Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Najczęściej czytane

2024-05-08

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę - data złożenia wniosku o emeryturę 2024

kiedy złożyć wniosek o emeryturę – jaki ma wpływ na wysokość świadczenia? Jak ustala się wiek ubezpieczonego przy ustalaniu wysokości świadczenia emerytalnego? Kiedy złożyć wniosek o emeryturę w 2024? Jak data złożenia takiego wniosku wpływa na wysokość świadczenia? Szczegóły znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2024-04-22

Zwolnienie lekarskie dłużej niż 182 dni - co wtedy?

Zwolnienie lekarskie dłużej niż 182 dni - co wtedy? Czy prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi, posiadającemu zwolnienie lekarskie od ponad 182 dni? Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i kto jest uprawniony do jego otrzymania? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu! czytaj dalej
2024-04-29

Ile wynoszą zarobki na stażu w 2024 roku?

Ile wynoszą zarobki na stażu w 2024 roku? Rozpoczynając swoją karierę zawodową często decydujemy się na podjęcie stażu z urzędu pracy. Z czym się to wiąże? Czy w trakcie odbywania stażu można iść na urlop czy zwolnienie lekarskie? Jakiej wysokości sięgają zarobki na stażu w 2024 r.? Sprawdź! czytaj dalej
2024-05-27

Średnia krajowa 2024 r. – ile aktualnie wynosi i jak się ją wylicza?

Średnia krajowa - ile wynoszą przeciętne zarobki Polaków? GUS co miesiąc podaje informację o przeciętnym wynagrodzeniu. Czy ma to wpływ na zarobki? W jaki sposób wyliczana jest średnia krajowa? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jaka jest średnia krajowa i jak się to ma do wynagrodzeń Polaków! czytaj dalej
2024-04-24

Umowa o pracę na czas określony 2024 - limit ilościowy oraz czasowy

Umowa o pracę na czas określony 2024 - limit ilościowy oraz czasowy Umowa o pracę na czas określony w świetle przepisów ma zagwarantować pracownikom większą stabilizację zatrudnienia. Ile w 2024 roku wynoszą limity ilościowe oraz czasowe dotyczące tych umów? Jak stosuje się je w praktyce? Poznaj swoje prawa! czytaj dalej
2024-04-18

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe w 2024 r.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe Zwolnienie lekarskie ma wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika. Kiedy wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 100%, a kiedy w 80%? Kiedy wypłacany jest zasiłek? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w artykule. Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2024-04-19

Podatek od emerytury 2024 - jak wyglądają emerytury bez podatku w 2024 roku?

Jak będą wyglądać emerytury bez podatku w 2023 roku? Emerytury bez podatku są jedną z kluczowych zmian w ramach Polskiego Ładu. Czy emeryci otrzymają 13 emerytury? Co jeszcze wprowadzają reformy podatkowe? Co zyskają emeryci? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat emerytur bez podatku w 2024 roku! czytaj dalej
2024-04-30

Rolnik podejmujący pracę a ubezpieczenie w KRUS 2024 r.

Rolnik podejmujący pracę a ubezpieczenie w KRUS Czy rolnik podejmujący pracę traci świadczenia przysługujące z KRUS? W artykule odpowiadamy, jakiego zatrudnienia mogą podejmować się osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego! Sprawdź, czy trzeba je zgłosić! czytaj dalej
2024-04-25

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia - zasady wypłaty zasiłku w 2024 roku

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia nie pozbawia pracownika prawa do zasiłku chorobowego. Przysługuje on jednak tylko w określonych przypadkach. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2024-04-10

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej - kiedy jest możliwe?

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej - kiedy jest możliwe? Czy obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje w Polsce? A jeżeli tak, to kiedy mamy obowiązek się wymeldować? Czy wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej jest zgodne z prawem? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedź się więcej na omawiany temat! czytaj dalej
2024-02-06

Umowa zlecenie z małoletnim 2024 - jakie formalności należy spełnić?

Umowa zlecenie z małoletnim 2024 - jakie formalności należy spełnić? Umowa zlecenie z małoletnim jest dopuszczalna. Jednak w celu jej zawarcia konieczne jest spełnienie określonych warunków, m.in. uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu. Koniecznie przeczytaj! czytaj dalej
2024-04-12

Druk ZUS Z-15A - jak wypełnić wniosek aby uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Druk ZUS Z-15A - jak wypełnić wniosek aby uzyskać zasiłek opiekuńczy? Osoba posiadająca ubezpieczenie chorobowe ma prawo ubiegać się o zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Jak należy poprawnie uzupełnić wniosek Z-15A? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu! czytaj dalej
2024-04-17

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie w 2024 r.

