Poradnik Pracownika

Zasiłek macierzyński - czy przysługuje po śmierci dziecka?

Moja siostra  przebywa na zasiłku macierzyńskim wypłacanym przez ZUS. Niestety kilka dni temu jej dziecko zmarło. Czy otrzyma zasiłek po śmierci dziecka? Do kiedy przysługuje jej  zasiłek macierzyński ? Czy do końca okresu, na jaki został przyznany? 

Kamila, Płuc

 

Według Kodeksu pracy zasiłek macierzyński przysługuje przez okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Po urodzeniu dziecka pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Pracownica ma prawo do:

  • 20 tygodni urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

  • 31 tygodni urlopu w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

  • 33 tygodni urlopu w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

  • 35 tygodni urlopu w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

  • 37 tygodni urlopu w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Takie wymiary urlopu macierzyńskiego przysługują tylko wtedy, gdy dziecko urodzi się zdrowe. Jeśli dziecko urodzi się martwe lub jego śmierć nastąpi w pierwszych tygodniach życia, to prawo chroni kobiety i daje im możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego, który ma pozwolić na dojście do siebie po takiej stracie. 

Jeżeli dziecko urodzi się martwe, wówczas kobieta ma prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. W sytuacji, gdy dziecko zmarło przed upływem 8. tygodnia życia, pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie, jednak nie może trwać on krócej niż 7 dni od dnia zgonu dziecka. Gdy śmierć dziecka następuje po 8 tygodniu życia, wtedy kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Warto pamiętać, że w przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka, kobiecie przysługuje  urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W przypadku śmierci dziecka zwykle skraca się okres urlopu macierzyńskiego, czyli tym samym okres, za który otrzymuje się zasiłek. Po śmierci dziecka zachowuje się prawo do zasiłku macierzyńskiego do upływu:

  • 8 tygodni po porodzie lub 

  • 7 dni od dnia zgonu dziecka.