Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego - wzór z omówieniem

Urlop rodzicielski udzielany jest bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Skorzystać z niego może każde z rodziców, jednak aby tak było, należy złożyć pracodawcy odpowiednie dokumenty. Ile może trwać urlop rodzicielski? Komu ten rodzaj urlopu przysługuje? Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego? Czy drugi rodzic również musi składać dodatkowe oświadczenia? Sprawdź!

Pobierz darmowy wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielski.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielski.docx druk do ręcznego wypełnienia

Urlop rodzicielski - komu przysługuje?

Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać każda osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do tego urlopu przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka.

Urlop rodzicielski może być udzielony zarówno rodzicom biologicznym, jak i rodzicom adopcyjnym.

Należy podkreślić również, że oboje rodziców może przebywać na nim w tym samym czasie. Wiąże się to jednak z jego proporcjonalnym zmniejszeniem.

Ile trwa urlop rodzicielski?

Wymiar urlopu rodzicielskiego zależny jest od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobionych bądź przyjętych jednocześnie na wychowanie dzieci.

We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy więc wskazać:

 • 32 tygodnie - gdy urodzono bądź przyjęto jedno dziecko,
 • 34 tygodnie - jeżeli dzieci jest dwoje lub więcej.

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego?

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni po porodzie. Ma to wpływ głównie na wysokość przyznanego zasiłku macierzyńskiego za czas urlopów związanych z rodzicielstwem. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w odpowiednim terminie, przez cały okres pobierania świadczenia będzie ono wynosiło 80% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast jeżeli pracownik spóźni się z dostarczeniem tego dokumentu pracodawcy, zasiłek za czas urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego wyniesie tylko początkowo 100% podstawy. Jako część urlopu rodzicielskiego należy rozumieć:

 • 6 tygodni - gdy przy jednym porodzie urodzi się jedno dziecko lub jedno dziecko zostanie przyjęte na wychowanie;
 • 8 tygodni - gdy przy jednym porodzie urodzi się dwoje lub więcej dzieci lub w razie  jednoczesnego przyjęcia na wychowanie minimum dwojga dzieci;
 • 3 tygodnie - w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

Po upływie tych okresów zasiłek macierzyński zostanie obniżony do 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego - jego forma i treść

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego trzeba dostarczyć pracodawcy na piśmie w określonym wyżej terminie. W przypadku, gdy tylko jeden z rodziców będzie korzystał z takiego uprawnienia, dobrze jest dołączyć do wniosku oświadczenie drugiego rodzica.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę porodu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • oświadczenie dotyczące korzystania z urlopu przez drugiego rodzica,
 • podpis pracownika.

Urlop rodzicielski jest płatny. W okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego pracownik otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku (jeśli wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego został złożony nie później niż 21 dni po porodzie) lub w wysokości 100% za 6 tygodni rodzicielskiego, a za pozostałą jego część 60% (jeśli wniosek nie będzie złożony w terminie). Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać w tym samym czasie.

Strzałka