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie w 2024 r. Praca w porze nocnej wiąże się z udzieleniem pracownikowi dodatkowego wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca wskazuje w regulaminie zakładu pracy godziny obowiązywania pory nocnej. czytaj dalej
2024-07-04

Napoje dla pracowników - obowiązek pracodawcy

Napoje dla pracowników - obowiązek pracodawcy Napoje dla pracowników ma obowiązek zapewnić każdy pracodawca w czasie szczególnych warunków atmosferycznych. Szczegółowe wytyczne wskazane zostały w przepisach. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy pracownik powinien otrzymać takie świadczenia! czytaj dalej
2024-06-17

Odprawa emerytalna 2024 - komu przysługuje i w jakiej sytuacji?

Komu przysługuje odprawa emerytalna i kiedy można ją otrzymać? Kiedy pracownik nabywa prawo do emerytury i zamyka życie zawodowe w celu przejścia na emeryturę, należy mu się odprawa emerytalna. Ile wynosi w 2024 roku, komu przysługuje i kto ją wypłaca? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2024-06-04

Wysokość zasiłku macierzyńskiego 2024 - ile wynosi?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od wniosku - 2024 Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego pracownikowi jest uzależniona od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski. Co jeśli zatrudniony nie dopełni tego obowiązku? Przeczytaj koniecznie nasz poniższy artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej
2024-04-23

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 r.

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 r. Osoby, które nie posiadają pełnej sprawności, mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego od państwa. Jednakże taka pomoc nie przysługuje z urzędu. Sprawdź, o jakie świadczenia dla osób niepełnosprawnych można wnioskować aktualnie! czytaj dalej
2024-06-06

Jak wypłacić pieniądze z PPK przed ukończeniem 60 roku życia?

Wypłata środków z PPK przed 60 rokiem życia W jakiej sytuacji pracownik może wypłacić środki bez rezygnacji z PPK? Czy wypłata środków z PPK może nastąpić przed ukończeniem przez uczestnika 60 roku życia? Przeczytaj nasz artykuł, dowiedz się więcej i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2024-06-12

Urlop opiekuńczy 2024 - ile wynosi jego wymiar?

Urlop opiekuńczy 2024 - ile wynosi jego wymiar? Pracownikowi przysługuje w 2024 roku urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu opieki nad osobą bliską z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak z niego korzystać? Czy będzie on płatny? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-04-11

Dziedziczenie po rodzicach - ile w spadku dostaną dzieci?

Dziedziczenie po rodzicach - ile w spadku dostaną dzieci? Jak wygląda dziedziczenie po rodzicach? Kto oprócz dzieci dostanie spadek? Czy wiedziałeś, że jeśli dziecko nie zostanie uwzględnione w testamencie, ma prawo do zachowku pod warunkiem, że nie zostanie wydziedziczone? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-04-30

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy 2024 r.?

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury 2024? Umowy cywilnoprawne są bardzo częstą formą zatrudnienia. Co do zasady od każdej umowy zlecenie opłaca się pełne składki ZUS, w tym składki emerytalne. Jednak wielu zleceniobiorców zastanawia się, czy umowa zlecenie liczy się do emerytury w 2024? Sprawdź! czytaj dalej
2024-04-16

Renta lub emerytura po mężu - zasady przyznawania

Renta lub emerytura po mężu Świadczenie emerytalne lub rentowe może zostać wypłacone przy spełnieniu konkretnych warunków prawnych. Co w sytuacji, gdy otrzymujący świadczenie umiera? Renta lub emerytura po mężu - czy jest to możliwe? czytaj dalej
2024-02-27

Czy pracownik może mieć dwie umowy o pracę w 2024 r.?

Dwie umowy o pracę - czy prawo na to pozwala? Obecnie Kodeks Pracy pozwala pracownikowi posiadać dwie umowy o pracę. Sytuacja taka jest dość powszechna. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy w związku z posiadaniem dwóch stosunków pracy, należy dopełnić dodatkowych formalności wobec ZUS i US. czytaj dalej
2024-05-16

Kiedy należy wykorzystać dwutygodniowy urlop?

