Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki administratora budynku. Jak nim zostać?

Jeśli w danym budynku wyłoniony zostanie zarząd wspólnoty, to najczęściej wspólnota mieszkaniowa szuka administratora, który będzie odpowiedzialny za podstawowe czynności dotyczące sprawowania opieki nad budynkiem. Sprawdź, na czym dokładnie polega zawód administratora budynku, ile można zarobić na tym stanowisku oraz w jaki sposób zdobyć tę posadę

Praca administratora budynku

Administrator budynku zajmuje się przede wszystkim czynnościami, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu - są to takie zadania, jak: kontrola stanu technicznego budynku, prace konserwatorskie, usuwanie ewentualnych awarii, pobieranie czynszu od lokatorów, a także dbanie o czystość i bezpieczeństwo całego terenu nieruchomości. Osoba, która obejmuje to stanowisko, musi być osobą komunikatywną i konkretną, a także szybko podejmującą decyzje i umiejącą ponieść za nie odpowiedzialność. Podczas swojej codziennej pracy administrator budynku powinien mieć na uwadze przede wszystkim dobro lokatorów. Powinien on się także liczyć z tym, że czasem mieszkańcy mogą wykazywać niezadowolenia ze stanu budynku i skarżyć się na kwestie z tym związane. Dobry administrator będzie starał się zorganizować swoją pracę w taki sposób, aby jak najszybciej naprawić ewentualne niedogodności. 

Zarobki administratora budynku

Na jakie zarobki można liczyć, obejmując stanowisko administratora budynku? Średnie miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi około 4300 złotych brutto - co druga osoba otrzymuje pensję z przedziału 3600-5200 złotych. Około 25% wszystkich zatrudnionych to osoby, które otrzymują wynagrodzenie mniejsze niż 3600 złotych, natomiast pozostałe 25% to administratorzy, których wynagrodzenie miesięczne przekracza 5200 złotych.

Jak zostać administratorem budynku?

Jeśli myślisz o tym, aby zostać administratorem budynku, to przede wszystkim musisz spełniać pewne wymagania. Jeśli administrator poszukiwany jest przez konkretną firmę, to zazwyczaj wymaga się od niego posiadania co najmniej średniego wykształcenia - np. ukończenia technikum ekonomicznego. Bardzo często pracodawcy poszukują także ludzi z doświadczeniem - nie jest to jednak wymóg konieczny. Niezbędna jest natomiast znajomość przepisów prawa regulującego administrowaniem budynkami o konkretnym charakterze.

Jakie jeszcze wymagania musi spełniać dobry administrator budynku? Powinien on posiadać: wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, wiedzę i doświadczenie w zakresie technicznej obsługi budynków, umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, a także bardzo dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie organizacji pracy i zdolność do szybkiego uczenia się. Administrator budynku powinien być również osobą: dyspozycyjną, samodzielną, sumienną, dokładną wykazującą zaangażowanie, zdyscyplinowaną, umiejącą radzić sobie z nieoczekiwanymi problemami, a także wykazującą się wysoką etyką zawodową. W tej profesji ważna jest także umiejętność analizy sytuacji i szybkiego reagowania na występujące problemy oraz umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności. Z całą pewnością stanowisko administratora budynku nie jest odpowiednie dla osoby, która ma problem ze zorganizowaniem swojej własnej pracy, nie umie podejmować szybkich decyzji oraz nie lubi nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi.