Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca w zespole - na czym powinna opierać się współpraca?

Zespół to grupa ludzi o różnych charakterach, różnych przyzwyczajeniach, z różnym bagażem doświadczeń. W grupie jest siła, ale czy lepiej pracować grupowo niż indywidualnie? Jakie zalety i wady ma praca w zespole? O tym opowiemy w niniejszym artykule.

Czym jest zespół i jaka jest rola przywódcy w tworzeniu grupy?

Zespół to grupa osób, które współpracują ze sobą. Ta współpraca powinna opierać się na wspólnym rozwiązywaniu problemów, które pozwolą im na zrealizowanie założeń. Ważne, by zespół był zgrany, ale nie zawsze tak jest. W tym miejscu istotna jest rola przywódcy, który będzie dbał o porządek w grupie. Praca w zespole posiada mnóstwo zalet, które zostaną przedstawione poniżej.

Praca w zespole - jakie są jej zalety?

Jakie zalety posiada praca w zespole? Czy taka praca przebiega szybciej i efektywniej niż praca indywidualna? Czy dzięki temu pracownicy i pracodawca oszczędzają czas i pieniądze? Na te pytania odpowiemy poniżej, przedstawiając korzyści wynikające z pracy w zespole.

Poczucie odpowiedzialności

Dzięki takiej formie pracy można podzielić zadania i odpowiedzialność pomiędzy poszczególnych członków grupy. Każdy pracownik otrzymuje konkretne zadania do wykonania, za które jest odpowiedzialny przed samym sobą, grupą, liderem oraz przełożonym. Najważniejszymi sędziami w relacjach zespołowych są członkowie zespołu, ponieważ to im zależy, by każdy wniósł coś od siebie, po to, aby zespół mógł zrealizować swój cel.

Efektywność

Praca w zespole jest wręcz wymagana przy tworzeniu złożonych projektów, produktów czy usług. Jedna osoba nie byłaby bowiem w stanie zrealizować tego z takim samym efektem, co zespół. Praca w grupie przynosi zazwyczaj efektywniejszy wynik.

Aktywność i zaangażowanie

W trakcie pracy grupowej pojawia się zjawisko facylitacji. Dzięki temu, że ludzie pracują wśród innych osób, stają się bardziej pobudzeni do działania, wiedząc że są obserwowani i oceniani przez pozostałych członków zespołu. Dzięki temu zjawisku lepiej wykonywane są zadania proste i dobrze znane.

Oszczędność czasu i nakładu pracy

Jeśli nawet udałoby się zrealizować ten sam projekt indywidualnie, to czas, który potrzebowałaby ta osoba na realizację złożonego projektu, mógłby przekroczyć jego wartość. Praca w zespole przebiega szybciej. Dodatkową zaletą pracy w grupie jest możliwość wykonywania czynności symultanicznych, co oznacza, że każdy z członków grupy wykonuje zadanie, które jest elementem całości, nad którą wspólnie pracują.

Mniejszy nakład kosztów

Praca w zespole pozwala obniżyć koszty przy zachowaniu wysokiej jakości.

Wzrost kompetencji

Dzięki odpowiedzialności za dane zadanie oraz możliwości wymiany poglądów, wiedzy, doświadczeń osoby z zespołu mogą szybciej podnosić swoje kompetencje.

Innowacyjność produktu

Praca w zespole wzmacnia kreatywność. Możliwe jest zorganizowanie burzy mózgów. Każdy inspiruje się nawzajem. Możemy zauważyć zjawisko synergii grupowej. Co to oznacza? Efekt końcowy jest większy niż suma poszczególnych, indywidualnych wyników (1+1=3).

Lepsza atmosfera w pracy oraz budowanie więzi społecznych

Dzięki temu praca staje się nie koniecznym, niemiłym obowiązkiem, lecz miejscem, w którym przyjemnie można spędzać czas - w przerwie wypić kawę i porozmawiać z koleżanką czy kolegą. Dzięki temu wzrasta również poczucie współodpowiedzialności za projekt. Pracownik nie chce “żerować” na pracy współpracowników, lecz sam chce dać coś od siebie.

Praca w zespole - jakie są jej wady?

Czy praca w zespole posiada same zalety, czy ma również wady? Zagrożenia, o których należy wspomnieć, omawiając zagadnienie pracy w zespole, przedstawimy poniżej.

Konflikty

Zespół to zbiór ludzi o różnych charakterach, poglądach i postawach. Ta różnorodność może prowadzić do konfliktów, odmiennych zdań na dany temat. W tym momencie istotna jest rola przywódcy w tworzeniu się grupy. Ważne, by lider potrafił łagodzić konflikty, co więcej starał się tak budować zespół, by nie dochodziło do niepotrzebnych kłótni.