Kiedy należy wykorzystać dwutygodniowy urlop? Udzielanie pracownikowi pojedynczych dni urlopu nie pozwala na odpowiedni wypoczynek. Dlatego przy podziale urlopu na części, pracodawca jest zobowiązany udzielić dwutygodniowy urlop, który powinien być przeznaczony na regenerację sił pracownika. czytaj dalej
2024-03-05

Ile wynosi urlop pracownika młodocianego w 2024 roku?

Urlop pracownika młodocianego według przepisów Kodeksu pracy Kodeks pracy w szczególny sposób chroni pracowników młodocianych. Między innymi urlop pracownika młodocianego ma zwiększony wymiar. Przeczytaj artykuł i dowiedz się o zasadach nabywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników młodocianych! czytaj dalej
2024-07-01

Dziedziczenie po małżonku - ile dostanie mąż lub żona, a ile dzieci?

Dziedziczenie po małżonku - jaka część spadku dla męża lub żony? Jak wygląda dziedziczenie po małżonku? Na ile może liczyć mąż lub żona, a ile dostaną dzieci? Co jeśli nie było testamentu? O tym, kto jest spadkobiercą i w jakiej części, decydują przepisy. Tylko w wyjątkowych sytuacjach cały spadek trafi do małżonka. czytaj dalej
2024-06-03

Ile może dorobić emeryt w 2024 roku?

Ile może dorobić emeryt w 2024 roku? Limity zarobków dla emerytur i rent są ściśle powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Ile może dorobić emeryt w 2024 r.? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat dorabiania na emeryturze oraz o dodatkowych świadczeniach emerytalnych! czytaj dalej
2023-03-28

Status studenta: co oznacza, kiedy wygasa, jak go potwierdzić?

Status studenta: co oznacza, kiedy wygasa, jak go potwierdzić? Status studenta otrzymuje osoba przyjęta na studia licencjackie bądź magisterskie. Co oznacza status studenta i jak go potwierdzić? Dowiedz się z poniższego artykułu! czytaj dalej
2024-04-26

Minimalna stawka godzinowa w umowie o pracę w 2024 roku

Minimalna stawka godzinowa w umowie o pracę 2024 Minimalna stawka godzinowa jest inna w każdym miesiącu. Od czego zależy jej wysokość i w jaki sposób ją obliczyć? Czy za nieprzepracowanie pełnej liczby godzin wynikającej z wymiaru czasu pracy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie? Sprawdź! czytaj dalej
2024-04-08

Odprawa dla pracownika - kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Odprawa dla pracownika - kiedy należy się odprawa przy zwolnieniu z pracy? Odprawa przy zwolnieniu z pracy najczęściej należna jest przy zwolnieniach grupowych. Są jednak sytuacje, kiedy odprawa należy się także przy zwolnieniu indywidualnym. W jakich przypadkach tak jest? Przeczytaj o tym w naszym artykule! czytaj dalej
2024-04-04

Umowa na okres próbny i czas określony w 2024 roku

Umowa na okres próbny i czas określony w 2024 roku Zarówno umowa na okres próbny, jak i umowa na czas określony są unormowane w Kodeksie pracy. Od 26 kwietnia 2023 roku weszły w życie zmiany, które znacznie zmodyfikowały wiele kwestii w zakresie umów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2024-04-25

Ile trzeba zarobić netto aby przekroczyć próg podatkowy?

Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy? Przy jakich zarobkach przekroczy się próg podatkowy? Jak kwota wolna od podatku wygląda w przypadku umowy o dzieło, a jak w przypadku działalności gospodarczej. Jak wyliczyć przekroczenie progu podatkowego? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2024-07-10

Przejście na emeryturę a urlop wypoczynkowy - ile urlopu należy się odchodząc na emeryturę?

Przejście na emeryturę a urlop wypoczynkowy - warto wiedzieć Urlop przysługuje, co do zasady każdemu pracownikowi. Jak należy naliczyć urlop w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku odchodzi na emeryturę? Kiedy może go wykorzystać? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, przejście na emeryturę a urlop wypoczynkowy! czytaj dalej
2024-05-24

Zasiłek dla bezrobotnych - kiedy przysługuje zasiłek z Urzędu Pracy?

