Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Minimalna stawka godzinowa a wynagrodzenie prowizyjne

Jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. Moje wynagrodzenie wynosi 20,00 zł za godzinę oraz prowizję od sprzedaży. Z tego co się orientuję, w tym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 23,50 zł. Czy zatem moje wynagrodzenie powinno być wyższe?

Jerzy, Wałcz

Zgodnie z przepisami minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wynagrodzeń z tytułu:

  • umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowy zlecenia.

Kogo nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

W przepisach znajduje się zapis o tym, że stawka godzinowa nie obowiązuje w przypadku, kiedy wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało określone w umowie jako prowizyjne. To znaczy, kiedy wynagrodzenie zleceniobiorcy zależy wyłącznie od wyników jego pracy. Najczęściej taki sposób wynagradzania obowiązuje w branży handlowej.

Jednak warto zauważyć, że w Pana przypadku prowizja od sprzedaży jest tylko jednym z elementów wynagrodzenia. Tym samym można przyjąć, że stawka godzinowa Pana obowiązuje, a co za tym idzie - również minimalna stawka godzinowa.

Jak ustalić, czy minimalna stawka godzinowa jest spełniona?

Jak zatem ustalić, czy zleceniodawca wywiązuje się z zapewnienia minimalnej stawki godzinowej?

Należałoby w każdym miesiącu w pierwszym kroku wyliczyć wynagrodzenie miesięczne (w oparciu o określoną w umowie zleceniu stawkę wynagrodzenia godzinowego), następnie powiększyć je o otrzymaną w danym miesiącu prowizję i na koniec podzielić przez liczbę przepracowanych w danym miesiącu godzin. Po wykonaniu tego obliczenia możemy dokonać porównania wyniku z określoną przepisami minimalną stawką wynagrodzenia godzinowego.

Co ważne, jeśli w danym miesiącu zleceniobiorca nie wypracuje wystarczająco wysokiej prowizji, aby razem z wynagrodzeniem godzinowym uzyskać kwotę minimalnej stawki godzinowej, zleceniodawca ma obowiązek wyrównać jego wynagrodzenie do minimalnej kwoty stawki godzinowej. 

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2023 roku?

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie nie jest jedną bezwzględną wartością. Jest ona co roku waloryzowana, ponieważ zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2023 r. minimalna stawka godzinowa od stycznia wynosi 22,80 zł za godzinę brutto, a od lipca 23,50 zł za godzinę brutto.