Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wakacje pod gruszą a świadczenie urlopowe w 2024 r.

W tym roku rozpoczęłam prac e w nowej firmie, w związku z tym na urlopie wypoczynkowym będę tylko 9 dni. Czy w takiej sytuacji przysługują mi tzw. wakacje pod gruszą z ZFŚS? Słyszałam, że wg ustawy o funduszu socjalnym urlop wypoczynkowy powinien trwać 14 dni.

Milena, Rabka

 

 Wakacje pod gruszą to potoczna nazwa na dopłaty do urlopów pracowników. Są one finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Innym rodzajem dofinansowania wakacji są świadczenia urlopowe. 

14 dni urlopu

Co najmniej 14-dniowy urlop wypoczynkowy dotyczy świadczenia urlopowego, a nie tzw. wczasów/wakacji pod gruszą wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według art. 3 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe wypłaca się raz do roku pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że świadczenie urlopowe wypłacane jest przez pracodawców, którzy na 1 stycznia zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz zrezygnowali z tworzenia ZFŚS.

Wczasy pod gruszą finansowane są z zakładowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i to pojęcie nie jest tożsame ze świadczeniem urlopowym.
   

Wakacje pod gruszą z ZFŚS w 2024 r.

W przypadku tzw. wczasów pod gruszą, które są finansowane ze środków ZFŚS, przepis dotyczący 14 dni wypoczynku nie ma zastosowania. Ustawa o funduszu socjalnym nie określa, jaki jest minimalny okresu urlopu, który uprawnia do wczasów pod gruszą. Art. 8 ust. 2 określa tylko, że to pracodawca w odpowiednim regulaminie ustala zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Taki regulamin powinien być uzgodniony z zakładową organizacją związkową lub z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania, jeśli u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe.

Pracodawca w regulaminie może określić minimalny okres wypoczynku, który będzie uprawniał do otrzymania z ZFŚS dofinansowania do wczasów. Gdy w regulaminie nie ma takiego zapisu, wówczas wakacje pod gruszą należą się pracownikom, nawet jeśli korzystają z  kilkudniowego urlopu wypoczynkowego. W tym przypadku, aby dowiedzieć się, czy dofinansowanie przysługuje, należy sprawdzić, czy w regulaminie ZFŚS jest wprowadzone ograniczenie dotyczące liczby dni wypoczynku. Jeżeli nie ma takiego ograniczenia, to po spełnieniu pozostałych wymogów dotyczących sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, powinno otrzymać się wczasy/wakacje pod gruszą. Dopłatę otrzyma się również, gdy ograniczenie jest zawarte w regulaminie, ale urlop pracownika jest dłuższy od liczby dni w nim zapisanych. Przykładowo w regulaminie podane jest ograniczenie o konieczności wykorzystania 7-dniowego wypoczynku, wtedy w przypadku gdy urlop trwa 9 dni, otrzyma się dofinansowanie.