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 r. - ile wynosi? Czy wiesz, że aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy wykazać odpowiedni staż pracy? Co należy zrobić, by móc otrzymać świadczenie? W artykule podajemy również wysokość zasiłku w 2024 r. Zobacz, na jakie kwoty możesz liczyć! czytaj dalej
2024-07-11

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za urlop?

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za urlop? Na dodatkowe wynagrodzenie za urlop mogą liczyć osoby, które oprócz pensji podstawowej otrzymują również inne składniki wynagrodzenia. Jednak czy ta zasada zawsze obowiązuje? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2024-06-28

Delegacja krajowa w 2024 – jak rozliczyć ją w prawidłowy sposób?

Delegacja krajowa 2024 – jak rozliczyć ją w prawidłowy sposób? Delegacja krajowa to inaczej podróż służbowa osoby zatrudnionej na etacie. Ile wynosi dieta podczas delegacji krajowej w 2024 roku? Jak wygląda zwrot kosztów transportu? Kto opłaca noclegi? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania! czytaj dalej
2024-07-08

Odwołanie od decyzji ZUS - jak napisać? Wzór z omówieniem

Odwołanie od decyzji ZUS - jak napisać? Wzór z omówieniem Masz podstawy sądzić, że decyzja wydana przez ZUS w Twojej sprawie jest błędna? Masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ZUS do sądu. Jednak jak powinno wyglądać takie odwołanie? Pobierz darmowy wzór i zapoznaj się z omówieniem tematu! czytaj dalej
2024-07-03

Awans zawodowy nauczyciela początkującego i mianowanego - jak wyglądają jego stopnie?

Awans zawodowy nauczyciela – najważniejsze zmiany w 2023 roku Nauczyciele także poddawani są ocenie. W ich zawodzie możliwy jest bowiem awans zawodowy nauczyciela, ściśle określony w Karcie nauczyciela. Jak wygląda ten proces? Kogo obejmują nowe przepisy? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej
2024-02-15

Młody kierowca - czy ma jakieś ograniczenia?

Młody kierowca - czy ma jakieś ograniczenia? Młody kierowca często wykazuje się brawurą za kierownicą. W konsekwencji częściej niż inni uczestniczą w wypadkach drogowych, co jest potwierdzone statystykami. Jakie zatem ograniczenia mają młodzi kierowcy? przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2024-04-24

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 a zasiłek rehabilitacyjny z ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne w praktyce Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego? Komu przysługuje prawo do świadczenia i jaki jest okres jego przysługiwania? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat świadczenia rehabilitacyjnego! czytaj dalej
2024-06-27

Aktualne szanse na rynku pracy – jakie są zawody przyszłości?

Zawody przyszłości - kogo będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat? Rynek pracy zmienia się i rozwija, a dzięki odpowiedniej obserwacji można wytypować zawody przyszłości. Czy wiesz, jakich profesji będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2024-05-14

Urlop okolicznościowy - kiedy można go wykorzystać?

Urlop okolicznościowy - kiedy można go wykorzystać? Czy wiesz, z jakiego tytułu przysługuje urlop okolicznościowy? Jak się starać o przyznanie takiego urlopu i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia? Przeczytaj artykuł i przekonaj się, kiedy i w jakim wymiarze można go wykorzystać! czytaj dalej
2024-06-19

Jak wypełnić prawidłowo wniosek Z-15B w 2024 r.?

Jak wypełnić prawidłowo wniosek Z-15B? Pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego za okres sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Jak wypełnić prawidłowo wniosek Z-15B w 2024 roku? Kiedy to zaświadczenie jest konieczne? Przeczytaj artykuł i pobierz darmowy wzór wniosku w dwóch formatach! czytaj dalej
2024-06-05

Klauzula CV 2024 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych CV zgodna z RODO

Klauzula cv - jak powinna brzmieć? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które znamy pod nazwą RODO przyniosło ze sobą zmiany w wielu dziedzinach, ale także w procesie rekrutacji pracowników. Jak brzmi obecnie klauzula CV? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej
2024-05-10

Kiedy pracownik może odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia? Pracownik ma prawo odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia, jeśli pracodawca dopuścił się naruszenia podstawowych praw pracowniczych. W takiej sytuacji osoba zatrudniona może nawet strać się o odszkodowanie od pracodawcy. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2024-05-07

Renta inwalidzka 2024 – ile wynosi renta chorobowa i kto może się o nią ubiegać?

