Poradnik Pracownika

Oddelegowanie pracownika - kiedy jest możliwe?

W umowie mam wskazane miejsce wykonywania pracy w siedzibie firmy. W związku z brakiem pracowników w jednym ze sklepów pracodawca chce mnie delegować do miejscowości położonej o 100 km dalej. Czy muszę wykonać takie polecenie służbowe? Czy oddelegowanie pracownika będzie zgodne z prawem, nawet jeśli nie wyrazi na to zgody?

Radosław, Świebodzin

Zgodnie z artykułem 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca może oddelegować pracownika czasowo do wykonywania pracy innej niż ta określona w umowie. Takie zdarzenie powinno być jednak podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Pracodawca nie może wysłać pracownika do wykonywania innej pracy na więcej niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Te 3 miesiące można oczywiście podzielić na części.

Co ważne, podwładnego można oddelegować do pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom i kompetencjom. Jeśli oddelegowanie pracownika nastąpiło w warunkach zgodnych z kp oraz wynagrodzenie nie zostało obniżone, wówczas pracownik co do zasady powinien wykonać polecenie służbowe. Odmowa daje pracodawcy prawo do wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeśli oddelegowanie pracownika jest sprzeczne z przepisami, zatrudniony nie musi wyrazić na nie zgody (42 § 4 kp). Wtedy też nie można go zwolnić dyscyplinarnie z artykułu 52 § 1 pkt 1 kp, gdyż nie stanowi to ciężkiego naruszenia przez tę osobę podstawowych obowiązków pracowniczych. Potwierdzenie można znaleźć m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 18 listopada 1999 r. (I PKN 370/99).