Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o urlop wychowawczy 2024 – darmowy wzór

Urlop wychowawczy skierowany jest do rodziców, aby mogli oni sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem jeszcze po okresie zakończenia urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. W celu uzyskania zgody na korzystanie z takiego urlopu pracownik zobowiązany jest złożyć u pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy.

Wniosek o urlop wychowawczy 2024 – pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop wychowawczy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o urlop wychowawczy.docx druk do ręcznego wypełnienia

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy pracodawcy?

Pracownik, który jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego i chce z tego skorzystać, zobowiązany jest przekazać pracodawcy wniosek o udzielenie tego urlopu. Musi on zostać złożony nie krócej niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, pracodawca ma prawo udzielić urlopu 21 dni od otrzymania wniosku od pracownika.

Co należy zawrzeć we wniosku?

We wniosku pracownik powinien zawrzeć następujące informacje:

  • swoje imię i nazwisko,
  • dane pracodawcy,
  • dane dziecka, na które chce wykorzystać urlop,
  • wymiar urlopu wychowawczego i okres, w którym pracownik chce z niego skorzystać,
  • oświadczenie o poprzednich częściach korzystania z urlopu wychowawczego (jeśli był wykorzystany),
  • oświadczenie o tym, że drugi rodzic korzystał/nie korzystał z tych uprawnień,
  • podpis pracownika.

Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, z czego jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy. 1 miesiąc jest zarezerwowany dla drugiego rodzica.

Jeden z rodziców może wykorzystać pełny wymiar urlopu wychowawczego 36 miesięcy, jeśli drugi z rodziców nie posiada praw rodzicielskich lub nie żyje. W takich sytuacjach do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty.

Jak korzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy może zostać wykorzystany przez rodziców do ukończenia przez ich dziecko 6. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko jest niepełnosprawne. Wtedy urlop wychowawczy można wykorzystać do 18. roku życia dziecka.

Rodzic, który chce skorzystać z urlopu wychowawczego, nie musi tego robić od razu w pełnym wymiarze 36 miesięcy. Urlop ten może być udzielony maksymalnie w 5 częściach, z czego nie muszą one następować bezpośrednio po sobie.

Jeśli rodzic pierwszy wniosek o udzielenie części urlopu wychowawczego złoży po 3. roku życia dziecka, to urlop automatycznie będzie skrócony, ponieważ nie będzie można wykorzystać pozostałej części urlopu po 6. roku życia dziecka.