Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Mieszkanie bez wkładu własnego!

Obecnie duży problem stanowi posiadanie własnego mieszkania. Ceny nieruchomości szybują do góry, a dodatkowo wymagany jest wkład własny na poziomie przynajmniej 20%. Rząd zauważył ten problem i wyszedł z propozycją dużych zmian w tym zakresie. W związku z uchwaleniem Polskiego Ładu już od 2022 roku mieszkanie bez wkładu własnego będzie możliwe do zdobycia.

Cel wprowadzenia mieszkania bez wkładu 

Mieszkanie bez wkładu własnego jest częścią programu społeczno-gospodarczego „Nowy Polski Ład”. Ma on w założeniu poprawić sytuację bytową polskich rodzin. Jedna z jego propozycji, „mieszkanie bez wkładu własnego”, ma ułatwić zakup mieszkania bez posiadania własnych środków. Jest to inicjatywa prorodzinna, uwzględniająca szczególną sytuację rodzin w Polsce. Dzięki niej zakup mieszkania będzie możliwy, bowiem osoby nim objęte otrzymają gwarancje kredytowe, czyli środki na wkład własny.

„Mieszkanie bez wkładu własnego” to program, dzięki któremu możliwy będzie zakup nieruchomości bez posiadania własnych środków na wkład do banku.

Co więcej, powiększenie rodziny będzie powodować, że państwo jednorazowo będzie spłacać część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego nie będzie przysługiwał wszystkim, projekt zawiera wiele obostrzeń. Przede wszystkim kredyt musi być:

 • udzielony na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki;
 • musi być spłacany minimalnie przez okres 15 lat;
 • udzielony w walucie polskiej;
 • może zostać udzielony wyłącznie kredytobiorcy prowadzącemu gospodarstwo domowe na terytorium RP albo poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Sama nieruchomość również powinna spełniać odpowiednie kryteria – przede wszystkim obowiązuje maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany bez wymagań w zakresie minimalnej wysokości wkładu własnego kredytobiorcy do 31 grudnia 2030 roku.

Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca?

Choć początkowo w założeniu projektu kredytobiorca nie mógł przekraczać 40 lat, to już ostateczna wersja w ustawie nie narzuca limitu wieku. Ponadto kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony, kiedy:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny;
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Co ciekawe, kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego będą mogły otrzymać również osoby, które już mają nieruchomości, jednak tutaj warunkiem jest posiadanie dzieci. Przykładowo rodzina z dwójką dzieci będzie mogła otrzymać kredyt, jeśli posiada łącznie prawo własności lub spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2. W przypadku posiadania trójki dzieci powierzchnia ta wynosi 75 m2, czwórka dzieci to maksymalnie 90 m2. Pięcioro i więcej dzieci – tutaj ograniczenie do jednego lokalu, ale bez limitu jego powierzchni.

Zamiast wkładu gwarancja?

W tym momencie, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy, konieczne jest posiadanie wkładu własnego. Polski Ład wprowadzi tzw. gwarancje kredytowe na wkład własny.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20% – maksymalnie do kwoty 100 tys. zł – przez okres minimalnie 15 lat!

Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie będzie mogła być niższa od kwoty stanowiącej 10% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt. Łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie będzie mogła przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt.

Za udzielenie gwarancji, która zastąpi wkład własny, trzeba będzie zapłacić prowizję w wysokości 1% kwoty objętej gwarancją

W okresie do czasu wygaśnięcia gwarancji nie będzie można wykorzystywać lokalu mieszkalnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spłata rodzinna – zasady

Powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie lub kolejne dziecko będzie skutkowało dodatkową spłatą gwarantowanego kredytu. Będzie to tak zwana „spłata rodzinna” – obowiązująca, jeśli:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego innego niż nabyty albo wybudowany z wykorzystaniem środków gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło w okresie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;
 • kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • umowa gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie została wypowiedziana.

Spłata rodzinna będzie dokonywana w wysokości 20 000 zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko, 60 000 zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko.

Mieszkanie bez wkładu własnego – podsumowanie

Rząd wychodzi z inicjatywą wsparcia rodzin, aby obywatele mieli łatwiejszy dostęp do zakupu mieszkań. Gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane bez konieczności posiadania wkładu własnego. Choć nie każdy będzie mógł skorzystać z dopłat, to zniesiono limit wieku, ten zatem nie stanowi przeszkody. Nie bez znaczenia będzie jednak cena mieszkania oraz posiadanie potomstwa.