Poradnik Pracownika

Prawa i obowiązki pracowników

Prawa pracownika - ojca

Prawa pracownika - ojca Czy to możliwe aby ojciec będący pracownikiem miał prawo do skorzystania ze świadczeń i uprawnień podobnie jak matka będąca pracownikiem? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czy prawa prawa pracownika - ojca są takie same jak matki! czytaj dalej

Kontrola pracy zdalnej nawet bez zgody pracownika

Kontrola pracy zdalnej nawet bez zgody pracownika Praca zdalna, choć coraz bardziej powszechna, ma swoje słabe strony. Przede wszystkim pracodawcy nie mają możliwości bezpośredniego kontrolowania realizowanej pracy. Czy kontrola pracy zdalnej w ogóle nie jest możliwa? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Śmierć pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność

Śmierć pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność Jakie skutki niesie za sobą śmierć pracodawcy? Czy w takiej sytuacji wszystkie umowy o pracę wygasają? Jakie prawa przysługują wówczas pracownikom? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie roki podjąć, gdy takie zdarzenie będzie miało miejsce. czytaj dalej

Praca w czasie upałów - kiedy pracownik może jej odmówić?

Praca w czasie upałów - kiedy pracownik może jej odmówić? Pracodawca ma kilka obowiązków względem pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w bardzo wysokich temperaturach. Osoby, uważające, że praca w czasie upałów stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia powinny poinformować o tym przełożonego! czytaj dalej

Kiedy pracownik odpowiada za mienie powierzone?

Kiedy pracownik odpowiada za mienie powierzone? Pracownik pracujący w danej firmie ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania. Pracownikowi może zostać powierzone mienie takie jak: pieniądze czy też papiery wartościowe. Sprawdź w artykule, kiedy pracownik odpowiada za mienie powierzone! czytaj dalej

Choroba zawodowa po ustaniu zatrudnienia

Choroba zawodowa po ustaniu zatrudnienia Czy w przypadku, gdy podejrzenie zaistnienia objawów choroby zawodowej zostanie stwierdzone po ustaniu zatrudnienia, wówczas były pracownik sam kieruje swoje pisma do ZUS? Sprawdź w naszym artykule jak wygląda choroba zawodowa po ustaniu zatrudnienia! czytaj dalej

Pełnoletni młodociany - jakie ma uprawnienia?

Pełnoletni młodociany - jakie ma uprawnienia? Przyuczanie do zawodu może mieć wiele korzyści. Dzięki takiej pracy może nabyć praktyczne umiejętności i łatwiej znaleźć pracę po ukończeniu szkoły. Czy pełnoletni młodociany ma inne uprawnienia? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna? Epidemia koronawirusa całkowicie zdominowała wiele branż. Praca zdalna stała się powszechna i coraz więcej firm całkowicie odchodzi od pracy stacjonarnej. Obecnie epidemia nieco odpuściła – czy oznacza to powrót do pracy stacjonarnej? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy o prace sezonowe?

Prace sezonowe - zasady zatrudniania Prace sezonowe są sposobem na dodatkowy zarobek. Co powinna zawierać umowa o pracę sezonową, na co zwrócić uwagę w treści zawieranej umowy, czy do prac sezonowych można zatrudnić osobę niepełnoletnią? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Czy możliwe jest żądanie wypłaty napiwków?

Kiedy możliwe jest żądanie wypłaty napiwków? Podczas wizyty w restauracji czy kawiarni większość z nas zostawia napiwki za miłą obsługę czy smaczny obiad. Czasami napiwki nie trafiają bezpośrednio do kelnera, a otrzymuje je właściciel. Sprawdź kiedy możliwe jest żądanie wypłaty napiwków? czytaj dalej

Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu

Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu dla pracownika Coraz częstszą praktyką stosowaną przez pracodawców jest przekazywanie pracownikom służbowych sprzętów. Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu? Dowiedz się w jakiej wysokości należy wypłacić odszkodowanie za szkodę! czytaj dalej

Praca w więzieniu - czy jest obowiązkowa?

Praca w więzieniu - czy jest obowiązkowa? Praca jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka. Jednak co w sytuacji kiedy osoba trafia do więzienia? Czy praca w więzieniu jest obowiązkowa czy dobrowolna? Jakie prawa i obowiązki mają osoby osadzone? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Rozwiązanie umowy z pracownikiem powołanym do wojska

Rozwiązanie umowy z pracownikiem powołanym do wojska Czasem zdarza się, że pracownik w trakcie stosunku pracy zostanie powołany do odbycia służby wojskowej. Jakie ma wtedy prawa? Czy w tym momencie kończy się zatrudnienie? Czy rozwiązanie umowy z pracownikiem powołanym do wojska jest możliwe? Sprawdź! czytaj dalej

Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP Kodeks pracy przewiduje możliwość stosowania kar porządkowych wobec pracowników. Sprawdź, czy kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP jest jedną z nich. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat stosowania kar za naruszanie zasad BHP w pracy! czytaj dalej

Śmierć przedsiębiorcy - jakie niesie skutki dla pracownika?

Śmierć przedsiębiorcy - skutki wobec pracowników Czy śmierć przedsiębiorcy zawsze jest równoznaczna z wygaśnięciem stosunków pracy i zakończeniem zatrudnienia. Jaki wpływ ma na to zarząd sukcesyjny i czym się zajmuje? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej i poznaj odpowiedz na te pytania! czytaj dalej

Młodociany zwolniony z obowiązku świadczenia pracy

Młodociany zwolniony z obowiązku  wykonywania pracy Pracownicy młodociani odczuli skutki pandemii, większość z nich nie mogła świadczyć pracy. Co w przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych praca nie może zostać wykonywana? Czy młodociany powinien otrzymać wynagrodzenie? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej

Napoje dla pracowników - obowiązek pracodawcy

Napoje dla pracowników - obowiązek pracodawcy Napoje dla pracowników ma obowiązek zapewnić każdy pracodawca w czasie szczególnych warunków atmosferycznych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy Twój pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki i napoje profilaktyczne! czytaj dalej

Obowiązek wydania akt pracownika - warto wiedzieć!

Obowiązek wydania akt pracownika - warto wiedzieć! Co do zasady pracodawca jest zobowiązany do wydania kopii całości lub części dokumentacji pracownika.Dokonuje tego na podstawie złożonego wniosku w formie papierowej bądź elektronicznej. W artykule przedstawiamy, obowiązek wydania akt pracownika. Sprawdź! czytaj dalej

Sprostowanie świadectwa pracy po wielu latach od ustania zatrudnienia

Sprostowanie świadectwa pracy w przypadku błędu wykrytego po latach Czym jest świadectwo pracy i w jakim celu wydaje się ten dokument? Czy w przypadku wykrycia błędu po wielu latach od ustania zatrudnienia sprostowanie świadectwa pracy jest możliwe? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania! czytaj dalej

Imienny adres e-mail byłego pracownika a RODO

Imienny adres e-mail byłego pracownika a RODO Imienny adres e-mail zawiera dane, których przetwarzanie regulowane jest w RODO. Czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika? Jaka jest opinia UODO w tej kwestii. Poznaj odpowiedzi na te pytania czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Kategorie artykułów

Zostań naszym
ekspertem
Współpraca

Chcesz pisać dla Poradnika i współtworzyć serwis z przydatną wiedzą dla wszystkich pracowników?

Skontaktuj się z nami