Poradnik Pracownika

Kiedy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent urlopowy?

W sierpniu upływa termin umowy zawartej z obecnym pracodawcą. Nie będę chciał jej przedłużać, gdyż dostałem lepszą propozycję pracy. W bieżącym roku nie korzystałem w ogóle z urlopu wypoczynkowego. Nie zamierzam go wybierać, wolę aby wypłacili mi ekwiwalent urlopowy. Czy pracodawca może mi nakazać jego wykorzystanie?

Adrian, Wałbrzych

 

Co do zasady urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika. Przepisy Kodeksu pracy wskazują jedną sytuację, kiedy pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu w wyznaczonym przez siebie terminie. Chodzi tu mianowicie o okres wypowiedzenia, kiedy to pracownik wręcz ma obowiązek go wykorzystać. Zgodnie z powyższym, jeśli powodem rozwiązania umowy jest upływ czasu, na jaki została zawarta, pracodawca nie może wymusić na pracowniku wybrania urlopu, gdyż nie ma tu zastosowania okres wypowiedzenia.

Oznacza to, że jeżeli osoba zatrudniona nie wykorzysta w pełni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego do momentu zakończenia stosunku pracy, wówczas pracodawca ma obowiązek naliczyć jej ekwiwalent urlopowy. Co ważne, dodatek taki pracownik powinien otrzymać w ostatnim dniu zatrudniania, a jeśli umowa kończy się w dzień wolny od pracy, to wypłata ma nastąpić w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu jej rozwiązania.