Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasiłek macierzyński - czy przysługuje gdy miała miejsce śmierć dziecka?

Moja siostra  przebywa na zasiłku macierzyńskim wypłacanym przez ZUS. Niestety kilka dni temu jej dziecko zmarło. Czy otrzyma zasiłek, gdy miała miejsce śmierć dziecka? Do kiedy przysługuje jej  zasiłek macierzyński? Czy do końca okresu, na jaki został przyznany? 

Kamila, Płuc

Zasiłek macierzyński

Według Kodeksu pracy zasiłek macierzyński przysługuje przez okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Po urodzeniu dziecka pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Pracownica ma prawo do:

  • 20 tygodni urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni urlopu w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni urlopu w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni urlopu w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni urlopu w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Takie wymiary urlopu macierzyńskiego przysługują tylko wtedy, gdy dziecko urodzi się zdrowe.

Śmierć dziecka a zasiłek macierzyński

Jeśli dziecko urodzi się martwe lub jego śmierć nastąpi w pierwszych tygodniach życia, to prawo chroni ubezpieczone matki i daje im możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego, który ma pozwolić na dojście do siebie po takiej stracie. 

Jeżeli dziecko urodzi się martwe, wówczas kobieta ma prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński po poronieniu wynosi 56 dni. Czas ten liczy się od dnia poronienia, a urlop jest płatny 100%.

W sytuacji, gdy dziecko zmarło przed upływem 8. tygodnia życia, pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie, jednak nie może trwać on krócej niż 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Gdy śmierć dziecka następuje po 8 tygodniu życia, wtedy kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Warto pamiętać, że w przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W przypadku śmierci dziecka zwykle skraca się okres urlopu macierzyńskiego, czyli tym samym okres, za który otrzymuje się zasiłek. Po śmierci dziecka zachowuje się prawo do zasiłku macierzyńskiego do upływu:

  • 8 tygodni po porodzie lub 
  • 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Dokumenty wymagane do otrzymania zasiłku macierzyńskiego

Podstawa wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest dostarczenie do ZUS:

  • odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub
  • kopii aktu urodzenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez płatnika zasiłku.

W sytuacji gdy miało miejsce urodzenie martwego dziecka, to w odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka zostaje zamieszczona odpowiednia adnotacja.

Akt urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka ubezpieczonej jest jednocześnie aktem zgonu.

Pracownica która straciła dziecko, zobowiązana jest poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z urlopu macierzyńskiego, dokonuje się tego zazwyczaj poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Urlop macierzyński zaczyna swój bieg od daty w której doszło do zdarzenia: poronienia lub urodzenia martwego. Co istotne, pracodawca nie może odmówić pracownicy udzielenia urlopu macierzyńskiego, gdy stwierdzono śmierć dziecka.