Poradnik Pracownika

Wypadek w drodze do pracy, dowiedz się co robić!

Wczoraj rano, w drodze do pracy, podczas wysiadania z autobusu, skręciłam kostkę. Udałam się do lekarza, który po prześwietleniu stwierdził skręcenie kostki i wystawił zwolnienie na 2 tygodnie. Czy jest to wypadek w drodze do pracy? Ile będzie wynosić moje wynagrodzenie? Jakie dokumenty powinnam dostarczyć pracodawcy?

 

Kamila, Przemyśl

 

Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy zostało opisane w ustawie. Warto odróżnić wypadek w drodze do pracy od wypadku przy samej pracy, ponieważ postępowanie i przysługujące świadczenia mogą się różnić.

Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia. Ustawa określa drogę do lub z pracy jako:

  • najkrótszą bądź komunikacyjnie najdogodniejszą,

  • nieprzerwaną bądź przerwaną, o ile przerwa jest życiowo uzasadniona i czasowo w granicach potrzeb,

drogę z miejsca wykonywania zatrudnienia do miejsca zamieszkania.

Dopuszcza się również oprócz drogi do domu, drogę do miejsca innego zatrudnienia, do miejsca zwykłego wykonywania funkcji lub zadań społecznych (np. odbiór dziecka z przedszkola), zwykłego spożywania posiłków czy odbywania nauki lub studiów.

Przyczyna zewnętrzna, przywołana w definicji wypadku w drodze do pracy lub z pracy, to okoliczność, która pozostaje poza wolą i świadomością pracownika, przez co rozumiemy np. potrącenie przez samochód czy przewrócenie w środkach transportu komunikacji miejskiej.

Wypadek w drodze do pracy - postępowanie

O ty, że zdarzył nam się wypadek w drodze do pracy, pracodawcę należy powiadomić jak najszybciej, Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy dokonuje się, wypełniając kartę wypadku w drodze do lub z pracy. Pracodawca ma 14 dni na wypełnienie powyższego dokumentu, do którego musi dołączyć także oświadczenie samego pracownika o wypadku i ewentualne dowody pochodzące od służ badających zdarzenie, takich jak policja, straż pożarna bądź zespół karetki pogotowia, jeżeli została wezwana na miejsce zdarzenia.

Wysokość świadczenia w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania, który trwa 30 dni, jednak w przypadku wypadku w drodze do pracy powyższy okres nie ma zastosowania i pracownik ma prawo do zasiłku już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.

UWAGA!

Ubezpieczony ma prawo do zasiłku przysługującego za okres niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego!

 

Za czas zwolnienia lekarskiego z przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (również za okres pobytu w szpitalu). Jeżeli niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni (14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia) to od 34 dnia (odpowiednio od 15 dnia)  wypłacany zostanie zasiłek chorobowy, również w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. W sytuacji gdy po okresie otrzymywania zasiłku, czyli 182 dniach, pracownik nadal będzie niezdolny do pracy, może starać się o przyznanie z ZUS-u zasiłku rehabilitacyjnego.