Renta inwalidzka – ile wynosi i kto może się o nią ubiegać? Renta inwalidzka jest formą pomocy finansowej skierowaną do osób niezdolnych do pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy? W jakiej wysokości jest przyznawane to świadczenie? Przeczytaj w artykule! czytaj dalej
2024-01-26

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu pracy?

Wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu pracy Jakie wymogi należy spełnić, aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe? Czy osobie, która nie przepracowała jeszcze 30 dni przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego? Kto wcześniej może nabyć prawo do takiego wynagrodzenia? Sprawdź! czytaj dalej
2024-05-07

Wynagrodzenie za pracę w sobotę

Wynagrodzenie za pracę w sobotę – czy pracodawca coś dopłaca? W wielu przedsiębiorstwach sobota jest dniem wolnym od pracy – ale nie zawsze. Czy wynagrodzenie za pracę w sobotę jest dodatkowo płatne? Jakie są zasady rozliczania takiego dnia? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2024-05-08

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego Świadczenie rehabilitacyjne może przysługiwać maksymalnie przez 12 miesięcy. Zgodnie z wydaną decyzją przez lekarza może również przysługiwać przez krótszy okres. Czy wówczas możliwe będzie przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego? Przeczytaj! czytaj dalej
2024-04-09

Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna – kiedy ma miejsce?

Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - jak wykazać w dokumentach? Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna musi zostać wykazana w raporcie miesięcznym przekazywanym do ZUS-u. Jednak czy powinna być również wykazana w świadectwie pracy? Jak pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność? Przeczytaj! czytaj dalej
2024-06-18

Zakłócanie spokoju dziennego, miru domowego w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju dziennego, miru domowego w ciągu dnia Czy są jakieś konsekwencje za zakłócanie spokoju dziennego sąsiadom? Jak sobie radzić z zakłócaniem porządku? Jaka jest odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2023-07-03

Praca w czasie upałów - kiedy pracownik może jej odmówić?

Praca w czasie upałów - kiedy pracownik może jej odmówić? Pracodawca ma kilka obowiązków względem pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w bardzo wysokich temperaturach. Osoby, uważające, że praca w czasie upałów stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia powinny poinformować o tym przełożonego! czytaj dalej
2024-06-10

Przejście pracownika na emeryturę a należne świadczenia

Przejście pracownika na emeryturę a należne świadczenia Pracownik zamierzający skorzystać z uprawnień emerytalnych może liczyć na wiele świadczeń z tego tytułu. Czy zawsze odprawa emerytalna jest wypłacana? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej jak wygląda przejście pracownika na emeryturę! czytaj dalej
2024-06-20

Dziedziczenie po dziadkach - kiedy wnuk może dostać spadek?

Dziedziczenie po dziadkach - kiedy wnuk może dostać spadek? Jak wygląda dziedziczenie po dziadkach? Śmierć rodzica, odrzucenie przez niego spadku, a nawet wydziedziczenie - to wszystko umożliwia wnukom otrzymanie części majątku dziadków. Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu! czytaj dalej
2024-06-10

Subkonto w ZUS. Kto i kiedy może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy po śmierci osoby bliskiej?

Subkonto w ZUS. Kto i kiedy może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy po śmierci osoby bliskiej? Czy jeśli osoba posiadająca subkonto w ZUS umrze, to zgromadzone środki pieniężne nie przepadają, lecz podlegają odpowiedniemu podziałowi? Kto i na jakich warunkach może mieć do nich dostęp? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2024-02-07

Ekwiwalent urlopowy przy zatrudnieniu na część etatu w 2024 roku

Ekwiwalent urlopowy przy zatrudnieniu na część etatu Osoby, które podejmują pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy mają ustalany urlop adekwatnie do wymiaru etatu. W razie zakończenia umowy ekwiwalent urlopowy przy zatrudnieniu na część etatu również będzie naliczony proporcjonalnie. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-03-15

Wakacje pod gruszą a świadczenie urlopowe w 2024 r.

Wakacje pod gruszą a świadczenie urlopowe Wakacje pod gruszą finansowane są z zakładowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Istnieje on w firmach, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników na podstawie umowy o pracę. Dowiedz się, kiedy przysługuje takie dofinansowanie! czytaj dalej
2024-07-11

Zmiana pracy a urlop - czy urlop przechodzi do nowego pracodawcy?

