Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czym jest średnie wynagrodzenie i jak się je wylicza?

Średnie wynagrodzenie to istotny temat, czym ono jest i jak można je wyliczyć? Jest ono regularnie ustalane i ogłaszane do wiadomości publicznej, w zależności od zmian dokonanych w jego zakresie. Jest to bowiem ruchoma kwota, a w niniejszym artykule przedstawione zostanie, w jaki sposób można średnie wynagrodzenie wyliczyć.

Średnie wynagrodzenie - czym jest? 

Średnie wynagrodzenie jest to inne określenie średniej płacy obowiązującej w danym kraju albo jakimś przedsiębiorstwie czy też w sektorze gospodarki. Inne określenia to średnia krajowa, średnia pensja, średnie zarobki. Jest to bez wątpienia zawsze temat pełen kontrowersji i dyskusji, wśród wielu środowisk. Warto więc omówić szerzej tematykę tego pojęcia. Wskaźnik ten powinien być w pewnym sensie odzwierciedleniem wiarygodnym i w pełni odzwierciedlającym sytuację panującą aktualnie na rynku pracy. Wskaźnik ten w Polsce jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny. Informacje takie są przez nich przedstawiane regularnie raz na miesiąc, raz na kwartał, oraz ogólnie za cały rok. 

Średnie wynagrodzenie - jak je obliczyć?

Jakie czynniki są brane pod uwagę podczas obliczania średniego wynagrodzenia? W jaki sposób to zrobić? Jak wspomniano, dane takie są podawane do informacji publicznej w ustalonych terminach. Są one podawane w kwocie brutto, co oznacza, że jest to kwota z podatkiem dochodowym oraz składkami. W Polsce średnie wynagrodzenie oblicza się w następujący sposób. Na początku należy dodać do siebie kwoty wszystkich wynagrodzeń osobowych brutto, a także honorariów wypłaconych niektórym osobom za prace wynikające z umów o pracę, a także wypłat z tytułu udziałów w zysku. Otrzymaną sumę wspomnianą jako pierwszą należy podzielić przez liczbę przeciętną wszystkich osób zatrudnionych w momencie dokonywania tych obliczeń średniego wynagrodzenia. W wyliczeniach tych nie należy uwzględniać osób, które pozostają zatrudnione w formie pracy nakładczej, a także osób zatrudnionych za granicą.

Nie wszystkie jednak grupy uwzględniane są w obliczeniach dokonywanych przez Główny Urząd Statystyczny. Nie zawiera on bowiem w nich osób, które pracują w oparciu, o umowy cywilnoprawne, wynagrodzeń z małych oraz jednoosobowych firm, a także wynagrodzeń osób pracujących w administracji publicznej. Warto podkreślić również, że kwoty średniego wynagrodzenia będą się różnić w zależności od regionu, w którym obliczane są średnie zarobki. Wynika to z faktu, iż w różnych regionach występuje różna wysokość wynagrodzenia, tak więc średnie zarobki nie będą takie same. 

Średnie wynagrodzenie - ile wynosi?

Warto przedstawić także kwoty średniego wynagrodzenia, jakie przedstawiane były przez GUS w ostatnim czasie. Za ostatni kwartał 2020 roku było to 5457,98 zł, z kolei w I kwartale 2021 roku, średnie wynagrodzenie wynosiło 5681,56 zł. Jak może wyglądać wysokość średniego wynagrodzenia w najbliższym czasie? Planowany jest wzrost tego wskaźnika. Warto mieć na względzie jednak panujące warunki w zakresie ograniczeń dla przedsiębiorców i innych czynników związanych z pandemią, które w oczywisty sposób mogą wpłynąć na wysokość omawianego wskaźnika. W kolejnym kwartale będzie można poznać jego kwotę i zawsze można na bieżąco sprawdzić wysokość tego wskaźnika. Obniżenia pensji mogą wpłynąć z kolei na obniżenie kwoty średniego wynagrodzenia.