Próżniactwo społeczne

Jest to psychologiczne zjawisko, które polega na tym, że gdy osoba pracuje w grupie, czuje się anonimowa, przez co może wkładać mniej energii i zaangażowania, niż gdyby pracowała sama. Dzieje się tak dlatego, że rozmywa się odpowiedzialność, pracownik może liczyć na to, że nikt nie zauważy, że zrobił mniej, jeżeli kolega z zespołu zrobił więcej. Można temu zapobiec, rozliczając każdego pracownika z zespołu indywidualnie z cząstkowych zadań. Jednak najlepszą opcją jest, gdy w firmie panuje kultura pracy w zespole, czyli zespół dostaje projekt, a to jak rozdzieli zadania zależy od niego. Pracownicy mogą się wymieniać, wspomagać, wyręczać itd. - jednak korzyść płynie dla całego zespołu, a przełożony nie ingeruje w to, jak zespół podzielił się zadaniami.  Dzięki takiemu podejściu rzadziej będzie dochodzić do próżniactwa społecznego.

Rozproszona odpowiedzialność

Najczęściej problem ten dotyczy dużych zespołów, ze względu na anonimowość osoby nie czują się odpowiedzialne za wykonanie wspólnego zadania. Dlatego trudno jest ocenić pracę poszczególnych osób, ponieważ zazwyczaj nie wiadomo, kto z grupy pracował więcej, a kto mniej.

Konformizm

Jest to zjawisko polegające na tym, że dana osoba podporządkowuje się grupie, tzn. panującym zasadom, wartościom, którymi się kieruje. Dlaczego tak się dzieje? Może to wynikać z obawy przed odrzuceniem. Osoba stara się dopasować, by czuć się w grupie bezpieczniej. Jakie są konsekwencje? Nie ma rozwoju i synergii.

"Syndrom grupowego myślenia”

Zagrożeniem w tym przypadku jest jednomyślność. Jedna osoba rzuca pomysł, reszta go akceptuje, twierdząc, że uważa tak samo. Kryje się tutaj niebezpieczeństwo, ponieważ nie dyskutuje się o tych mniej popularnych, co wcale nie oznacza gorszych, pomysłach. Często te przemilczane, oryginalne pomysły, które nie ujrzały światła dziennego, mogą okazać się tymi najlepszymi.

"Syndrom ogłupienia grupowego”

W trakcie pracy w zespole grupa bierze pod uwagę tylko jeden pomysł. Zespół obiera kierunek, w którym podąża ich praca, nie otwierając się szerzej na inne możliwości. Kiedy najczęściej dochodzi do takich sytuacji? Gdy w grupie mamy eksperta w danej dziedzinie. Wtedy inni członkowie świadomi specjalistycznej wiedzy tej osoby, chłoną jej pomysły, nie dzieląc się swoimi.

Większa skłonność do ryzyka

Gdy pracujemy w grupie, łatwiej jest nam podejmować ryzykowne decyzje, ponieważ odpowiedzialność rozkłada się na cały zespół, a nie spoczywa na jednej osobie.

Rekrutacja indywidualistów

Jeżeli na etapie rekrutacji popełnimy błąd i zdecydujemy się zatrudnić osobę, która jest indywidualistą, nie potrafi się komunikować z innymi, jest zamknięta na pomysły grupy, uważa, że tylko jej pomysły są najlepsze - to zburzy nam zespół. Aby temu zapobiec, już na etapie rekrutacji musimy w odpowiedni sposób dobierać ludzi do zespołu.

Zbyt wielu liderów w grupie

Może zdarzyć się sytuacja, gdy w zespole pojawi się kilka silnych osobowości, które zaczną rywalizować ze sobą o możliwość bycia liderem. Wyjściem z tej sytuacji może być wytypowanie lidera jeszcze przed rozpoczęciem przez zespół pracy nad projektem. Ważne, by liderem została osoba, która posiada odpowiednie kompetencje miękkie, takie jak: umiejętność organizowania pracy, planowanie, nadawanie wag i priorytetów zadaniom, motywowanie innych do pracy, otwartość, komunikatywność itd.

Jak widać, praca w zespole posiada zarówno wady, jak i zalety. Warto jednak pamiętać, że nieodzownym elementem pracy w  grupie jest dobra komunikacja i wzajemny szacunek do siebie nawzajem i do wykonywanej przez poszczególnych członków grupy pracy. Umiejętność słuchania siebie nawzajem oraz wzajemne wsparcie ułatwia pracę w zespole. Jest ona niezmiernie ważnym elementem naszego codziennego wykonywania obowiązków, dlatego warto głębiej poznać ten temat, ponieważ wprowadzając taką formę pracy, można wiele zyskać.