Poradnik Pracownika

Inne świadczenia

Fundusz Socjalny - co to jest i kto może z niego korzystać?

Fundusz Socjalny - co to jest i kto może z niego korzystać? Co to jest Fundusz Socjalny? Jak funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i kto może z niego korzystać? Dlaczego nie ma go we wszystkich zakładach pracy? Na co przeznaczane są pieniądze z funduszu? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej! czytaj dalej

Odprawa emerytalna - komu przysługuje i w jakiej sytuacji?

Komu przysługuje odprawa emerytalna i kiedy można ją otrzymać? Kiedy pracownik nabywa prawo do emerytury i zamyka życie zawodowe w celu przejścia na emeryturę, należy mu się odprawa emerytalna. Ile wynosi, komu przysługuje i kto ją wypłaca? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Renta socjalna - kto może otrzymać takie wsparcie?

Renta socjalna - kto może otrzymać takie wsparcie? Wiele osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej szukaj wsparcia finansowego. Komu i na jakiej podstawie przysługuje renta socjalna? Jaka jest wysokość takiego świadczenia? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę? Przeczytaj o tym! czytaj dalej

Zawieszenie i zmniejszenie renty socjalnej – zmiana zasad

Zawieszenie i zmniejszenie renty socjalnej Zmiany wprowadzone na początku 2022 roku sprawiły, że skutkiem osiągnięcia przez świadczeniobiorcę przychodu w wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał nie jest już zawieszenie, a jedynie zmniejszenie renty socjalnej. Przeczytaj! czytaj dalej

Czy wycofanie środków z PPK oznacza koniec oszczędzania?

Czy wycofanie środków z PPK oznacza koniec oszczędzania? Czy gdy pracownik złoży oświadczenie o wycofaniu środków z Planu, otrzyma ich zwrot, jednak w dalszym ciągu będzie uczestnikiem PPK? Przeczytaj i sprawdź czy wycofanie środków z PPK oznacza koniec oszczędzania na przyszłą emeryturę! czytaj dalej

Świadczenie 500+ – dla kogo i na jakich zasadach?

Świadczenie 500+ – dla kogo i na jakich zasadach? Świadczenie 500+ przyznawane jest osobom wychowującym dzieci do 18. roku życia. Przyznawane jest na każde dziecko, bez kryterium dochodu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego wsparcia dla rodzin? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wypadek przy pracy – należne świadczenia

Wypadek przy pracy – przysługujące ubezpieczonemu świadczenia Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie świadczenie można otrzymać w przypadku wypadu przy pracy? Kiedy ich nie otrzymamy? Przeczytaj! czytaj dalej

Dodatki do emerytur – kiedy i komu przysługują?

Kto może starać się o dodatki do emerytur? Osoby, które pobierają świadczenie emerytalne mogą starać się w niektórych przypadkach również otrzymać dodatkowe wsparcie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatki do emerytur? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników - kiedy przysługuje?

Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników najczęściej należna jest przy zwolnieniach grupowych. Są jednak sytuacje, kiedy odprawa należy się także przy zwolnieniu indywidualnym. W jakich przypadkach tak jest? Przeczytaj o tym w naszym artykule! czytaj dalej

Transfer środków z PPK - na czym polega?

Transfer środków z PPK - na czym polega? Pracownicze Plany Kapitałowe to program gromadzenia oszczędności głównie na okres emerytalny. Możliwy jest jednak transfer środków z PPK np. w przypadku zmiany pracodawcy. Na czym polega ten proces? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych Osoby, które nie posiadają pełnej sprawności, mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego od państwa. Jednakże taka pomoc nie przysługuje z urzędu. Sprawdź, o jakie świadczenia dla osób niepełnosprawnych można wnioskować aktualnie! czytaj dalej

Odprawa dla pracownika powołanego do służby wojskowej - czy ją dostaniesz?

Odprawa dla pracownika powołanego do służby wojskowej - czy ją dostaniesz? Pracownik, który został powołany do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej, a także do terytorialnej służby wojskowej, ma prawo do odprawy. W jakiej wysokości przysługuje odprawa dla pracownika powołanego do służby wojskowej? Przeczytaj! czytaj dalej

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) – pytania i odpowiedzi

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) – pytania i odpowiedzi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowy rodzaj świadczenia wypłacanego rodzicom najmłodszych dzieci. Jest to nowe świadczenie, które zostało wprowadzone w 2022 r. W naszym artykule rozwiewamy wątpliwości odpowiadając na najczęstsze pytania. czytaj dalej

Pożyczka od pracodawcy

Pożyczka od pracodawcy Pożyczka od pracodawcy jest dobrowolnym świadczeniem finansowanym przez pracodawcę na rzecz pracowników. Jakie są zasady udzielenia takich kredytów? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat pożyczki pracowniczej! czytaj dalej

ZUS przyzna nienależne świadczenie, a po latach zażąda zwrotu z odsetkami – najnowsze zmiany

ZUS przyzna nienależne świadczenie, a po latach zażąda zwrotu z odsetkami – najnowsze zmiany ZUS zyskał szersze uprawnienia w kwestii dochodzenia należności. Zmiany w ustawie systemowej wynikające z nowelizacji weszły w życie z 18 września 2021 roku. Czy nienależne świadczenie będzie trzeba oddać? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Łączenie emerytury i renty – czy jest możliwe?

Czy łączenie emerytury i renty jest możliwe? Aby pobierać rentę czy emeryturę należy spełnić odpowiednie warunki. Czy można pobierać oba te świadczenia jednocześnie? Co w przypadku zbiegu prawa do nich? Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy łączenie emerytury i renty jest możliwe! czytaj dalej

Ocena zdolności kredytowej - co na nią wpływa?

Ocena zdolności kredytowej - co na nią wpływa? Chcąc zawrzeć umowę kredytową podstawowe znaczenie ma zdolność kredytowa jaką posiada potencjalny kredytobiorca. Co wpływa na jej wysokość? Kiedy bank może odmówić udzielenia kredytu i jak przebiega ocena zdolności kredytowej? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Czy umowy cywilnoprawne liczą się do emerytury?

Umowy cywilnoprawne a emerytura Zwykle umowa cywilnoprawna podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Czy dzięki temu umowy cywilnoprawne liczą się do emerytury? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź jaki wpływ mają umowy cywilnoprawne na emeryturę! czytaj dalej

Zwrot kosztów za delegację - rodzaje kosztów

Zwrot kosztów za delegację - rodzaje kosztów Jeśli pracodawca wysyła pracownika do wykonywania pracy w innym miejscu niż na co dzień, to najczęściej mamy do czynienia z delegacją. Czy pracownik ma prawo starać się o zwrot kosztów za delegację? Przeczytaj o tym w naszym artykule i poznaj odpowiedź! czytaj dalej

Przeliczenie emerytury – kto może skorzystać?

Przeliczenie emerytury – kto może skorzystać? Świadczenie emerytalne przysługuje osobom ubezpieczonym po osiągnięciu wieku emerytalnego lub odpowiedniego stażu pracy. Wskaźniki wpływające na to wyliczenie są co jakiś czas aktualizowane. Kiedy zatem można wnioskować o przeliczenie emerytury? Sprawdź! czytaj dalej

Kategorie artykułów

Zostań naszym
ekspertem
Współpraca

Chcesz pisać dla Poradnika i współtworzyć serwis z przydatną wiedzą dla wszystkich pracowników?

Skontaktuj się z nami