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego  w wysokości 81,5 proc. w pierwszym roku życia dziecka (na podstawie długiego wniosku), będzie jej przysługiwać jednorazowe wyrównanie zasiłku do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednorazowe wyrównanie będzie wypłacane na wniosek. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 2024 r. - jego forma i treść

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego trzeba dostarczyć pracodawcy na piśmie w określonym wyżej terminie. W przypadku, gdy tylko jeden z rodziców będzie korzystał z takiego uprawnienia, dobrze jest dołączyć do wniosku oświadczenie drugiego rodzica.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę porodu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • oświadczenie dotyczące korzystania z urlopu przez drugiego rodzica,
 • podpis pracownika.

Urlop rodzicielski przeszedł pewne modyfikacje bowiem z końcem kwietnia wdrożono nowe zasady, dotyczące jego długości. Urlop rodzicielski jest płatny. Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać w tym samym czasie.