Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki maklera. Jak nim zostać?

Inwestowanie na giełdzie z pewnością nie jest łatwe i wymaga odpowiednich umiejętności. Dlatego też klienci, którzy to robią, zazwyczaj mają pośrednika – jest nim makler giełdowy. Czym zajmuje się taka osoba? Co zrobić, by wykonywać ten zawód? Jakie są wymagania? W końcu, jak wyglądają zarobki maklera? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Kim jest makler?

W największym skrócie makler jest to osoba, która przekazuje zlecenia swoich klientów na giełdę. Jak wygląda ich praca?

Makler może pracować bezpośrednio na giełdzie. Wtedy jego zadaniem jest głównie kontrola tego, jak pracują maklerzy zatrudnieni w instytucjach takich jak biura maklerskie czy domy inwestycyjne. Weryfikują oni, czy zlecenia są poprawne. Drudzy z wymienionych z kolei przekazują na giełdę zlecenia klientów.

Osoba na tym stanowisku kontroluje zlecenia – sprawdza je nie tylko pod względem formalnym, lecz także merytorycznym. Dodatkowo maklerzy sprawują opiekę nad rachunkami inwestycyjnymi swoich klientów – przyjmują zlecenia, zamykają i otwierają je.

Poza tym sprawdzają oni zdolność finansową klienta, pełnią również funkcję doradztwa inwestycyjnego, jeśli mają do tego uprawnienia. To oni informują klientów, jak wygląda sytuacja na rynku.

Makler pracujący w biurze maklerskim przekazuje też zlecenia od maklerów pracujących na giełdzie. Osoba na tym stanowisku pracująca na giełdzie przygotowuje również analizy giełdowe.

Do głównych  zadań maklera giełdowego należą:

- oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie,
- nabywanie lub sprzedawanie papierów wartościowych,
- zawieranie umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta,
- przechowywanie papierów wartościowych,
- prowadzenie rozliczeń klienta z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych,
- przyjmowanie ofert kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie,
- pośredniczenie w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji,
- pośredniczenie w nabywaniu znacznego pakietu akcji,
- wykonywanie zadań maklera specjalisty na podstawie umowy zawartej z emitentem.

Przyjmuje się, że makler nie może sam inwestować na giełdzie.

Jak zostać maklerem?

Aby zostać maklerem, należy spełniać pewne warunki. Otóż przyjmuje się, że osoba, która chce pracować na tym stanowisku, powinna:

  • posiadać wykształcenie minimum średnie, choć znacznie lepiej widziane jest wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów itd.;
  • nie znajdować się w rejestrze osób skazanych;
  • znać jeden język obcy;
  • zdać egzamin na licencję maklerską.

Egzamin, którego zdanie uprawnia do wykonywania tego zawodu, jest niezwykle trudny. Nie ma się jednak czemu dziwić. Makler jest zawodem niezwykle odpowiedzialnym, dlatego też to ważne, aby jego przedstawiciele byli naprawdę dobrze przygotowani do wykonywania tego zawodu.

Przede wszystkim, aby w ogóle podejść do egzaminu należy dostarczyć do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego wniosek oraz dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Wynosi ona 500 złotych za egzamin zwykły oraz 150 złotych za uzupełniający. Do wniosku dołączona powinna zostać fotografia.

Egzamin przeprowadzany jest przez wspomnianą Komisję dwa razy w roku. Jest to test jednokrotnego wyboru, na pytania mamy cztery możliwości odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, za odpowiedź nieprawidłową jest odejmowany 1 punkt. Egzamin jest trudny i zdaje go zaledwie 10% osób przystępujących.

Na egzaminie pojawiają się pytania z zakresu 24 ustaw prawnych oraz 7 działów matematyki finansowej. Kandydat powinien dokładnie się do niego przygotować.

Po zdaniu egzaminu należy do Komisji Nadzoru Finansowego dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełni praw publicznych (w przypadku kiedy makler nie ma obywatelstwa polskiego) oraz kopię dokumentu zaświadczającego, że kandydat zdał egzamin maklerski.

Gdzie może pracować makler?

Jak już wspominaliśmy, makler może pracować bezpośrednio na giełdzie, lecz także w innych instytucjach, takich jak domy maklerskie, inwestycyjne czy banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i wszelkie miejsca, które zajmują się doradztwem inwestycyjnym.

Zarobki maklera

Interesująca wydaje się również kwestia tego jak kształtują się zarobki maklera . Zarobki są tu rzeczywiście wysokie, często sięgają ponad 10 tysięcy złotych na rękę. Według dostępnych raportu średnie zarobki na tym stanowisku wynoszą ok. 6500 złotych netto. Najgorzej opłacani maklerzy zarabiają ok. 5667 złotych netto i mniej, z kolei najlepiej opłacani otrzymują wynagrodzenia w wysokości ok. 7794 złotych netto i więcej.

Najwięcej zarabiają maklerzy pracujący w województwie mazowieckim, śląskim i pomorskim, natomiast najgorzej zarabiają przedstawiciele tego zawodu pracujący w województwie kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim oraz lubelskim.

Najlepiej opłacani są maklerzy z Warszawy, Katowic i Poznania.

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!

Jaki powinien być makler?

Wiemy już, że makler jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym i wymagającym. Jaka powinna być osoba na tym stanowisku? Jakie cechy zwiększają predyspozycje do wykonania zawodu?

Maklera powinien cechować doskonały refleks, spostrzegawczość i podzielność uwagi. Z pewnością w tym zawodzie dobrze poradzą sobie osoby, które nie ulegają emocjom i są odporne na stres. Przydatna jest także umiejętność pracy pod presją czasu.