Brak wyników wyszukiwania.
Tytuł
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego - wzór z omówieniem 2017-05-05 Czytaj więcej
Dostarczenie zwolnienia lekarskiego pracodawcy 2017-05-02 Czytaj więcej
Zwolnienie lekarskie a wysokość wynagrodzenia 2017-05-04 Czytaj więcej
Urlop na żądanie - jak z niego korzystać? 2017-05-08 Czytaj więcej
Umowy na czas określony w świetle nowych przepisów 2017-05-11 Czytaj więcej
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego - wzór z omówieniem 2017-05-09 Czytaj więcej
Wniosek o urlop ojcowski - wzór z omówieniem 2016-05-10 Czytaj więcej
Zwolnienie lekarskie w świetle nowych przepisów 2017-05-10 Czytaj więcej
Wniosek o urlop bezpłatny - wzór z omówieniem 2016-02-23 Czytaj więcej
Jak powinien wyglądać mail z CV wysłany do pracodawcy? 2016-04-15 Czytaj więcej
Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia 2016-07-22 Czytaj więcej
Odprawa emerytalna - komu przysługuje i w jakiej sytuacji? 2016-07-20 Czytaj więcej
Kiedy możliwa jest kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim? 2016-09-30 Czytaj więcej
Co to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2016-04-28 Czytaj więcej
Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2017 roku 2017-05-08 Czytaj więcej
Wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu pracy 2016-09-26 Czytaj więcej
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych w CV 2016-04-18 Czytaj więcej
Rolnik podejmujący pracę a ubezpieczenie w KRUS 2016-06-15 Czytaj więcej
Od którego dnia pracownik otrzyma zasiłek chorobowy? 2016-04-05 Czytaj więcej
Czy pracownik może mieć dwie umowy o pracę? 2016-05-16 Czytaj więcej
Co to jest FGŚP - co to za fundusz i kto może z niego korzystać? 2016-03-21 Czytaj więcej
Wniosek o urlop okolicznościowy - wzór z omówieniem 2017-01-25 Czytaj więcej
Wymiar czasu pracy - 2017 2017-05-09 Czytaj więcej
Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2017 2017-05-05 Czytaj więcej
Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne? 2016-06-17 Czytaj więcej
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a nowa praca 2016-02-04 Czytaj więcej
Czy zwolnienie lekarskie od psychiatry zawsze kończy się kontrolą ZUS? 2016-07-29 Czytaj więcej
Porzucenie pracy przez pracownika - konsekwencje 2016-09-30 Czytaj więcej
Zwolnienie lekarskie dłużej niż 182 dni - co wtedy? 2016-09-26 Czytaj więcej
Urlop wypoczynkowy - wszystko co należy wiedzieć 2016-09-28 Czytaj więcej
Czy skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego jest możliwe? 2016-01-21 Czytaj więcej
Składki odprowadzane od wynagrodzenia przez pracodawce i pracownika 2016-02-25 Czytaj więcej
Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - kiedy ma miejsce 2016-11-30 Czytaj więcej
Najbardziej poszukiwane zawody - kogo potrzebuje rynek pracy? 2016-10-13 Czytaj więcej
Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia w 2017 roku 2017-05-04 Czytaj więcej
Premia uznaniowa - zasady jej przyznawania 2016-09-30 Czytaj więcej
Zmiana danych osobowych pracownika - wzór z omówieniem 2016-04-25 Czytaj więcej
Mocne strony pracownika na rozmowie kwalifikacyjnej 2016-08-23 Czytaj więcej
Umowa zlecenie z własnym pracodawcą - czy to możliwe? 2016-05-06 Czytaj więcej
Pożegnanie w pracy - jak powinno wyglądać? 2016-07-18 Czytaj więcej
Promesa zatrudnienia - czym jest i co Ci gwarantuje? 2016-09-30 Czytaj więcej
Wniosek o urlop wypoczynkowy - darmowy wzór z omówieniem 2016-04-14 Czytaj więcej
Urlop ojcowski - kto może z niego skorzystać? 2016-09-30 Czytaj więcej
Odpoczynek pomiędzy dniami pracy w przepisach 2016-06-09 Czytaj więcej
Ile zarabia leśniczy w Polsce i jak nim zostać? 2017-05-17 Czytaj więcej
Czy pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi świadczenie urlopowe? 2016-06-02 Czytaj więcej
Słabe strony pracownika - jak o nich mówić? 2016-09-13 Czytaj więcej
Dzień wolny za świeto przypadające w sobotę 2016-09-22 Czytaj więcej
Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników 2016-09-20 Czytaj więcej
Praca na część etatu a prawo do urlopu wypoczynkowego 2016-03-09 Czytaj więcej
Choroba w pierwszym miesiącu pracy a zasiłek chorobowy 2016-03-24 Czytaj więcej
Kto płaci za okresowe badania lekarskie? 2016-09-29 Czytaj więcej
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 2016-09-26 Czytaj więcej
Prawo do emerytury a wypowiedzenie umowy 2016-06-10 Czytaj więcej
Czy możliwa jest praca w trakcie zwolnienia lekarskiego? 2016-09-30 Czytaj więcej
Nieobecność nieusprawiedliwiona w świadectwie pracy 2016-09-27 Czytaj więcej
Jakie mogą być wymienione zainteresowania w CV? 2016-05-19 Czytaj więcej
Dwutygodniowy urlop 2016-09-26 Czytaj więcej
Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia? 2016-05-26 Czytaj więcej
Umowa na czas nieokreślony a likwidacja zakładu pracy 2017-01-09 Czytaj więcej