Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o urlop macierzyński - wzór z omówieniem

Osobom, którym urodziło się dziecko, jak i tym, które zdecydowały się na adopcję przysługuje niezbywalne prawo do urlopu macierzyńskiego. Jednak aby pracodawca mógł udzielić pracownicy urlopu związanego z urodzeniem dziecka, musi ona złożyć odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest wniosek o urlop macierzyński, który jest niezbędny przy ustalaniu wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wniosek o urlop macierzyński 2024 - darmowy wzór z omówieniem w formacie PDF lub DOCX

Do pobrania:

pdf
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyński.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyński.docx druk do ręcznego wypełnienia

Wniosek o urlop macierzyński - na jaki okres?

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź tego, ile jednocześnie przyjęto ich na wychowanie. Oznacza to, że we wniosku o urlop macierzyński wskazać należy wymiar tego urlopu - i tak w przypadku urodzenia lub adopcji:

 • jednego dziecka wskazuje się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • dwojga dzieci - 31 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • trojga dzieci - 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego,
 • czworga dzieci - 35 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • pięciorga i więcej - 37 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu, natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wykorzystania przysługującego pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Niezłożenie wniosku o urlop macierzyński w terminie a zasiłek

Już samo urodzenie czy przysposobienie dziecka daje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jednak może on być udzielony w różnej wysokości przez poszczególne okresy urlopu. Wniosek o urlop macierzyński nie wpływa na wysokość zasiłku przyznanego za czas urlopów związanych z rodzicielstwem, ma on bowiem na celu jedynie poinformowanie w jakim okresie pracownica będzie wykorzystywała urlop macierzyński. Do kwietnia 2022 r. zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego był udzielany w wysokości 100% lub 80% w zależności od tego, w jakim terminie został złożony wniosek o urlop rodzicielski.

Od 26 kwietnia 2023 r. w związku ze zmianami wynikającymi z dyrektywy 2019/1158 zmianie ulegnie wysokość zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego i będzie on stanowił 70% podstawy za cały okres urlopu rodzicielskiego. Wysokość zasiłku za czas urlopu macierzyńskiego nie ulegnie zmianie i będzie wówczas obejmowała 100%.

Jest jednak również możliwe, aby przez cały okres korzystania z urlopów otrzymywać zasiłek w wysokości 81,5%. Takie rozwiązanie będzie mogło zostać zastosowane pod warunkiem złożenia przez matkę wniosku o urlop rodzicielski w ciągu 21 dni po porodzie. Bardzo istotne jest jednak, że za czas dodatkowego, 9-tygodniowego okres rodzicielskiego, bez względu na datę złożenia wniosku, pracownik będzie mógł pobierać świadczenie w wysokości 70% podstawy.

Urlop macierzyński należy wykorzystać w naturze. Nie ma możliwości zastąpienia go ekwiwalentem pieniężnym.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego - w jakiej formie go złożyć?

Pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego. Wniosek o urlop macierzyński od kwietnia 2023 r. można złożyć na piśmie oraz dostarczyć do zakładu pracy lub złożyć w formie elektronicznej. Wniosek o urlop macierzyński powinien zawierać następujące dane:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę porodu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • podpis pracownika.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego istnieje możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski trwa maksymalnie 41 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Istnieje możliwość złożenia jednego wniosku na tzw. roczny urlop rodzicielski. Zarówno urlop macierzyński jak i rodzicielski są płatne.