Poradnik Pracownika

Urlop okolicznościowy w razie śmierci członka rodziny

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi w razie śmierci członka rodziny? Czy pracodawcy muszę przedstawić akt zgonu?

Kamila, Zgorzelec

 

Wymiar urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci członka rodziny

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze dwóch dni w razie śmierci jego małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma albo macochy.

Urlop okolicznościowy w wymiarze jednego dnia przysługuje w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, babci, dziadka, teściowej i teścia, a także innej osoby, jeśli pozostawała  na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek by udzielić urlop okolicznościowy na wniosek pracownika.

Urlop okolicznościowy a obowiązek przedstawienia aktu zgonu

Z uwagi na regulacje w zakresie danych osobowych i zasady celowości i adekwatności przetwarzania danych uznaje się, że przechowywanie kserokopii aktów zgonu, czy innych tego typu dokumentów jest nadużyciem ze strony pracodawcy. Dlatego wystarczające jest spisanie numeru aktu zgonu potwierdzone podpisem pracodawcy.