Poradnik Pracownika

Wypłata z tytułu umowy zlecenia przynajmniej raz w miesiącu

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie, która jest zawierana na dwa miesiące i odnawiana już od jakiegoś czasu. Dotychczas płacono mi po wystawieniu rachunku po zakończeniu umowy zlecenia, czyli w praktyce raz na dwa miesiące. Czy wypłata z tytułu umowy zlecenia musi być raz w miesiącu? Czy mogę liczyć na częstsze wypłaty?

Leszek, Gdańsk

 

Umowa zlecenie regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Regulacje te nie przewidują częstotliwości wypłat innej niż zapisane to zostanie w samej umowie. Jednak po zmianach z początkiem roku 2017 wypłata z tytułu umowy zlecenia musi mieć miejsce przynajmniej raz w miesiącu.

Ważne!

Wypłata z tytułu umowy zlecenia musi mieć miejsce co najmniej raz w miesiącu w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

 

Wprowadzone zmiany ustalają także wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia brutto za godzinę świadczenia pracy w ramach umowy zlecenia, która wynosi 13,00 zł brutto w 2017 roku. Wysokość tej stawki jest powiązana z wysokością minimalnej płacy z tytułu umowy o pracę i ma rosnąć razem z nią. W 2018 roku za godzinę pracy będzie obowiązywać stawka 13,70 zł brutto.

Kolejną zmianą, powiązaną jednak z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, jest wprowadzenie konieczności ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorcy. Ma to na celu udokumentowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej, szczególnie w przypadku umów, gdzie nie ma określonej stawki godzinowej, a jest na przykład kwota za całość wykonanego zlecenia.