Urlop wypoczynkowy - jak należy go rozliczać w przypadku zmiany pracy? Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wiele wątpliwości budzi kwestia zaległego urlopu w sytuacji zmiany przez pracownika miejsca pracy. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2024-05-20

Stażysta z urzędu pracy - jakie ma prawa?

Stażysta z urzędu pracy - jakie ma uprawnienia? Staż służy do zdobycia umiejętności praktycznych. Do odbycia stażu kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Jakie uprawnienia posiada taki stażysta z urzędu pracy? O tym dowiesz się z artykułu. Koniecznie przeczytaj! czytaj dalej
2024-04-22

Składki odprowadzane od wynagrodzenia przez pracodawcę i pracownika w 2024 r.

Składki odprowadzane od wynagrodzenia - wszystko co należy wiedzieć Składki odprowadzane od wynagrodzenia na różnego rodzaju ubezpieczenia i fundusze są obowiązkowe. Jednak czy wiesz, na co przeznaczane są składki ZUS i dlaczego należy je co miesiąc opłacać? Jaką część Twojego wynagrodzenia stanowią? Przekonaj się! czytaj dalej
2024-05-29

Jakie otrzymam wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy?

Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy Osoby, które pierwszy raz korzystają z dni wolnych, często zadają sobie pytanie: jakie otrzymam wynagrodzenie za urlop? Znając podstawowe zasady wyliczenia wynagrodzenia urlopowego, będzie się znało odpowiedź na tę kwestię! czytaj dalej
2024-06-21

Odrębna własność lokalu a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czy to to samo?

Odrębna własność lokalu a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czy to to samo? Czy odrębna własność lokalu a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to w praktyce dwa terminy oznaczające to samo? Czym właściwie jest odrębna własność lokalu a czym własnościowe prawo do lokalu? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w artykule! czytaj dalej
2024-04-30

Urlop okolicznościowy w razie śmierci członka rodziny

Urlop okolicznościowy a śmierć członka rodziny Urlop okolicznościowy udzielany jest pracownikowi w przewidzianych przez przepisy przypadkach. W razie śmierci członka rodziny pracownik ma prawo do jednego lub dwóch dni wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wypłaty. Przeczytaj i dowiedź się więcej! czytaj dalej
2024-05-17

Zwolnienie pracownika, który uzyskał prawo do renty - co należy wiedzieć?

Zwolnienie pracownika, który uzyskał prawo do renty Czy możliwe jest zwolnienie pracownika, który uzyskał prawo do renty? Jeśli pracownik stał się niezdolny do wykonywania pracy, to pracodawca nie ma zasadności kontynuowania umowy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat pracownika-rencisty. czytaj dalej
2024-05-24

Zasiłek stały - wysokość świadczenia w 2024 roku

Zasiłek stały - wysokość świadczenia w 2024 roku Z początkiem 2024 roku uległy zmianie zasady ustalania wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej. Jakie są szczegóły tych zmian? Kto jest uprawniony do świadczenia, jaki jest zasiłek stały? Odpowiadamy w niniejszym artykule. czytaj dalej
2024-04-23

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski 2024 - jak je odróżnić?

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski 2024 - różnice Urlop tacierzyński często mylony jest z urlopem ojcowskim. Czym jest to spowodowane? Czy w rzeczywistości są do siebie podobne? Kiedy pracownik może z nich skorzystać? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym artykule! Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-04-25

Praca na pół etatu – podstawowe warunki

Praca na pół etatu – podstawowe warunki Praca na pół etatu może być bardzo korzystna zarówno dla pracownika, jak i przedsiębiorcy. Na jakie wynagrodzenie może liczyć niepełnoetatowiec? Jak wylicza się limit dni urlopowych w tym przypadku? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej
2024-04-17

Przyczyna choroby na L4 – czy pracodawca ją widzi?

Przyczyna choroby na L4 – czy pracodawca ją widzi? Symbole i kody na zwolnieniu lekarskim powinny jedynie wskazywać, jak rozliczyć taką nieobecność. Czy to możliwe, że pracodawca na ich podstawie pozna też powód choroby? Przeczytaj i dowiedz się, czy przyczyna choroby jest widoczna na L4! czytaj dalej
2020-09-11

Zwrot rozpakowanego towaru - czy można oddać towar po otwarciu pudełka?

