Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki inspektora bhp. Jak nim zostać?

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo szerokim zagadnieniem wymagającym nieustannego śledzenia przepisów, bowiem prawo często się zmienia, a każdy BHP-owiec musi za nim nadążać i podnosić kwalifikacje. Sprawdź, na czym polega praca inspektora BHP, ile można zarobić na tym stanowisku oraz w jaki sposób możesz objąć taką posadę.

Praca inspektora BHP

W każdym przedsiębiorstwie muszą obowiązywać określone zasady BHP, których należy przestrzegać. W firmach, które zatrudniają mniej niż 100 pracowników, zadania należące do inspektora BHP może wykonywać pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba - pod warunkiem, że posiada właściwe kwalifikacje. Natomiast jeśli firma zatrudnia więcej niż 100 osób, to wymagane jest zatrudnienie inspektora BHP. 

Co należy do obowiązków osoby zajmującej to stanowisko? Przede wszystkim przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz stanu technicznego pomieszczeń. Jeśli inspektor BHP zauważy, że na terenie zakładu występują zagrożenia, to jest zobowiązany poinformować o tym pracodawcę. Osoba obejmująca stanowisko inspektora BHP jest także odpowiedzialna za prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz ustalenie okoliczności jego powstania.

Ponadto, do jego zadań należy także uczestniczenie w opracowaniu oraz ocenie założeń, które dotyczą modernizacji przedsiębiorstwa, opiniowanie instrukcji dotyczących bhp, doradztwo w zakresie stosowania przepisów dotyczących BHP, doradztwo w zakresie organizowania stanowisk związanych z niebezpiecznymi czynnikami, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz udział w tworzeniu regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących zachowania BHP w przedsiębiorstwie.

Zarobki inspektora BHP

Średnie miesięczne wynagrodzenie inspektora BHP wynosi około 4200 złotych brutto. Szacuje się, że co drugi pracownik na tym stanowisku otrzymuje kwotę w przedziale 3400-5300 złotych. Oczywiście są też osoby, które zarabiają poniżej 3400 złotych - stanowią one około 25% wszystkich zatrudnionych. Natomiast kolejne 25% to osoby, których wynagrodzenie przekracza 5300 złotych brutto w skali miesiąca.

Jak zostać inspektorem BHP?

Jeśli myślisz o podjęciu pracy inspektora, to musisz wiedzieć, jakie warunki trzeba spełniać, aby objąć to stanowisko. Żeby móc zostać inspektorem BHP, należy spełniać wymagania ustalone w postawie prawnej, a dokładnie w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem stanowisko to może objąć osoba, która posiada zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykształcenie średnie oraz przynajmniej czteroletni staż zawodowy bądź osoba, która posiada wykształcenie wyższe i przynajmniej dwuletni staż zawodowy. Ponadto, inspektor BHP jest zobowiązany do regularnego poszerzania swojej wiedzy - co wynika z przepisów prawnych. Jak można zdobyć odpowiednie wykształcenie? Na terenie całej Polski prowadzą działalność szkoły policealne, które kształcą w tym kierunku, a większość z nich jest dostępna bezpłatnie. Drugą opcją jest ukończenie studiów na odpowiednim kierunku. Jest to bardzo łatwe do zrealizowania, ponieważ wiele uczelni przewiduje kształcenie studentów w tej dziedzinie. Po ukończeniu kierunków związanych z BHP, absolwenci mogą dodatkowo dokształcać się na studiach podyplomowych.