Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o urlop bezpłatny - darmowy wzór z omówieniem

W okresie urlopu bezpłatnego pracownik przestaje być zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca nie wypłaca za ten czas pracownikowi wynagrodzenia. Jak powinien wyglądać wniosek o urlop bezpłatny?

Pobierz darmowy wzór wniosku o urlop bezpłatny!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop bezpłatny.pdf druk do ręcznego wypłenienia
docx
Wniosek o urlop bezpłatny.docx druk do ręcznego wypłenienia

Podanie o urlop bezpłatny

Pracodawca ma możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca nie ma prawa bez pisemnego wniosku pracownika skierować go na urlop bezpłatny, nie może go zmusić do skorzystania z takiego urlopu.

Pracownik nie ma obowiązku uzasadniania wniosku o urlop bezpłatny.

W przypadku urlopu bezpłatnego, którego okres jest dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą ustalić, że dopuszczalne jest odwołanie pracownika z urlopu, jeżeli wystąpią ważne przyczyny.

Z przepisów prawa pracy nie wynika wymóg wykorzystania w pierwszej kolejności bieżącego urlopu wypoczynkowego, a dopiero po jego wyczerpaniu skorzystania z urlopu bezpłatnego. W związku z tym istnieje możliwość udzielenia urlopu bezpłatnego, nawet jeżeli nie został wykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop bezpłatny - konsekwencje

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze.

Okres urlopu bezpłatnego jest czasem zawieszenia wykonywania obowiązków pracowniczych, w związku z tym pracodawca nie opłaca za ten okres składek ZUS za pracownika. Konsekwencją tego jest przerwa w ubezpieczeniu chorobowym.

Pracownikowi w czasie trwania urlopu bezpłatnego nie przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Zwolnienie lekarskie nie przerywa tego urlopu.

Przez pierwsze 30 dni urlopu bezpłatnego pracownik ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących mu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Po okresie 30 dni urlopu bezpłatnego pracownik traci prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
.

W takiej sytuacji pracownik może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, może opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Rezygnacja z urlopu bezpłatnego

Rezygnacja z urlopu bezpłatnego, który został udzielony na czas określony, nie jest uzależniona od jednostronnej decyzji pracodawcy lub pracownika – wymaga to zgody obu stron. Pracownik w tym celu powinien złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli takie działania nie zostaną podjęte, należy uznać, że urlop bezpłatny obowiązuje w dniach wskazanych we wniosku.