Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki dyrektora zarządzającego

Ludzie, którzy posiadają silne umiejętności przywódcze, często decydują się na poszukiwanie pracy na stanowisku dyrektora zarządzającego. Sprawdź, na czym dokładnie polega ten zawód, jakie wymagania należy spełniać, aby zostać zatrudnionym oraz jakie są zarobki dyrektora zarządzającego?

Praca dyrektora zarządzającego

Praca na tym stanowisku polega głównie na współtworzeniu oraz realizacji strategii firmy, a także przygotowaniu inwestycji i braniu udziału w podejmowaniu decyzji, które są z nimi związane, a także decydowaniu o kierunkach rozwoju nowych produktów i usług. Jakie obowiązki ma dyrektor zarządzający? Należą do nich głównie: odpowiedzialność za rachunek zysków i strat oraz płynność finansową przedsiębiorstwa, reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz, nadzór nad planami finansowymi oraz tworzenie nowych planów, podpisywanie dokumentów formalnych, opracowywanie i aktualizowanie strategii firmy, czuwanie nad rozwojem działalności całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych podzespołów, a także udział w spotkaniach z kluczowymi partnerami biznesowymi i przeprowadzanie negocjacji.

Zarobki dyrektora zarządzającego

Bardzo ważną kwestią związaną z podejmowaniem pracy na konkretnym stanowisku są zarobki. Jakie wynagrodzenie otrzymuje zatem dyrektor zarządzający? Szacuje się, że średnia pensja na tym stanowisku wynosi około 15 300 złotych brutto - co druga osoba wykonująca ten zawód zarabia w przedziale 9500 - 25 150 złotych. Są również takie osoby, które zarabiają poniżej 9500 złotych - jest to około 1/4 wszystkich zatrudnionych. Tyle samo osób zatrudnionych na tym stanowisku zarabia jednak ponad 25 150 złotych brutto w ciągu miesiąca. 

Jak zostać dyrektorem zarządzającym?

Żeby móc zostać dyrektorem zarządzającym, należy spełniać określone wymagania - przede wszystkim edukacyjne, a także posiadać odpowiednie cechy i umiejętności. Nie bez znaczenia pozostaje także doświadczenie. Większość przedsiębiorstw wymaga od swoich kandydatów posiadania tytułu licencjata w dziedzinie administracji biznesowej, jednak znajdą się także takie firmy, w których konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W zależności od branży może nastąpić także konieczność posiadania określonych certyfikatów - są to zazwyczaj branże związane z prawem, ubezpieczeniami lub finansami.

Jeśli podejmujesz pracę w konkretnej firmie i myślisz o objęciu stanowiska dyrektora zarządzającego, to musisz być osobą, która posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich lub doktoranckich. Pracodawcy zazwyczaj zatrudnią osoby, które ukończyły studia wyższe, ponieważ podczas ich realizacji mogły nauczyć się, jak skutecznie podejmować szybkie decyzje. Ponadto, jeśli myślisz o pracy w tym zawodzie, to musisz posiadać umiejętności przywódcze i wiedzieć, jak skutecznie komunikować się z klientami i współpracownikami, a także przełożonymi. Dodatkowo ważna jest umiejętność delegowania zadań i uprawnień, rozwiązywania nieoczekiwanie powstających problemów biznesowych i skutecznego tworzenia zespołów współpracujących. Podsumowując cechy, które powinien posiadać dobry dyrektor zarządzający, to przede wszystkim: umiejętność strategicznego myślenia, komunikatywność, umiejętności przywódcze, umiejętność pracy w zespole, umiejętność panowania nad stresem oraz dobra organizacja pracy.