Zwrot rozpakowanego towaru - kiedy jest możliwy? Czy możliwy jest zwrot rozpakowanego towaru do sklepu? Czy i kiedy otwarcie pudełka, rozcięcie opakowania uniemożliwia zwrot? Jak to wygląda w sklepach internetowych, a jak w stacjonarnych? Wyjaśniamy, kiedy można oddać towar mimo otwarcia opakowania. czytaj dalej
2024-04-10

Czy zwolnienie od psychiatry zawsze kończy się kontrolą ZUS?

Zwolnienie od psychiatry a kontrola z ZUS W dzisiejszych czasach, zwolnienie od psychiatry nie jest niczym wyjątkowym. Czy ZUS zawsze kontroluje osoby, których podstawą do wystawienia zwolnienia jest choroba psychiczna? Czy taki okres chorobowy wykazywany jest w świadectwie pracy? Sprawdź! czytaj dalej
2021-09-30

Nieopłacenie składek zus przez pracodawcę - konsekwencje

Nieopłacenie składek zus przez pracodawcę - konsekwencje Czy pracownik ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę? Czy taka sytuacja powoduje utratę ubezpieczenia przez pracownika? Co powinien zrobić pracownik? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej
2024-07-02

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2024 - komu przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2024 - komu przysługuje? Wśród świadczeń przeznaczonych dla opiekunów osób niepełnosprawnych wyróżnić można specjalny zasiłek opiekuńczy 2024. W jakiej wysokości przysługuje to wsparcie? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać środki? W artykule zostało to szczegółowo wyjaśnio czytaj dalej
2024-01-12

Niższe wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia (uwzględnienie oświadczeń)

Niższe wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia (uwzględnienie oświadczeń) Pracownicy muszą przygotować się na to, że mogą otrzymać niższe wynagrodzenie po ustaniu zatrudnienia w związku z zaprzestaniem stosowania części oświadczeń podatkowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat zmian w wynagrodzeniach! czytaj dalej
2024-03-14

Jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym?

Jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym w ZUS? Zdarzają się sytuacje, w których dana osoba może mieć wątpliwość, czy podlega pod ubezpieczenie zdrowotne. Jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym? Obecnie istnieje kilka sposobów umożliwiających weryfikację tej kwestii. Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2024-06-14

Czy można zrezygnować ze stażu z urzędu pracy?

Czy można zrezygnować ze stażu? Do odbycia stażu z urzędu pracy kierowane są osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które spełniają kilka dodatkowych warunków. Czy można zrezygnować ze stażu? Jakie konsekwencje niesie to za sobą? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2024-06-19

Ochrona przedemerytalna a prawo do zwolnienia pracownika

Ochrona przedemerytalna a prawo do zwolnienia pracownika Czym jest ochrona przedemerytalna i kto zostaje nią objęty? Czy osoba objęta ochroną przedemerytalną może zostać zwolniona? Czy przepisy dopuszczają możliwość złożenia wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi? Przeczytaj artykuł i dowiedź się więcej! czytaj dalej
2024-05-07

Zwolnienie lekarskie - co wolno pracownikowi, a co jest zabronione w jego czasie?

Zwolnienie lekarskie - co wolno pracownikowi, a co jest zabronione w jego czasie? Czy w sytuacji gdy trwa zwolnienie lekarskie, zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej? Czy w tym okresie może on iść na zakupy czy do lekarza? Przeczytaj i dowiedz się co jest możliwe na zwolnieniu lekarskim! czytaj dalej
2024-06-04

Niekaralność i zaświadczenia o niekaralności - w jakich zawodach?

Niekaralność i zaświadczenia o niekaralności - kogo obowiązuje? Niekaralność i zaświadczenia o niekaralności może być wymagane przy wykonywaniu niektórych zawodów, szczególnie zawodów zaufania publicznego. Jakich danych może żądać pracodawca? Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności? Odpowiadamy w naszym artykule! czytaj dalej
2022-06-30

Odpowiedź na pozew – charakterystyka i uwagi praktyczne

Odpowiedź na pozew – charakterystyka i uwagi praktyczne Odpowiedź na pozew można złożyć osobiście w sądzie lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Co powinna zawierać? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat odpowiedzi na pozew, sprawdź jakie wymogi formalne powinien spełnić! czytaj dalej
2023-03-24

Sygnalista - kim jest i jak będzie chroniony przez prawo?

Kim jest sygnalista i jaką rolę pełni w zakładzie pracy? Od jakiegoś czasu coraz więcej słyszy się o sygnalistach. Wprowadzenie takiej funkcji w zakładach pracy spowodowane jest unijnymi przepisami, które obowiązują również w naszym kraju. Jaka rolę pełni sygnalista? Sprawdź! czytaj dalej
2022-10-03

Wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej – wzór z omówieniem

Wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej - wzór Jak powinien być skonstruowany wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej? Czy dzięki wysłaniu takiego pisma faktycznie możemy uzyskać wpis z sądu wcześniej? Przeczytaj artykuł i pobierz wzór wniosku w formacje DOCX wraz z objaśnieniami! czytaj dalej
2024-03-14

Czym jest nieobecność usprawiedliwiona pracownika?

Czym jest nieobecność usprawiedliwiona pracownika? Pracownicy mogą być nieobecni w pracy z różnych przyczyn. Pracodawca nie ma jednak pełnej dowolności w uznaniu konkretnej nieobecności za usprawiedliwioną. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie nieobecność usprawiedliwiona dla pracownika! czytaj dalej
2024-06-07

Zwrot za dojazdy do pracy 2024 r.

Zwrot za dojazdy do pracy 2024 Czy gdy miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości, niż mieszkasz możesz ubiegać o zwrot za dojazdy do pracy od pracodawcy? Czy jednak koszty podróży zawsze pokrywa pracownik? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2024-04-11

Wypadek przy pracy – należne świadczenia

Wypadek przy pracy – przysługujące ubezpieczonemu świadczenia Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie świadczenie można otrzymać w przypadku wypadu przy pracy? Kiedy ich nie otrzymamy? Przeczytaj! czytaj dalej
2024-07-05

Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników w 2024 roku?

Jaki termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników powinien przestrzegać pracodawca? Pracownik ma prawo do comiesięcznej zapłaty za wykonywaną przez niego pracę. To w jakim dniu dostanie pensje powinno być wskazane w umowie o pracę lub regulaminie wynagrodzenia. Jaki termin wypłaty wynagrodzenia sugerują przepisy? Dowiedz się! czytaj dalej
2024-06-13

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności krok po kroku

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności krok po kroku Aby otrzymać status osoby niepełnosprawnej konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Jakie dokumenty należy złożyć? Ile oczekuje się na wydanie decyzji w tej sprawie? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2024-06-20

Przesunięcie pracownika na inne stanowisko

Przesunięcie pracownika na inne stanowisko Czy pracodawca może przenieść pracownika na inne stanowisko? Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie zmieniające? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak wygląda przesunięcie pracownika na inne stanowisko pracy. czytaj dalej
2024-06-25

Dodatek mieszkaniowy 2024 - komu przysługuje i jak go dostać?

Dodatek mieszkaniowy 2024 - komu przysługuje i jak go dostać? Żeby dostać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać trzy warunki. Dotyczą one wysokości dochodów w gospodarstwie domowym, metrażu zajmowanego lokalu i tytułu prawnego do niego. Kiedy można dostać dodatek mieszkaniowy? Ile on wynosi w 2024 roku? Sprawdź! czytaj dalej
2024-05-20

Świadczenie rehabilitacyjne - przyznawanie, rezygnacja i ustawowe przedłużanie

Świadczenie rehabilitacyjne - przyznawanie, rezygnacja Czy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się na formularzu ZNp-7? Jakie dokumenty dodatkowo należy złożyć? Kto otrzyma takie świadczenie i na jak długo? Czy można z niego zrezygnować? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania! czytaj dalej
2024-01-29

Oświadczenie o korzystaniu z uprawnień związanych z rodzicielstwem - uprawnienia

Oświadczenie o korzystaniu z uprawnień związanych z rodzicielstwem - uprawnienia W przypadku wychowywania dziecka pracujący rodzic posiada pewne uprawnienia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat tego co powinno zawierać oświadczenie o korzystaniu z uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz kiedy należy je złożyć! czytaj dalej
Zostań naszym
ekspertem
Współpraca

Chcesz pisać dla Poradnika i współtworzyć serwis z przydatną wiedzą dla wszystkich pracowników?

Skontaktuj się z nami