Poradnik Pracownika

Zasiłek macierzyński a przysposobienie dziecka

Jakie należy spełnić wymagania, by otrzymać zasiłek macierzyński przy przysposobieniu dziecka?

Janina, Warszawa

 

Zasiłek macierzyński przysługuje po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęciu dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Prawo do zasiłku a ubezpieczenia społeczne

By otrzymać prawo do zasiłku macierzyńskiego, podleganie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest obowiązkowe na dzień przyjęcia dziecka na wychowanie.

Jakie dokumenty złożyć w ZUS aby otrzymać zasiłek macierzyński?

O zasiłek macierzyński można wnioskować od momentu przyjęcia dziecka na wychowanie. Aby otrzymać zasiłek macierzyński z tytułu przysposobienia dziecka, należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

  • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające datę urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie wystawione na druku ZUS Z-3 oraz zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - w przypadku pracowników, albo zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.