Poradnik Pracownika

Minimalna stawka godzinowa w umowie o pracę

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Moje wynagrodzenie określa minimalna stawka godzinowa. Czy pracodawca ustalając mi harmonogram czasu pracy, może zaplanować mniejszą liczbę godzin, niż wynosi wymiar czasu pracy w danym miesiącu?

Marek, Kodowa Zdrój 

 

Minimalna stawka godzinowa a harmonogram czasu pracy

Harmonogram czasu pracy pracownika ma wyznaczać pracę w granicach wymiaru czasu pracy. Pracownik powinien być zatrudniony zgodnie z ustalonym rodzajem pracy we właściwym miejscu, ale również w odpowiednim rozkładzie i wymiarze czasu pracy.

Jeżeli pracodawca przewiduje, że pracownik w danym okresie rozliczeniowym przepracuje mniejszą liczbę godzin niż wynikająca z wymiaru czasu pracy, to ma obowiązek za okres niewykonywania pracy wypłacić mu wynagrodzenie przestojowe. Przy czym należy przyjąć, że osoba zatrudniona była gotowa do wykonywania pracy, a nie wykonywała jej z powodu przyczyn dotyczących pracodawcy.

W myśl art. 81 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi za czas przestoju przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. W przypadku gdy składnik taki nie został wyodrębniony podczas ustalania warunków wynagrodzenia, zatrudniony otrzymuje 60% wynagrodzenia.

Przykład 1.

Jakub Malinowski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z minimalną stawką godzinową w pełnym wymiarze czasu pracy. W  lutym przepracował zgodnie z harmonogramem 152 godziny, a wymiar czasu pracy w tym miesiącu wynosił 160 godzin. W tej sytuacji pracodawca powinien wypłacić mu wynagrodzenie za 8 godzin nieprzepracowanych.

Minimalna stawka godzinowa - jak ją obliczyć?

Minimalna stawka godzinowa osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy jest zróżnicowana. Zależy ona od dwóch czynników:

  • liczby godzin do przepracowania w miesiącu,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku (w 2022 jest to 3010 zł brutto).

W celu obliczenia minimalnej stawki godzinowej trzeba podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Gdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie przepracuje godzin, które pozwolą na otrzymanie minimalnego wynagrodzenia, wówczas pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.